ĐỀ THI TOÁN GIỮA KÌ 1 LỚP 7

A. (dfrac610) B. (dfrac - 61) C. (dfrac - 1210) D. (dfrac18 - 30)

Câu 2: Kết trái của phxay tính: (dfrac2112:left( dfrac23 - dfrac54 ight)) là:

A. 3 B. -3 C. -2 D. -4

Câu 3: Giá trị của x trong biểu thức ( - x^3 = 27) là:

A. ( pm 3) B. ( pm 9) C. 3 D. -3

Câu 4: Cho một con đường trực tiếp giảm 2 đường thẳng song tuy vậy. Lúc đó số cặp góc đồng vị đều nhau được chế tạo thành là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Cho (widehat xOy = 40^circ ). Trên tia (Ox,Oy) thứu tự đem điểm A, B khác O. Từ A vẽ con đường thẳng song song cùng với OB, từ B vẽ mặt đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên với OA, bọn chúng giảm nhau tại C. lúc kia, số đo của (widehat ACB) là:

A. (40^circ ) B. (140^circ ) C. (50^circ ) D. (60^circ )

Câu 6: Cho cha con đường thẳng tách biệt a,b,c. Hai đường trực tiếp a cùng b tuy nhiên tuy nhiên cùng nhau khi:

A. a với b cùng cắt c B. (a ot c) cùng b cắt c

C. a giảm c với (b ot c) D. (a ot c;b ot c)

II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)

Câu 7: ( 1 điểm) Thực hiện tại phxay tính (tính nkhô cứng trường hợp bao gồm thể).

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa kì 1 lớp 7

a) (dfrac1325 - dfrac3141 + dfrac1225 - dfrac1041 - 0,5)

b) (( - 2)^3 - left( - dfrac12 ight)^2:dfrac - 116 - 2023^0)

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết:

a) (dfrac13x - dfrac25 = dfrac - 715) b) (2^x - 3 - 3.2^x + 92 = 0)

Câu 9: (1 điểm)

Vào thời gian Tết Ngulặng đán, bà Ngọc ý định gói đôi mươi dòng bánh bác bỏ đến mái ấm gia đình. Các nguyên liệu làm cho bánh gồm gạo nếp, đỗ xanh, làm thịt lợn và lá dong. Mỗi dòng bánh chưng sau khoản thời gian gói nặng nề 0,75 kg bao gồm 0,45 kilogam gạo; 0,125 kilogam đỗ xanh, 0,04 kg lá dong, còn lại là giết. Hỏi khối lượng thịt bà yêu cầu sẵn sàng để gói bánh là khoảng chừng bao nhiêu?

Câu 10: (3,5 điểm)

 

*

Vẽ lại hình bên trên cùng với (widehat A_1 = 60^circ )

a) Hai đường trực tiếp a và b có song song cùng nhau không? Vì sao?

b) Tính số đo những góc (widehat B_1;widehat B_2;widehat B_3;widehat B_4)

Câu 11: (0,5 điểm)

Tìm số hữu tỉ x sao cho:

(dfracx + 12023 + dfracx + 22022 = dfracx + 32021 + dfracx + 42020)


Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6: D

 

Câu 1: Phân số trình diễn số hữu tỉ -0,6 là:

A. (dfrac610) B. (dfrac - 61) C. (dfrac - 1210) D. (dfrac18 - 30)

Pmùi hương pháp

Số thập phân (overline 0,a = dfraca10)

Lời giải

( - 0,6 = dfrac - 610 = dfrac( - 6).left( - 3 ight)10.left( - 3 ight) = dfrac18 - 30)

Chọn D

Câu 2: Kết trái của phxay tính: (left( dfrac23 - dfrac54 ight):dfrac2112) là:

A. 3 B. -3 C. (dfrac - 13) D. (dfrac13)

Phương thơm pháp

Tính biểu thức trong ngoặc trước rồi tiến hành phxay phân chia.

