Đề thi toán giữa học kì 2 lớp 11

*
Tlỗi viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát Tuyển sinc Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học tập, Cao đẳng

neftekumsk.com xin trình làng mang đến những quý thầy cô, những em học viên đang vào quy trình ôn tập tư liệu Đề thi Giữa kì 2 Toán thù lớp 11 có đáp án (5 đề), tư liệu bao gồm 21 trang, tuyển lựa chọn 5 đề thi Tân oán lớp Giữa học kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa học kì 2 lớp 11

Đề thi được tổng hợp từ các trường THPT bên trên cả nước góp những em học sinh bao gồm thêm tài liệu xem thêm vào quy trình ôn tập, củng cố kỉnh kỹ năng và sẵn sàng đến bài bác thi Giữa học tập kì 2 môn Tân oán lớp 11 tiếp đây. Chúc những em học viên ôn tập thật hiệu quả và đã đạt được hiệu quả nhỏng mong đợi.

Tài liệu Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 11 tất cả câu trả lời (5 đề) gồm nội dung sau:

- 5 đề thi Giữa kì 2 góp học viên có tác dụng quen với kết cấu đề thi

- Đáp án cùng lời giải chi tiết góp học sinh tđam mê khảo

Mời những quý thầy cô với những em học viên thuộc tìm hiểu thêm và download về cụ thể tư liệu dưới đây:

TOP 5 ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚPhường 11–NĂM HỌC2021 - 2022

ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài:60phút

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Khẳng định như thế nào sau đây đúng?

A. lim⁡2-n≠0 B. lim⁡(3π)n=0 C. lim⁡(23)-n=0 D.lim⁡(π3)-n≠0

Câu 2. Khẳng định như thế nào sai trong các khẳng định sau ?

A. Nếu lim⁡un=avà lim⁡vn=0thì lim⁡unvn=+∞ B. Nếu lim⁡un=acùng lim⁡vn=±∞thì lim⁡unvn=0

C. Nếu lim⁡un=+∞và lim⁡vn=athì lim⁡un⁢vv=+∞ D. Nếu lim⁡un=+∞và lim⁡vn=a thìlim⁡un⁢vv=-∞

Câu 3. Dãy số unnào sau đây có số lượng giới hạn là +∞?

A. un=12n B. un=(43)n C. un=2-n D.un=1n3

Câu 4. Tính lim⁡2⁢n2-3⁢n+12+3⁢n+n2bao gồm công dụng nào tiếp sau đây ?

A. 1 B. -23 C. 2 D.+∞

Câu 5. Tính lim⁡3n+5n3n+1+5n+1bao gồm kết quả như thế nào sau đây ?

A.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Lọc Âm Thanh, Audiofix: Đối Với Video Trên App Store

35 B. 0 C. 15 D.53

Câu 6. Tính limx→-1(x3-x2+x-1)tất cả tác dụng làm sao sau đây ?

A. -4 B. 0 C. 3 D. 2

Câu 7. Tính limx→0x2-1x-1có tác dụng nào dưới đây ?

A. -3 B. 1 C.-1 D. 0

Câu 8. Kết quả nào tiếp sau đây không đúng ?

A. limx→+∞x3=+∞ B. limx→-∞x5=+∞ C. limx→-∞x4=+∞ D.limx→+∞1x3=0

Câu 9. Khẳng định nào không nên trong những xác định sau ?

A. Nếu limx→x0f⁢(x)=L≠0cùng limx→x0g⁢(x)=+∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=+∞

B. Nếu limx→x0f⁢(x)=L0cùng limx→x0g⁢(x)=+∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=-∞

C. Nếu limx→x0f⁢(x)=L>0cùng limx→x0g⁢(x)=-∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=-∞

D. Nếu limx→x0f⁢(x)=L0với limx→x0g⁢(x)=-∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=+∞