ĐỀ THI TOÁN CUỐI KÌ 2 LỚP 1

Download Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Tân oán - Bài thi môn Toán lớp 1 học kì 2


Bộ đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán là tư liệu hữu dụng có phong cách thiết kế theo lịch trình học Toán lớp 1 học kì 2 theo hình thức của cục giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra. Các cô giáo cùng phụ huynh rất có thể tìm hiểu thêm, mang lại học sinh ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối kì 2 lớp 1


Kiến thức Toán lớp 1 tất cả các dạng bài bác về cùng, trừ, nhân, phân tách. Sau trên đây, neftekumsk.com đang tổng đúng theo những cỗ đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán bao hàm các kỹ năng và kiến thức trên, các phụ huynh rất có thể tải về về cho các em có tác dụng, củng nỗ lực và cải thiện kỹ năng và kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả cặp đôi bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết câu trả lời đề thi 1 -----

2. Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

đôi mươi + trăng tròn =

30 + 30 =

50 + 20 =

37 + 40 =

58 + 20 =

66 + 30 =

2. Tính:

đôi mươi +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - đôi mươi +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vệt hoặc = vào ô trống cho đúng 

 

 

*

3. Trong sân vườn nhà em gồm 26 cây cam, Bố em chào bán đi 13 cây cam. Hỏi vào sân vườn đơn vị em còn lại toàn bộ từng nào cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- Hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + 20 = 40

30 + 30 = 60

50 + đôi mươi = 70

37 + 40 = 77

58 + đôi mươi = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

trăng tròn +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - 20 +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền lốt hoặc = vào ô trống mang lại đúng 

*

3. Giải

Trong vườn công ty em còn vớ cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết đáp án đề thi 2 -----

3. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số ngay lập tức sau của 23 là 24 ....

Số ngay tức khắc sau của 84 là 83 ....

Số ngay thức thì sau của 79 là 70 ....

Số liền sau của 98 là 99 ....

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An tất cả 19 trái táo khuyết, An cho em 7 quả. Hỏi An còn từng nào trái táo ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41centimet + 20cm = ……………………………

97cm – 32centimet – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số tương thích vào vị trí chấm:

*

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 bé con gà cùng vịt, trong các số đó có 4 chục nhỏ con kê. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu nhỏ vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Mỗi hình mẫu vẽ sau đây gồm từng nào đoạn thẳng ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- Hết đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số tức khắc sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 (Sai)

Số tức thời sau của 84 là 85

Số ngay tức thì sau của 79 là 70 (Sai)

Số ngay tắp lự sau của 79 là 80

Số ngay tức thì sau của 98 là 99 (Đúng)

Số liền sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An bao gồm 19 quả táo bị cắn, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo bị cắn ?

Bài giải

An sót lại số quả táo khuyết là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 trái táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20centimet = 59cm + 20centimet = 79centimet 97cm – 32centimet – 2cm = 65cm – 2centimet = 63cm

Bài 6. Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a. Các số có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Các số hoàn toàn có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 nhỏ gà với vịt, trong đó có 4 chục con con gà. Hỏi công ty Lan nuôi bao nhiêu bé vịt?

Bài giải

4 chục con con kê = 40 con gà

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 bé vịt

Bài 8.

- Hình sản phẩm nhất: Có 5 đoạn thẳng

- Hình sản phẩm công nghệ hai: Có 3 đoạn thẳng

----- Hết giải đáp đề thi 3 -----

4. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi bốn : ……… Mười : ………

Bảy mươi kiểu mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé nhỏ nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo vật dụng tự trường đoản cú nhỏ bé mang lại phệ.

Bài 2.

Nối số cùng với phxay tính tương thích :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28centimet + 25centimet + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7centimet = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… trăng tròn – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ mặt có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em gồm 24 học sinh nữ, 21 học viên phái nam. Hỏi lớp em bao gồm toàn bộ từng nào học sinh?

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25centimet. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhđộ ẩm :

43 + 6 = …………… 60 – trăng tròn = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số tất cả nhì chữ số không giống nhau.

----- Hết đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 4

Bài 1.

a) Viết thành những số:

Năm mươi tứ : 54 Mười : 10

Bảy mươi mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số bé nhỏ tuyệt nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Sắp xếp theo sản phẩm từ trường đoản cú nhỏ bé đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28centimet + 25cm + 14centimet = 67cm

56centimet – 6cm + 7centimet = 57cm

Bài 3. 2 tiếng ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em có số học sinh là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học tập sinh

Bài 7.

