ĐỀ THI TOÁN LỚP 3 HỌC KÌ 2 NÂNG CAO

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 có câu trả lời cụ thể là tài liệu tìm hiểu thêm hay giành cho quý thầy cô và những vị phú huynh lên chiến lược ôn tập giải Toán lớp 3 kì 2 cùng luyện đề thi cuối kì 2 lớp 3 cho những em học sinh. Hãy cùng neftekumsk.com luyện tập nhằm củng thế thêm kỹ năng và kiến thức của chính bản thân mình. Mời những em học sinh cùng những thầy cô tìm hiểu thêm thiết lập về cụ thể đề thi Toán thù học kì 2 lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 học kì 2 nâng cao


Đề thi học kì 2 lớp 3 gồm đáp án

1. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - 20222. Đề ôn tập Tân oán lớp 3 học kỳ 2

1. Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - 2022

Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 

Mạch kỹ năng,

kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Tìm số lập tức sau, so sánh những số có tư hoặc năm chữ số; tiến hành các phnghiền tính cùng, trừ các số bao gồm tứ hoặc năm chữ số; nhân, chia số bao gồm bốn hoặc năm chữ số với (cho) số tất cả một chữ số. Số La Mã

Số câu

2

1

1

1

3

2

Câu số

1,7

2

8

9

1,2,7

8,9

Số điểm

2

1

1

1

3

2

Đại lượng với đo đại lượng: Mối quan hệ giữa một số đơn vị chức năng đo phổ biến (thời gian, độ lâu năm, diện tích, …). Giải bài tân oán gồm tương quan mang đến rút về đơn vị chức năng.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

4

5

10

4,5

10

Số điểm

1

1

1

2

1

Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

1

1

2

Câu số

6

3

3,6

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3

2

1

2

1

1

10


Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3

Trường Tiểu học tập ................................

Họ và tên: ………………........................

Lớp: 3…

Thđọng ………. ngày …. mon …. năm 2022

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

Năm học: 2021 - 2022

Môn: Tân oán - Lớp 3

Thời gian: 40 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Phần trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước lời giải đúng nhất:

Câu 1: Số 13 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XIII

B. XIV

C. XIIV

D. IIIX

Câu 2: Điền dấu: >,

A. 76 635 ☐ 76 653

B. 18 536 ☐ 17 698

C. 47 526 ☐ 47 5đôi mươi + 6

D. 92 569 ☐ 92 500 + 70

Câu 3: Chu vi của hình vuông vắn là 28 centimet. Diện tích của hình vuông vắn sẽ là bao nhiêu?

A. 14 cm2

B. 32 cm2

C. 56 cm2

D. 49 cm2

Câu 4: 3 km 6m = ……… m

A. 3006

B. 3600

C. 306

D. 360

Câu 5: 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 75 phút

D. 65 phút

Câu 6: Hình vuông ABCD tất cả cạnh dài 5centimet. Chu vi của hình vuông là?

A. trăng tròn cm

B. 10 cm

C. 25 cm2

D. 25 cm

Câu 7: Số lớn số 1 trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 765

C. 8 756

D. 8 675

Phần tự luận:

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

3680 + 5306

....................

....................

....................

7648 - 1545

....................

....................

....................


Câu 9: Tìm x:

x : 7 = 63 : 7

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10: Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi tất cả 774 lít dầu thì nên bao nhiêu thùng như vậy nhằm chứa hết?

Tóm tắt:

.................................................

.................................................

Bài giải:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

MÔN TOÁN - LỚP.. 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 13 được viết bằng văn bản số La Mã là: (1 điểm).

A. XIII

Câu 2: Điền vệt >,

A) 76 635 17 698

C) 47 526 = 47 5trăng tròn + 6

D) 92 569

Câu 3: Chu vi của hình vuông vắn là 28 centimet. Diện tích của hình vuông chính là bao nhiêu? (1 điểm).

