Đề thi toán không chuyên ptnk 2019-2020

This commit does not belong khổng lồ any branch on this repository, and may belong lớn a fork outside of the repository.

Bạn đang xem: Đề thi toán không chuyên ptnk 2019-2020


A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to lớn create this branch?

Launching Visual Studio Code Your codespace will open once ready.

Xem thêm: Khi Người Bán Hàng Trên Thị Trường Để Có Lợi, Khi Người Bán Hàng Hóa Trên Thị Trường Để Có Lợi

There was a problem preparing your codespace, please try again.


De-Thi-Toan-Khong-Chuyen-Tuyen-Sinh-Lop-10-PTNK 2019-2020: 2014-2015: 2012-2013: 2010-2011: 2009-2010: 2008-2009: 2007-2008: 2004-2005: 2003-2004: 2002-2003: 2001-2002: 2000-2001: 1999-2000:
De-Thi-Toan-Khong-Chuyen-Tuyen-Sinh-Lop-10-PTNKTuyển tập Đề Thi Tân oán Không Chuyên ổn Tuyển Sinc Lớp 10 Chuim Trường Phổ Thông Năng Khiếu (PTNK), Đại Học Quốc Gia TP HCM Triết sử dụng cho các lớp toán nâng cấp, toán thù chăm PTNK, toán thù ko siêng PTNK mang đến chúng ta học sinh lớp 7, 8 cùng lớp 9, buổi tối 2-4-6, 3-5-7, đồ vật 7-CN mặt hàng tuần.

2019-2020:

*

2014-2015:

*

2012-2013:

*

2010-2011:

*
*

2009-2010:

*

2008-2009:

*

2007-2008:

*

2004-2005:

*

2003-2004:

*

*

2002-2003:

*

2001-2002:

*

2000-2001:

*

1999-2000:

*


About

Đề Thi Toán thù Không Chulặng Tuyển Sinch Lớp 10 Chuyên ổn Trường Phổ Thông Năng Khiếu (PTNK), Đại Học Quốc Gia TP.HCM