Sợi dây sót lại nhiều năm số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – 20 = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số gồm nhị chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết lời giải đề thi 4 ----

5. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58centimet + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + 20 + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + trăng tròn + 3 = ...........

Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, mẹ đang bán 60 quả hồng. Hỏi bà bầu sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có 1 chục chiếc kẹo. Bà nội cho thêm 3 loại nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo?

Bài 7. Tìm số gồm nhì chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 gồm một chữ số. Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng kỉm chữ số hàng chục là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một quãng trực tiếp nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*

----- Hết đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 5

Bài 1.

a) Điền số tương thích vào khu vực chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40centimet = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền lốt >,

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + trăng tròn + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + trăng tròn + 3 = 79

Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, bà bầu đã chào bán 60 quả hồng. Hỏi bà bầu còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài giải

Mẹ sót lại số trái hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan có số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 loại kẹo

Bài 7.

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số sản phẩm đơn vị là: 9 – 4 = 5

Số đề nghị kiếm tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết đáp án đề thi 5 -----

6. Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền vệt >, 31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tìm số bao gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức tốc sau số 5. Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là số đứng tức tốc trước tiên phong hàng đầu.

Bài 5. Nhà Mai bao gồm 30 dòng bút, mẹ mua thêm một chục loại nữa. Hỏi nhà Mai tất cả tất cả bao nhiêu chiếc bút?

Bài 6. Hai hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục chiếc. Hộp trước tiên có 25 loại. Hỏi hộp thiết bị nhị gồm bao nhiêu mẫu cây viết chì?

Bài 7. Cho những số 40, trăng tròn, 30, 90. Hãy lập những phxay tính đúng có đựng cả tứ số trên.

----- Hết đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + đôi mươi + 20 = 50

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = đôi mươi + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. Tìm số bao gồm nhị chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay thức thì sau số 5. Chữ số sản phẩm đơn vị là số đứng ngay thức thì trước hàng đầu.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là: 5

Số bắt buộc tìm kiếm là: 65

Bài 5. Nhà Mai tất cả 30 chiếc bút, người mẹ sở hữu thêm 1 chục dòng nữa. Hỏi công ty Mai bao gồm toàn bộ bao nhiêu mẫu bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai bao gồm toàn bộ số cây viết là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 loại bút

Bài 6. Hai hộp cây bút chì gồm toàn bộ 7 chục mẫu. Hộp trước tiên gồm 25 cái. Hỏi hộp thiết bị nhì bao gồm từng nào cái cây viết chì?

Bài giải

7 chục cái = 70 cái

Hộp vật dụng nhị bao gồm số cây viết chì là:

70 – 25 = 45 (cây bút chì)

Đáp số: 45 cây viết chì

Bài 7. Các phép tính hoàn toàn có thể lập được:

40 + 30 + đôi mươi = 90

90 – đôi mươi – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết lời giải đề thi 6 -----

7. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. Cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ tuổi độc nhất trong dãy số bên trên là số như thế nào ?

b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số nào ?

c) Sắp xếp các số theo vật dụng từ tăng dần đều ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – đôi mươi = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số tương thích vào khu vực chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy chú ý vào những tờ kế hoạch cùng điền vào nơi trống :

*

a) Nếu lúc này là sản phẩm công nghệ tư thì: Ngày ngày hôm qua là trang bị ………..

Xem thêm: Bài 34 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 1 7 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 34 Trang 17 Sgk Toán 8 Tập 1

Ngày mai là vật dụng ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là máy ………………………………………………………………………..

Ngày tê là lắp thêm ………………………………………………………………………..

b) Thứ đọng năm , ngày ..............., tháng .............

Thứ đọng .............., ngày 11 , tháng ................

Bài 4. Kì nghỉ ngơi hè cổ, Lan về quê thăm các cụ hết 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan đã nghỉ ngơi quê tất cả mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn trực tiếp AB bao gồm độ dài bằng 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình mặt có :

…….. hình tam giác

…….. hình vuông

Bài 7. Nam tất cả một vài bi là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Hải gồm thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bao gồm toàn bộ từng nào viên bi?