D. 49 cm2

Câu 4: 3km 6m =………………….m

A. 3006

Câu 5: 1 tiếng 15 phút = … phút ít. (1 điểm).

C. 75

Câu 6: Hình vuông ABCD gồm cạnh nhiều năm 5cm. Chu vi của hình vuông vắn là?

(1 điểm).

A. đôi mươi cm

Câu 7: Số lớn số 1 trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là: (1 điểm).

B. 8 765

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (1 điểm).


Câu 9: Tìm X: (1 điểm).

X : 7 = 63 : 7

X : 7 = 9

X = 9 x 7

X = 63

Câu 10: Có 7 thùng dầu đồng nhất đựng tất cả 63 lkhông nhiều dầu. Hỏi có 774 lkhông nhiều dầu thì nên từng nào thùng như vậy nhằm chứa hết? (1 điểm).

Tóm tắt

63 l dầu: 7 thùng (0.25 điểm)

774 l dầu: … thùng?

Bài giải

Mỗi thùng đựng số lít dầu là: (0.25 điểm)

63 : 7 = 9 (l dầu)

Số thùng nhằm đựng 774 lkhông nhiều dầu là:

774 : 9 = 86 (thùng) (0.5 điểm)

Đáp số: 86 thùng

Lưu ý: Học sinch hoàn toàn có thể cần sử dụng nhiều giải mã không giống nhau.

Đề thi Tân oán học tập kì 2 lớp 3 Số 2

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Số ngay tức khắc trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số ngay lập tức sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số lớn số 1 trong những số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong số 786 có mức giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x trong phép tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 2210775362 - 24935
4805 × 420645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào địa điểm chấm:

a. Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

a. Cho 3m 5centimet = ... centimet Số phù hợp nhằm điền vào chỗ chnóng là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. Cho 8m = 80 ... Đơn vị đo tương thích để điền vào chỗ chấm là:

A. m

B. dm

C. cm

c. 1 kilogam bởi :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Trong thuộc một năm , ngày 27 tháng tư là sản phẩm công nghệ năm thì ngày 1/5 là :

A. Thứ hai

B. Thứ đọng ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Bài 5: Trong hình tđọng giác ABCD bao gồm nhị góc vuông với nhị góc ko vuông.

Viết tiếp vào chỗ chấm mang lại say mê hợp

a. Góc tất cả đỉnh ... là góc vuông

b. Góc tất cả đỉnh ... là góc không vuông

c. Kẻ thêm một đoạn trực tiếp vào hình vẽ sẽ được một hình chữ nhật và một hình tam giác

Bài 6: Một shop bao gồm 65015 quyển vlàm việc. Người nhà siêu thị sẽ bán vsinh sống đến 4 trường đái học tập, mỗi ngôi trường 15000 quyển vlàm việc. Hỏi của hàng sót lại bao nhiêu quyển vở?


Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. dm

c) A. 1000g

d) A. Thđọng hai

Bài 5.

Góc bao gồm đỉnh A, D là góc vuông

Góc có đỉnh B, C là góc không vuông

Bài 6.

Số quyển vlàm việc siêu thị đã cung cấp là:

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vsống cửa hàng còn lại là:

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi Tân oán học kì 2 lớp 3 Số 3

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước tác dụng đúng: (3 điểm)

1. Số lập tức sau của số 53789 là:

A. 53788

B. 53790

C. 53780

D. 53799

2. Kết trái của phxay tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết trái của phép tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết trái của phxay tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết quả của phxay tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết hiệu quả tương thích vào nơi chấm:

1. Một hình chữ nhật tất cả kích cỡ nlỗi hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số phù hợp vào nơi chấm: 5m 7centimet = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 35925 + 3567
2570 : 598764 – 36427

Bài 4: Tính quý giá biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán thù (2 điểm)

Một cửa hàng bao gồm 9612m vải. Đã bán được

*
số vải. Hỏi shop còn lại bao nhiêu mét vải?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Quán Cafe Đẹp Tại Tphcm, Vẽ Tranh Tường Quán Cafe

