ĐỀ THI TOÁN LỚP 3 HỌC KỲ 2 NĂM 2018 CO DAP AN

Gửi những em học viên “Chọn thanh lọc 05 đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán tốt độc nhất vô nhị 2018 (Có câu trả lời tsay mê khảo)”. neftekumsk.com hi vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2018 co dap an


Đề thi, bài chất vấn liên quan:

Nhằm giúp những em học sinh lớp 3 ôn tập tốt môn Tân oán sẵn sàng đến kỳ thi học tập kì 2 năm học 2017 -2018, neftekumsk.com gửi trao phụ huynh và thầy cô 5 đề tinh lọc theo thông bốn 22 sau đây.

Đề 01: 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Số 54 175 đọc là:

A. Năm tứ nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy lăm. 

2. Kết trái của phxay cộng 36528+ 49347 là:

 A. 75865; B. 85865; C. 75875; D. 85875

3. Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI B. XII C. VVII D. IIX

4. Thđọng nhì tuần này là ngày 26, lắp thêm nhì tuần trước đó là ngày:

A. 19 B. 18 C. 16 D. 17

5. Có 40 học sinh xếp thành 8 hàng mọi nhau. Hỏi tất cả 15 học viên thì xếp được từng nào hàng?

A. 5 sản phẩm B. 45 hàng C. 3 hàng D. 75 hàng  

6. Diện tích một hình vuông là 9 cmét vuông. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A.3 centimet B. 12 centimet C. 4 centimet D. 36 cm 

PHẦN II : TỰ LUẬN: (6 điểm)

1Đặt tính rồi tính:

21628 x 3; 45603 + 12908 ;

15250 : 5; 67013- 23114

2. Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 8centimet, chiều rộng lớn lâu năm 4 cm.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Tính diện tích S hình chữ nhật kia. 

3. Có 1đôi mươi mẫu bánh được xếp hồ hết vào 5 vỏ hộp. Hỏi 8 hộp bánh như vậy tất cả bao nhiêu loại bánh? 

4: Hình sau đây bao gồm từng nào hình tam giác, bao nhiêu hình tứ đọng giác?

*

a,………………hình tam giác

b,………………hình tứ giác

Đáp án đề 1:

Phần I. 1C; 2.D; 3B; 4A; 5C; 6B

Phần II.

1. Học sinh từ đặt tính với tính ra công dụng quả thật sau:

a, 21628 x 3 = 64884

b, 45603 + 12908 = 58511

c, 15250 : 5 = 3050

d, 67013- 23114 = 43899

2. Chu vi hình chữ nhật là:

(8+4) x 2 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

(8×4)=32(cmét vuông )

Đáp số: 24 cm

32 cm2 

3. Mỗi vỏ hộp gồm số mẫu bánh là:

120: 5 =60 (mẫu bánh)

8 vỏ hộp bánh có số loại bánh là:

8 x 60 = 420 (dòng bánh)

Đáp số :4đôi mươi Cái bánh

4. a, 5 hình tam giác

b, 5 hình tđọng giác

Đề toán thù 3 kì 2 số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Mỗi bài tiếp sau đây có đương nhiên câu trả lời A, B, C (là đáp số, công dụng tính) Hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng.

1. Số có bố mươi nghìn tám trăm linc nhị được viết là:

A. 3802 B. 30802 C. 30820

2. Số liền trước của số 20301 là :

A. 20302 B. 20303 C. 20300

3. Cho các số sau: 43501 ; 45310 ; 43051 ; 45130 . Dãy số như thế nào được xếp theo đồ vật từ bỏ trường đoản cú bự đến bé:

A. 35014 ; 45310 ; 43051 ; 45130

B. 35014 ; 43051 ; 45130 ; 45310

C. 45310 ; 45130 ; 43051 ; 35014

4. 3dm 5cm = …… centimet. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A. 350 B. 35 C. 305

5. Những tháng bao gồm 3một ngày là các tháng :

A. 4 ; 6 ; 9 ; 11 B. 1; 3; 5; 6; 7; 8 C. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

6. Khung cửa hình vuông có cạnh 15 dm. Vậy chu vi form cửa hình vuông đó là :

A.60dm B. 50dm C. 40dm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính :

34782 + 10345 ;

65862 – 23104;

10142 x 4;

2. a.Tính : b. Tìm X, biết :

42132 + 75645 : 9 X : 4 = 12410

3. Có 1845 kg bột mì đựng đều vào 9 bao. Hỏi vào 5 bao như thế thì đựng từng nào ki-lô-gam ?

4. Có một đàn chlặng bay ngang, tôi liền chào : “Chào 100 người tiêu dùng !” Chim đầu đáp : “Chúng tôi đã mất cả đàn.”

Hỏi đàn chyên đó còn lại bao nhiêu bé ?

Đáp số cùng lời giải:

Phần I: 1B; 2C; 3C; 4B; 5C; 6A

Phần II.

1. Đặt tính cùng tính ra tác dụng như sau:

34782 + 10345 = 45127

65862 – 23104 = 42758

10142 x 4 = 40568

2. Tính ra KQ nlỗi sau

a. 42132 + (75645 : 9 )

= 42132 + 8405

= 50537

b X : 4 = 12410

x = 12410 x 4

x = 49460

3. Có 1845 kilogam bột mì đựng đều vào 9 bao. Hỏi vào 5 bao nhỏng thế thì đựng từng nào ki-lô-gam ?

Số kilogam bột mì trong một bao là:

1845 : 9 = 205 (kg)

Số kilogam bột mì trng 5 bao là:

205 x 5 = 1025 (kg)

Đáp số: 1025 ki-lô-gam

4. 0 con

số 3

Phần 1: Trắc nghiệm

1. Số 76824 được đọc là?

A. Bảy mươi sáu ngàn tám trăm nhị mươi sáu

B. Bảy ngàn nhị trăm bố mươi tám

C. Bảy sáu nghìn nhì trăm ba mươi tám

D. Bảy nghìn sáu trăm bố mươi tám

2. Số 156 gấp số 3 mốc giới hạn là:

A. 32 B. 46 C. 52 D. 48

3. 4m5cm = ….cm?