Bài 8. Trên sân công ty Lan gồm một vài con gà với một trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa con kê, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy con con gà, mấy bé chó?

----- Hết đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 7

Bài 1.

a) Số bé dại độc nhất vô nhị vào dãy số trên là 10

b) Số lớn số 1 vào hàng số bên trên là số nào 90

c) Sắp xếp những số theo đồ vật trường đoản cú tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – trăng tròn = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số tương thích vào nơi chnóng :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy chú ý vào những tờ lịch với điền vào vị trí trống :

*

a) Nếu từ bây giờ là trang bị tứ thì: Ngày ngày qua là trang bị ba

Ngày mai là thiết bị năm

Ngày hôm kia là thiết bị hai

Ngày tê là đồ vật sáu

b) Thđọng năm , ngày 13, mon 5

Thứ tía, ngày 11 , tháng 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan đang sống quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình mặt tất cả :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. Nam có một số trong những bi là số lớn nhất bao gồm hai chữ số giống nhau. Hải bao gồm thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn nhất bao gồm hai chữ số giống như nhau là: 99

Nam bao gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải tất cả số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 đề xuất sảnh nhà Lan có một nhỏ chó cùng 2 con kê.

----- Hết đáp án đề thi 7 -----

8. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ bỏ 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào nơi chấm:

Số tức thì trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục và … đối chọi vị

Số lập tức sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … 1-1 vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ mặt bao gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. Trong vườn bên em gồm 26 cây cam với cây bưởi, trong đó tất cả 15 cây cam. Hỏi vào vườn cửa công ty em bao gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết những số có nhì chữ số nhưng mà chữ số mặt hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai tất cả 25 mẫu kẹo, chị cho thêm Mai 14 dòng nữa, Mai cho chính mình 6 chiếc. Hỏi Mai gồm toàn bộ bao nhiêu loại kẹo?

----- Hết đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số tức tốc trước của 99 là 98 ; 70 gồm 7 chục cùng 0 1-1 vị

Số tức thời sau của 99 là 100 ; 81 tất cả 8 chục và 1 đơn vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – 20 = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên bao gồm :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. Trong vườn cửa đơn vị em tất cả 26 cây cam cùng cây bòng, trong những số đó bao gồm 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong sân vườn gồm số km bòng là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số tất cả nhì chữ số nhưng chữ số sản phẩm đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai bao gồm tất cả số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 mẫu kẹo

----- Hết câu trả lời đề thi 8 -----

9. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào nơi chấm :

a) Số lớn nhất bao gồm 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn số 1 bao gồm 2 chữ số là…………………………………………

c) Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số ngay lập tức trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục cùng …………đối chọi vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục với …………solo vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 cm – 10centimet = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. Thứ năm của 1 tuần là ngày 21 trong thời điểm tháng. Hỏi vật dụng sau của tuần ngay tắp lự sau là ngày như thế nào trong tháng?

----- Hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 9

Bài 1. Điền vào khu vực chnóng :

a) Số lớn nhất gồm 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn số 1 gồm 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số bao gồm 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số ngay tức khắc trước của 90 là 89; 17 gồm một chục cùng 7 đối kháng vị

Số tức khắc sau của 99 là 100 ; 50 có 5 chục cùng 0 đối kháng vị

e) Viết các số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – 20 = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây sót lại nhiều năm số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vnghỉ ngơi. Sau Khi cho chính mình thì Dũng còn lại 11 nhãn vsống. Hỏi Dũng đang cho chính mình bao nhiêu loại nhãn vở?

Bài giải

Dũng vẫn cho bạn số nhãn vsinh hoạt là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ dại tốt nhất có nhị chữ số kiểu như nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = đôi mươi (điểm 10)

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: trăng tròn điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ tiếp sau đây, bao gồm từng nào đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng cùng 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ đọng năm của tuần tức tốc sau là ngày 28 hồi tháng.

Thứ đọng sáu của tuần tức thời sau là ngày 29 trong thời điểm tháng.

----- Hết lời giải đề thi 9 -----

10. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 10

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:

a) Số nhỏ xíu độc nhất gồm nhị chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số liền trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số ngay lập tức sau của số nhỏ tuổi tốt nhất tất cả nhị chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn số 1 tất cả hai chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25centimet + 14cm = ……………... 56cm – 6centimet + 7cm = ………….