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải siêu thị vẫn cung cấp là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải vóc siêu thị còn lại là:


9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải vóc shop đã chào bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải vóc shop còn sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi Tân oán học kì 2 lớp 3 Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào giải đáp đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong những 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: Trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn nhất là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số tương thích nhằm điền vào địa điểm chnóng 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: Giá trị của phxay tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông có diện tích bằng 36cm2 là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 người công nhân đào được 4200m mặt đường. Hỏi 5 người công nhân điều này đào được từng nào mét đường? (Biết mức độ đào của mỗi công nhân nhỏng nhau).

Câu 11: Tính nkhô nóng quý hiếm của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
AAAACCC

II. Phần từ bỏ luận

Câu 8: Học sinh từ đặt phnghiền tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 người công nhân đào được số mét đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 người công nhân đào được số mét mặt đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 3 Số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong số 48 289 nằm trong hàng:

A. Hàng nghìnB. Hàng trămC. Hàng chụcD. Hàng đơn vị

Câu 2: Trong các số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số nhỏ bé tuyệt nhất là:

A. 18 892B. 18 293C. 18 028D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phnghiền tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550B. 66530C. 67350D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có giá trị bằng:

A. 17B. 27C. 18D. 28

Câu 5: Số thích hợp nhằm điền vào chỗ chnóng 7m 2dm = …mm là:

A. 2700B. 7002C. 7200D. 7020

Câu 6: Giá trị của X vừa lòng X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487B. X = 24627C. X = 24564D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 8m và chiều rộng 4m là:

A. 22m2B. 38m2C. 32m2D. 36m2

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan download 5 cây bút chì không còn 12000 đồng. Hỏi nếu Lan tải 8 bút chì như vậy thì hết từng nào tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ số 1, 5, 8 hãy viết tất cả những số tất cả tía chữ số (những chữ số ko được lặp lại).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm


Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BDCACBC

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456

Câu 10:

1 bút chì có mức giá tiền là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 cây bút chì có giá chi phí là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số gồm tía chữ số (những chữ số ko lặp lại) được lập tự tía chữ hàng đầu, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

Đề thi Toán học kì 2 lớp 3 Số 6

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số tất cả sáu chục nghìn, năm nghìn, tám trăm, hai đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 65 802

B. 65 200

C. 65 820

D. 65 812

Câu 2: Số ngay tức thì sau số lớn nhất có năm chữ số là: (M3 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 21 viết theo số La Mã là:

A. XVVI

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 2km = ... m. Số phù hợp điền vào chỗ trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 20000

B. 2001

C. 2000

D. 200

Câu 5: Hình vuông tất cả cạnh là 8cm thì chu vi là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 32cm

C. 64cm

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật có chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng lớn 5centimet là (M2 – 0.5 điểm):

A. 34cm

B. 60cm

C. 60 cm2

II. Phần từ luận:

Câu 7: ( M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

34215 + 29816

16123 x 4

53940 - 23192

36902 : 7

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X x 3 = 2742054712 + X = 79510

Câu 9: Giá 2 hộp khẩu trang y tế giá 50 000 đồng. Để chống kháng dịch Covid- 19, lớp 3A1 cài đặt 3 vỏ hộp khẩu trang chống bụi dự trữ đến lớp. Hỏi lớp 3A1 thiết lập 3 vỏ hộp khẩu trang y tế kia không còn bao nhiêu tiền? (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Điền các số không đủ vào ô trống. Biết tổng 3 ô thường xuyên luôn luôn là 52134

12417

15624

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

Đáp án đề thi Tân oán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: C - 0,5 điểm

Câu 3: B - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: C - 0,5 điểm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS từ làm

Mỗi phxay tính + Đặt và tính đúng: 0,5 điểm

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X x 3 = 27 420

X = 27 420 : 3 (0,5 điểm)

X = 9140 (0,5 điểm)

54 712 + X = 79 510

X = 79 510 – 54 712 (0,5 điểm)