Lời giải

(eginarraylleft( dfrac23 - dfrac54 ight):dfrac2112 = left( dfrac812 - dfrac1512 ight).dfrac1221\ = dfrac - 712.dfrac1221 = dfrac - 13endarray)

Chọn C

Câu 3: Giá trị của x trong biểu thức ( - x^3 = 27) là:

A. ( pm 3) B. ( pm 9) C. 3 D. -3

Phương thơm pháp

Đưa về dạng (x^3 = a^3 Rightarrow x = a)

Lời giải

(eginarrayl - x^3 = 27\x^3 = - 27\x^3 = left( - 3 ight)^3\x = - 3endarray)

Vậy x = -3

Chọn D

Câu 4: Cho một con đường trực tiếp cắt 2 con đường trực tiếp song tuy nhiên. Khi kia số cặp góc đồng vị đều nhau được tạo thành thành là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Phương thơm pháp

Xác định các cặp góc đồng vị

Lời giải

*

Một mặt đường trực tiếp cắt 2 con đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên tạo thành 4 cặp góc đồng vị (bằng nhau)

Chọn D

Câu 5: Cho (widehat xOy = 40^circ ). Trên tia (Ox,Oy) thứu tự mang điểm A, B không giống O. Từ A vẽ đường trực tiếp tuy nhiên song với OB, từ bỏ B vẽ đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy cùng với OA, chúng cắt nhau tại C. Khi kia, số đo của (widehat ACB) là:

A. (40^circ ) B. (140^circ ) C. (50^circ ) D. (60^circ )

Pmùi hương pháp

Tính hóa học 2 đường thẳng tuy vậy song: Một con đường thẳng cắt 2 đường trực tiếp thì những góc ở trong phần so le vào đều nhau, đồng vị đều nhau.

Lời giải

*

Vì AC // Oy nên (widehat xOy = widehat xAC) ( 2 góc đồng vị)

Vì BC // Ox đề xuất (widehat xAC = widehat ACB)( 2 góc đồng vị)

Do kia, (widehat xOy = widehat ACB). Mà (widehat xOy = 40^circ Rightarrow widehat ACB = 40^circ )

Chọn A

Câu 6: Cho cha đường trực tiếp rõ ràng a,b,c. Hai đường thẳng a và b song tuy nhiên cùng nhau khi:

A. a cùng b thuộc giảm c B. (a ot c) và b giảm c

C. a cắt c với (b ot c) D. (a ot c;b ot c)

Phương pháp

Định lí về 2 mặt đường thẳng song song.

Xem thêm: Các Dấu Hiệu Tổ Ong Vò Vẽ Làm Tổ Như Thế Nào Để Nhận Biết Chúng?

Lời giải

(a ot c;b ot c Rightarrow a//b) (Từ vuông góc mang lại tuy vậy song)

*

Chọn D

II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)

Câu 7: ( 1 điểm) 

Phương thơm pháp

Thứ từ thực hiện phxay tính: Lũy vượt => Nhân, phân tách => Cộng, trừ

Sử dụng đặc thù giao hoán thù của phnghiền nhân, phép cộng

Lời giải

a)

(eginarrayldfrac1325 - dfrac3141 + dfrac1225 - dfrac1041 - 0,5\ = left( dfrac1325 + dfrac1225 ight) + left( - dfrac3141 - dfrac1041 ight) - 0,5\ = dfrac2525 + dfrac - 4141 - 0,5\ = 1 + left( - 1 ight) - 0,5\ = - 0,5endarray)

b)

(eginarrayl( - 2)^3 - left( - dfrac12 ight)^2:dfrac - 116 - 2023^0\ = left( - 8 ight) - dfrac14.left( - 16 ight) - 1\ = left( - 8 ight) - left( - 4 ight) - 1\ = left( - 8 ight) + 4 - 1\ = - 5endarray)

Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết:

