ĐỀ THI TOÁN GIỮA KÌ 2 LỚP 2

Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày (Kèm ma trận) năm học 2022-2023, bao hàm đề thi, ma trận cùng bao gồm kèm theo cả câu trả lời nhằm học sinh ôn tập, tập luyện kiến thức và kỹ năng nhằm đạt công dụng rất tốt thân HK2. Đề có thiết kế cân xứng cùng với chương trình môn Tân oán lớp 2, cuốn sách Kết nối tri thức với cân xứng cùng với năng lực của học sinh đái học tập. Mời các em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt công dụng tối đa vào bài xích bình chọn tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa kì 2 lớp 2


1. Ma trận đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Tân oán sách Kết nối tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2MÔN TOÁN LỚPhường 2 -NĂM HỌC 2022-2023

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học tập và phxay tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải tân oán bao gồm lời văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

40%

45%

15%

100%


2. Đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán thù sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm đặt trước giải đáp đúng hoặc tuân theo yêu thương cầu:

Bài 1: Số 451 hiểu là là:

A. Bốn trăm năm mươi mốt

B. Bốn trăm năm mươi một

C. Bốn năm một

Bài 2: Trong phnghiền tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được Gọi là :

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng 4 hiểu là:

A. Ngày 5 mon 4

B. Ngày năm tháng 4

C. Ngày năm mon tư


PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39 b) 7 + 82 c) 100 - 54 d) 98 – 27

Bài 8: Điền số phù hợp vào chỗ trống

a. Số 638 gồm … trăm … chục … đơn vị.

b. Số 992 gồm … trăm … chục … đơn vị.

Bài 9: Nhà cô Hương bao gồm 5 căn phòng thuê mướn, từng chống gồm 2 bạn thuê trọ. Hỏi công ty cô Hương bao gồm bao nhiêu khách mướn trọ?

Phnghiền tính: ..............................................................................................................

Xem thêm: Ứng Dụng Cân Tiểu Ly Cho Iphone, Android, Cân Tiểu Ly Điện Tử, Cân Điện Tử Mini

Trả lời: ...................................................................................................................

3. Đáp án đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối trí thức với cuộc sống

ĐÁPhường ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC 2021-2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3 chiều, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính cùng tính (2đ)Thực hiện đúng từng phxay tính được 0.5đ

a. 75 b) 89 c) 46 d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a. 6 – 3 – 8 b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đúng 0.5 điểm – Nếu sau một số ít, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương có 10 khách thuê mướn trọ. (0.5đ)

HS có tác dụng ngược phxay tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm


Bài 10: 1đ

a. 4 b. 3 c. 1 d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Các số tất cả ba chữ số là: 305; 350; 503; 530.

Mỗi số đúng được 0.25 điểm

Mời chúng ta tham khảo thêm những báo cáo bổ ích không giống trên phân mục Tài liệu của neftekumsk.com.