X = 24 798 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi hộp khẩu trang y tế có giá là:

50 000 : 2 = 25 000 (đồng)

Số tiền lớp 3A1 thiết lập 3 hộp khẩu trang chống bụi kia là:

25 000 x 3 = 75 000 (đồng)

Đáp số: 75 000 đồng (0,25 điểm)

Bài 10 (1 điểm)

a) Điền những số còn thiếu vào ô trống. Biết tổng 3 ô tiếp tục luôn luôn là 52134

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 150)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x 0 = 0

Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 3 Số 7

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP. 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ II - LỚP 3

NĂM HỌC 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phxay tính: cộng, trừ vào phạm vi 100 000; nhân, chia số gồm cho năm chữ số cùng với (cho) số gồm một chữ số.

Số câu

3

1

2

1

4

3

Câu số

1,2;3

6

8; 9

11

1;2;3;6

8; 9;11

Số điểm

1,5

0,5

3,5

0,5

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

2

2

Câu số

4;5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và ăn mặc tích hình vuông.

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán thù liên quan mang lại rút về solo vị

Số câu

1

1

Câu số

10

10

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

3

2

1

1

1

7

4

Câu số

1,2;3

4;5; 6

8; 9

7

10

11

1;2;3;

4;5;6;7

8;9;

10;11

Số điểm

1,5

1,5

3,5

1,0

2,0

0,5

4,0

6,0


Mẫu số 2

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phxay cùng, phxay trừ có lưu giữ ko tiếp tục và không thực sự hai lần vào phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, phân tách số gồm mang lại năm chữ số cùng với 9 cho) số có một chữ số. Làm quen thuộc với số La Mã với bảng những thống kê số liệu đơn giản và dễ dàng.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi, đối chiếu các đơn vị chức năng đo độ dài; khối hận lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, mon, năm, coi định kỳ, xem đồng hồ; nhhận biết một vài một số loại chi phí đất nước hình chữ S.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc ko vuồng; hình chữ nhật, hình vuông vắn, chu vi, diện tích; hình trụ, chổ chính giữa, nửa đường kính, đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải bài xích toán thù bởi hai phxay tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜNGTH&THCS .......

Họ và tên:……..…………………

Lớp: ……..………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP. 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. mon ….. năm …….

Điểm

Chữ …….

Số ……..

Lời thừa nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1. Số có 5 chục ngàn, 2 ngàn, 6 trăm, 4 chục, 9 đơn vị chức năng được viết là:

A. 52 649

B. 25 649

C. 62 549

D. 42 659

Câu 2. Kết quả của phxay phân tách 4854 : 2 là:

A. 1 427

B. 2 427

C. 2 497

D. 3 427

Câu 3. Giá trị của biểu thức (4 536 + 3 844) : 5 là:

A. 1 767

B. 1 776

C. 1 676

D. 1 677

Câu 4. 3km 6m =………………….m

A. 306 m

B. 3 600 m

C. 360m

D. 3 006m

Câu 5. Từ 7 giờ kém5 phút cho 7 tiếng đúng là :

A. đôi mươi phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 5 phút

Câu 6. Cho x : 8 = 4654. Giá trị của x là:

A. 37 232

B. 27 232

C. 47 223

D. 36 232

Câu 7. Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 8dm, chiều rộng là 4centimet. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm

B. 3đôi mươi cm 2

C. 320 cm

D. 32 cm 2

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a. 32 457 + 6 728

b.73 452 – 46 826

c. 4 513 x 4

d. 84 917 : 7

Câu 9: Tìm x

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

Câu 10: Có 7 thùng dầu hệt nhau đựng toàn bộ 63 lkhông nhiều dầu. Hỏi bao gồm 774 lkhông nhiều dầu thì nên cần từng nào thùng như vậy nhằm chứa hết ?

……………………………………………………………………………………………

Câu 11: Tính hiệu của số thoải mái và tự nhiên nhỏ nhất có nhì chữ số với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số?