Phương pháp

a) Biến thay đổi để 1 vế chỉ cất x, 1 vế chỉ đựng thông số tự do.

b) Đưa về dạng (a^x = a^b Rightarrow x = b)

Lời giải

a)

(eginarrayldfrac13x - dfrac25 = dfrac - 715\dfrac13x = dfrac - 715 + dfrac25\dfrac13x = dfrac - 715 + dfrac615\dfrac13x = dfrac - 115\x = dfrac - 115:dfrac13\x = dfrac - 115.3\x = dfrac - 15endarray)

Vậy (x = dfrac - 15)

b)

(eginarrayl2^x - 3 - 3.2^x + 92 = 0\2^x - 3 - 3.2^3.2^x - 3 = - 92\2^x - 3 - 24.2^x - 3 = - 92\2^x - 3.left( 1 - 24 ight) = - 92\2^x - 3.left( - 23 ight) = - 92\2^x - 3 = left( - 92 ight):left( - 23 ight)\2^x - 3 = 4\2^x - 3 = 2^2\x - 3 = 2\x = 5endarray)

Vậy x = 5

Câu 9: (1 điểm)

Pmùi hương pháp

+ Tính trọng lượng giết thịt trong 1 loại bánh chưng.

+ Tính trọng lượng thịt vào trăng tròn loại bánh chưng.

Lời giải

Kăn năn lượng giết thịt trong một loại bánh bác bỏ khoảng:

0,75 – (0,45 + 0,125 + 0,04) = 0,135 (kg)

Kăn năn lượng làm thịt trong 20 loại bánh bác khoảng:

0,135 . trăng tròn = 2,7 (kg)

Vậy bà Ngọc đề xuất sẵn sàng khoảng chừng 2,7 kilogam thịt.

Câu 10: (3,5 điểm)

Phương thơm pháp

Dấu hiệu nhận thấy với đặc điểm 2 mặt đường thẳng song song

Lời giải

*

a) Vì (a ot CD;b ot CD Rightarrow a//b) (cùng vuông góc cùng với CD)

b) Vì a//b nên (widehat A_1 = widehat B_1) (2 góc đồng vị). Mà (widehat A_1 = 60^circ Rightarrow widehat B_1 = 60^circ )

Vì (widehat B_1 = widehat B_3) (đối đỉnh). Mà (widehat B_1 = 60^circ Rightarrow widehat B_3 = 60^circ )

Vì (widehat B_1 + widehat B_2 = 180^circ ) (2 góc kề bù)( Rightarrow 60^circ + widehat B_2 = 180^circ Rightarrow widehat B_2 = 180^circ - 60^circ = 120^circ )

Vì (widehat B_2 = widehat B_4)(đối đỉnh). Mà (widehat B_2 = 120^circ Rightarrow widehat B_4 = 120^circ )

Vậy (widehat B_1 = widehat B_3 = 60^circ ;widehat B_2 = widehat B_4 = 120^circ )

Câu 11: (0,5 điểm)

Phương pháp

Cộng cả hai vế cùng với 2

Lời giải

(eginarrayldfracx + 12023 + dfracx + 22022 = dfracx + 32021 + dfracx + 42020\ Leftrightarrow left( dfracx + 12023 + 1 ight) + left( dfracx + 22022 + 1 ight) = left( dfracx + 32021 + 1 ight) + left( dfracx + 42020 + 1 ight)\ Leftrightarrow dfracx + 20242023 + dfracx + 20242022 = dfracx + 20242021 + dfracx + 20242020\ Leftrightarrow dfracx + 20242023 + dfracx + 20242022 - dfracx + 20242021 - dfracx + 20242020 = 0\ Leftrightarrow left( x + 2024 ight).left( dfrac12023 + dfrac12022 - dfrac12021 - dfrac12020 ight) = 0\ Leftrightarrow left( x + 2024 ight) = 0\ Leftrightarrow x = - 2024endarray)