Đề Thi Toán Cao Cấp

... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 Ban hành cố nhiên Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu ... suy rộng3PHẦN BDÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ công nghệ thông tin THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu nhiều loại 1, một câu các loại 2, một câu nhiều loại 3 cùng một câu các loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... ký kết ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 1trăng tròn phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu một số loại 2, một câu một số loại 3 với một câu các loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...

Bạn đang xem: Đề thi toán cao cấp

*

*

*

Xem thêm: " Take Time Off Là Gì ? Take Time Off Có Nghĩa Là Gì

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Vì A là ma trận vuông cấp 2 buộc phải để tích AX với XA xác định thì X cũng làma trận cấp 2. Giả sử X = ; a, b, c, d ∈ R, Lúc đó2những bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 với (1+x) = e Tại số nón của lũy vượt ta vừa chiếm được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpirã ta nhận được = = = = = 2Ví dụ 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... riêng rẽ cấp cao: Các đạo hàm riêng f’x, f’y là những đạo hàm riêng biệt cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng chính là những hàm nhì biến đổi. Xét những đạo hàm riêng của chúng (f’x)’x ,36các bài tập luyện toán cao...
*

*

... Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu một số loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải pmùi hương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải pmùi hương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải pmùi hương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải pmùi hương ... Giải phương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...