………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜG TH&THCS .......

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP. 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

ĐÁP. ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚPhường 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

I.TRẮC NGHIỆM:( 4,0 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

A

B

C

D

D

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: 2,0 điểm) Mỗi phnghiền tính đúng ghi 0,5 điểm

a. 39 185

b. 26 626

c. 18 052

d. 12 131

Câu 9: Tìm x (1 điểm) Đúng từng phần ghi 0,5 điểm

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

x = 28 406 : 7 x = 39 654 – 1 248

x = 4 058 x = 38 406

Câu 10: (2,0 điểm)

Đáp án

Điểm

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 11: (1 điểm)

Hiệu của số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi độc nhất vô nhị gồm hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất gồm một chữ số?

99 – 9 = 90

2. Đề ôn tập Tân oán lớp 3 học tập kỳ 2

Đề ôn Tân oán lớp 3 học tập kì 2 Số 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục ngàn, sáu nghìn, nhị trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức thời trước số lớn số 1 tất cả năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... m. Số thích hợp điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: Hình vuông tất cả cạnh là 8cm thì diện tích S là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều dài 7centimet, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần tự luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: Tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe cộ sở hữu chsống được 36 700kg sản phẩm. Hỏi 7 xe cộ thiết lập như vậy chlàm việc được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết mức chsống của mỗi xe là tương đồng.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Tìm tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Tân oán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm


Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. phần từ bỏ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS tự Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) Tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 4đôi mươi x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = 20 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe pháo cài đặt chsinh hoạt được số mặt hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe cộ cài đặt chsống số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kilogam hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích cần kiếm tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề ôn Tân oán lớp 3 học tập kì 2 Số 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong số 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phnghiền tính nhân cùng phân tách tương thích vào chỗ chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu gồm 10 000 đồng. Châu download hai quyển vnghỉ ngơi, giá chỉ từng quyển vngơi nghỉ là 4500 đồng. Hỏi Châu sót lại bao nhiêu tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông tất cả cạnh 6centimet. Diện tích mảnh đất nền đó là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền dấu >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông ABCD nhiều năm là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch ốp xếp lên mỗi xe cộ cài đặt là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch men xếp lên 3 xe tải là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch (0,25)

Đề ôn Tân oán lớp 3 học kì 2 Số 3

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D đặt trước hiệu quả đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số lập tức trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay tức khắc sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Dấu >,

B. 2

B. 63 cm2

C. 80 cmét vuông

D. 18 cm2

b) Một số phân tách mang lại 9 dư 3, Vậy số đó chia mang lại 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: Tìm X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 7dm, chiều lâu năm vội 4 lần chiều rộng lớn. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) Mối phnghiền tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 1trăng tròn <.S.>

b/ Số phù hợp điền vào vị trí chấm của một giờ đồng hồ 15 phút ít = ….. phút ít là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ dưới đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm6 hình tứ giác. 0,25 điểm

Phần II : Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Mối phnghiền tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): Tìm X: Mối phxay tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều dài là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề ôn Toán thù lớp 3 học tập kì 2 Số 4

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số như thế nào lớn nhất trong số số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số ngay tức thì sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông vắn có cạnh 5centimet. Tính diện tích hình vuông vắn đó?

A. 25centimet.

B. 25cm2.

C. 20centimet.

D. 20cm2.

Câu 4:

a) Số lớn số 1 bao gồm năm chữ số là: ……….

b) Số nhỏ bé độc nhất vô nhị có năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào chỗ trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết những số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo sản phẩm trường đoản cú từ nhỏ nhắn mang đến lớn: …………………………………………………

b) Theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú từ lớn đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính quý hiếm của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một nhóm người công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615m đường. Hỏi vào 7 ngày đội công nhân kia đào được từng nào mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy thêm hình tiếp sau đây bao gồm từng nào hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1 đ) Số nào lớn số 1 trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630