48 cm + 21cm = …………….. 74centimet – 4cm + 3centimet = ………….

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi gồm bi xanh cùng bi đỏ, trong những số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một cửa hàng bao gồm 95 quyển vlàm việc , cửa hàng vẫn chào bán tứ chục quyển vsinh hoạt . Hỏi siêu thị sót lại từng nào quyển vsống ?

Bài 6. Một cuốn sách có 65 trang, Lan đã gọi không còn 35 trang. Hỏi Lan còn cần phát âm từng nào trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số tất cả nhị chữ số khác biệt ?

Bài 8. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên có:

a) …………………………điểm

Tên những điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- Hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:

a) Số bé nhất gồm hai chữ số là: 10

b) Số ngay tức thì trước của số lớn số 1 tất cả một chữ số là: 8

c) Số ngay tức thì sau của số bé dại tốt nhất tất cả hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất tất cả nhì chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = trăng tròn 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14centimet = 39cm 56cm – 6centimet + 7centimet = 57cm

48 cm + 21cm = 69cm 74centimet – 4centimet + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam có 36 viên bi có bi xanh cùng bi đỏ, trong các số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam có số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vlàm việc = 40 quyển vở

Trung tâm còn lại số quyển vsinh sống là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn cần gọi số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số gồm nhị chữ số khác nhau được lập từ bỏ 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ mặt có:

a) 5 điểm

Tên những điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên các đoạn trực tiếp là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên các tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết giải đáp đề thi 10 -----

11. Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 11

Bài 1.

a) Viết các số tự nhiên có nhị chữ số tương đương nhau.

b) Số lớn số 1, bé tốt nhất tất cả 2 chữ số tương đương nhau là số nào?

c) Số lớn số 1, nhỏ xíu tuyệt nhất tất cả nhì chữ số khác biệt là số nào?

Bài 2. Cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) Sắp xếp các số bên trên theo lắp thêm từ bỏ tăng dần đều.

b) Sắp xếp các số trên theo máy trường đoản cú giảm dần.

Bài 3. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

- Số tức tốc trước số 24 là: ……

- Số tròn chục lập tức sau số 28 là: ………

- Số tức thì sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục tức thì trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng vết +; - để viết thành các phxay tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + đôi mươi =

34 + 5 – đôi mươi =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số ít hiểu được mang số kia cùng cùng với 5 rồi trừ đi 8 được công dụng là 11?

Bài 8.

Hình vẽ mặt có từng nào hình tam giác?

----- Hết đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 11

Bài 1.

a) Viết những số tự nhiên có nhì số giống nhau.

Các số tự nhiên và thoải mái tất cả hai chữ số tương tự nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 bao gồm hai chữ số tương đương nhau là: 99

Số tự nhiên và thoải mái nhỏ bé duy nhất gồm nhì chữ số tương đương nhau là: 11

c) Số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 có nhì chữ số không giống nhau là: 98

Số tự nhiên và thoải mái nhỏ bé độc nhất vô nhị bao gồm hai chữ số khác biệt là: 10

Bài 2.

a) Sắp xếp theo trang bị tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) Sắp xếp theo đồ vật trường đoản cú sút dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

- Số ngay thức thì trước số 24 là: 23

- Số tròn chục tức thời sau số 28 là: 30

- Số ngay thức thì sau số 88 là: 89

- Số tròn chục ngay tức khắc trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho bố số 7; 3 và 10. Hãy cần sử dụng lốt +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.

Các phxay tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + 20 = 30 + trăng tròn = 70

34 + 5 – trăng tròn = 39 – 20 = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số yêu cầu tra cứu là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết lời giải đề thi 11 -----

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù bao gồm giải thuật lựa chọn lọc

Hy vọng cùng với bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù đang là tài liệu hữu ích nhằm những bé bỏng tìm hiểu thêm, rèn luyện nhằm ôn luyện kỹ năng và kiến thức cực tốt. Hình như, những em đọc thêm đề thi Toán thù lớp 1 học tập kì 2 năm 2019 trsinh sống đi để ôn tập kỹ năng và kiến thức tốt nhất có thể, làm bài bác thi tới đây đạt tác dụng cao.

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 4 cũng được neftekumsk.com tổng vừa lòng, các bậc phụ huynh rất có thể cùng cài về vật dụng cùng cho các bé xíu của bản thân mình nấu thử đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức rộng.