A. 450 B. 405 C. 45 D. 4005

4.

Xem thêm: Đá Kim Sa Đen Hạt Nhỏ - Đá Kim Sa Có Các Loại Nào

Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 32cm, chiều rộng 9cm. Diện tích hình chữ nhật đó là?

A . 36 cmét vuông B. 45 cmét vuông C. 96 cmét vuông D. 288 cm2

5. Một hình vuông có cạnh 18centimet thì chu vi của chính nó là:

A . 66 centimet B. 72 cm C. 76 centimet D. 36 cm

6. 357cm2+ 548cmét vuông = …?

A . 905cmét vuông B. 915cm2 C. 929cm2 D. 924cm2

TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính:

a) 45687 + 5276 =

b) 76324 – 32548 =

c) 3528 x 3 =

d) 53048 : 4 =

2. Tìm x:

a) X : 8 = 23165 b) X x 5 – 1350 = 72960

3. Một hình chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 10centimet.

a) Tính chu vi hình chữ nhật kia.

b) Một hình vuông vắn chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên thì có cạnh là bao nhiêu?

4. Có 130 chiếc bánh được xếp vào 5 hộp bánh. Hỏi 9 vỏ hộp bánh như vậy bao gồm bao nhiêu chiếc bánh?

Bài thi Tân oán kì 2 số 4

PHẦN 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Số 54 175 gọi là:

A. Năm tứ nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tứ nghìn một trăm bảy lăm.

2. Số ngay tắp lự sau của số 68457 là:

A. 68467; B. 68447 C. 68456 D. 68458

3. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo trang bị tự trường đoản cú nhỏ xíu mang đến lớn là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 47816; 47861; 48617; 48716

C. 48617; 48716; 47816; 47861

D. 48716; 48617; 47861; 47816

4. Số lẻ nhỏ dại duy nhất có 5 chữ số là:

A. 11000 B. 10100 C. 10010 D. 10001

5. Kết trái của phnghiền cùng 36528+ 49347 là:

A. 75865 B. 85865 C. 75875 D. 85875

6. Giá trị của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:

A. 32493 B. 39432 C. 33492 D 34293

Câu 7.Thứ nhì tuần này là ngày 26, vật dụng nhì tuần trước là ngày:

A. 19 B. 18 C. 16 D. 17

8. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII C. VVII D. IIX

9. 8 hộp cây bút chì như nhau bao gồm 96 dòng cây bút chì. Hỏi 6 vỏ hộp như thế gồm bao nhiêu loại cây bút chì?

A. 18 cái. B.12 mẫu. C.72 dòng. D. 62 chiếc.

10. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông chính là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm C. 4 cm D. 36 cm

11. Hình tiếp sau đây gồm từng nào hình tam giác, bao nhiêu hình tđọng giác?

A. 4 hình tam giác, 5 hình tđọng giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác,5 hình tứ đọng giác

PHẦN 2 TỰ LUẬN:

1Đặt tính rồi tính:

 21628 x 3

45603 + 12908

15250 : 5

67013- 23114

2. Một bạn quốc bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi vào 9 phút ít fan đó đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng mặt đường trong mỗi phút đi gần như nhỏng nhau).

Lời giải với đáp số:

Phần I: 1C; 2D; 3B; 4D; 5A; 6C; 7A; 8B; 9C; 10B; 11D;

Phần II.

1. HS đặt tính với tính đúng

21628 x 3 = 64884 15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695 67013- 23114 = 43899

2. Bài giải

Mỗi phút ít fan kia đi được số mét là:

480: 6 = 80 (m)

Trong 9 phút tín đồ đó quốc bộ được số mét là:

80 x 9 = 7trăng tròn (m)

Đáp số :720 m

Đề 5:

1. Số bảy mươi nhì nghìn không trăm bố mươi hai được viết là:

A. 7232 B. 70232 C. 72032

2. Số lớn nhất trong các số 42630 ; 43360 ; 43261 là :

A. 42630 B. 43360 C. 43261

3. 18m 3cm = ………. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A. 183 B. 1803 C. 1830

 4. 1/4 năm = ……….  tháng. Số thích hợp điền vào chỗ chấm (…) là :

A.3 B. 4 C. 5

5. Quyển tập hình chữ nhật có chiều dài 29 cm, chiều rộng 21 centimet. Chu vi quyển tập đó là :

A. 100 centimet B. 50 cm C. 25 cm

6. Diện tích của viên gạch hình vuông có cạnh 7 cm là :

 28 cm2 B. 49 cm2 C. 49 cm

Phần II.

1. Đặt tính rồi tính :

64314 + 12240

84684 – 45271

10114 x 6

56504 : 5

2. a.Tính quý hiếm biểu thức : b. Tìm X, biết :

65457 – 42693 : 3 X : 7 = 10212

3. Có tổng thể 48 viên thuốc được đựng đều trong 8 vỉ thuốc. Hỏi với 60120 viên thuốc thì đựng được vào bao nhiêu vỉ thuốc nhỏng thế ?

4. Thời gian làm bài thi môn Toán cuối học kì 2 hết 40 phút. Em làm xong xuôi bài thi hết một nửa giờ. Hỏi em sẽ còn thừa lại từng nào phút ? Và em sẽ làm gì vào thời gian thừa đó ?