De thi toán lớp 3 năm 2021

16 đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 giúp những em từ ôn tập, trường đoản cú luyện đề thi tại nhà để cải thiện năng lực giải Tân oán lớp 3 và rèn luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho các đề thi Toán thù học tập kì 1 lớp 3 xác nhận đạt công dụng cao nhất. Qua đây, các em cũng trở nên nắm rõ được kiến thức chính yếu môn Toán thù lớp 3 của kì 1 vừa rồi. Hãy thuộc luyện các Những bài tập Toán lớp 3 học kỳ 1 quality sau đây nhé!


Đề thi Toán thù học tập kì 1 lớp 3

1. Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 Cánh Diều2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Kết nối tri thức3. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 Chân ttách sáng tạo4. Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 năm 2021-2022

1. Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi Tân oán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phđộ ẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phxay tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 3 năm 2021

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (từng câu 0,5 điểm)

1 (từng câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải bài bác tân oán bởi nhì phxay tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ nhiều năm, đo ánh nắng mặt trời. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, kăn năn hộp chữ nhật, khối hận lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5


Đề thi Toán thù học kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích đề xuất điền vào vị trí trống là:

34mm + 16milimet = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số liền sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú sẽ thao tác được 8 tiếng, mỗi giờ đồng hồ bác bỏ làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác bỏ Tú có tác dụng được tất cả từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vào ô trống

Số thích hợp điền vào vết ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số đề nghị điền vào ô trống theo thứ tự từ bắt buộc lịch sự trái là:

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong các mẫu vẽ tiếp sau đây, hình làm sao vẫn khoanh vào

*
số chnóng tròn?


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình dưới đây gồm mấy hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một doanh nghiệp vận tải đường bộ, tất cả 96 xe cộ khách hàng, số xe pháo xe taxi cấp số xe pháo khách 2 lần. Hỏi công ty đó có tất cả bao nhiêu xe cộ khách hàng cùng xe pháo xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ đọng giác mang lại vì hình mẫu vẽ sau:


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>,

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính quý giá biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 6trăng tròn : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp kia có số xe ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp kia tất cả toàn bộ số xe pháo khách cùng xe cộ ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe.

Câu 11. Chu vi hình tứ đọng giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm > Chi tiết: Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề thi Tân oán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được hiểu là:

A. Năm mươi độ xê

B. Năm mươi năm độ xê

C. Năm lăm độ xê

D. Năm mươi lăm độ xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Góc trong hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS


C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn gồm cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa chính là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 1đôi mươi cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của cha vội 5 lần tuổi của nhỏ. Hỏi sau 5 năm nữa, con bao nhiêu tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn con gà bên Hòa gồm 48 bé. Mẹ đang bán

*
số con con kê. Hỏi lũ gà bên Hòa còn lại bao nhiêu con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con lợn trọng lượng 50 kilogam, nhỏ ngỗng nặng nề 5 kilogam. Con lợn trọng lượng vội vàng nhỏ ngỗng số lần là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính quý giá biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan gần kề hình và vấn đáp câu hỏi.

Trong hình tứ đọng giác ABCD có mấy góc vuông cùng mấy góc không vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh các góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết tên đỉnh những góc không vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào vị trí trống

Minch bóng đá thời gian …….tiếng …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái sầu riêng. Bác phân tách phần lớn số trái sầu riêng biệt đó vào 6 rổ. Hỏi mỗi rổ gồm bao nhiêu trái sầu riêng?


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số tất cả 2 chữ số hầu hết là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 và tmùi hương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính quý giá biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD gồm 1 góc vuông cùng 3 góc không vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Minch đá bóng thời điểm 16 tiếng 40 phút ít tuyệt 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ có số trái sầu riêng rẽ là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 thành thương thơm của hai chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu hai chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài xích, hiệu nhì chữ số là 6 và hai chữ số phần đông là số lẻ yêu cầu ta chọn số bé bỏng là 3 và số béo là 9.

Vậy số phải search là 39 hoặc 93.

2. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề thi học tập kì 1 Toán thù lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Năng lực, phđộ ẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phnghiền tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số trong phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (từng câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải bài toán thù bởi nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: Các đơn vị chức năng đo độ nhiều năm, đo khối lượng, đo ánh sáng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình phẳng và hình kăn năn (điểm ở giữa, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ đọng giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương thơm, kân hận vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tức tốc sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau tía bốn

B. Sáu trăm ba tư

C. Sáu trăm bố mươi tư

D. Sáu tăm ba mươi bốn

Câu 3. Thương thơm của phép phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi nhỏ gồm 4 bánh xe. Hỏi 10 ô tô nhỏ như vậy có từng nào bánh xe?

A. trăng tròn bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào sau đây ko đúng?

A. Số nào nhân với 1 cũng bằng thiết yếu số đó

B. Số nào phân chia cho một cũng bởi chính số đó

C. Số nào nhân với 0 cũng bởi 0

D. Số 0 chia mang đến số nào cũng bởi bao gồm số đó


Câu 6. Dùng rứa như thế nào dưới đây thường dùng để chất vấn góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút ít chì

C. Bút ít mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt độ như thế nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 1đôi mươi milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng 30 kg, mỗi bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo cùng 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan gần kề hình và vấn đáp câu hỏi

Có bốn ca đựng ít nước nlỗi sau:

a) Ca làm sao đựng những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca như thế nào đựng ít nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm hai ca khác nhau để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo tứ từ bỏ đựng số lượng nước duy nhất mang lại nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông ABCD phía bên trong con đường tròn trung tâm O nhỏng mẫu vẽ. Biết AC nhiều năm 10 centimet. Tính độ nhiều năm bán kính của hình trụ.

Đáp án Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 1đôi mươi mm = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 1trăng tròn ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo trọng lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo với 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

a) Ca A đựng những nước độc nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước trong nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo tứ từ đựng ít nước nhất đến các nước độc nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm thuộc nằm trong một đường thẳng với O là vai trung phong của mặt đường tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của con đường tròn trọng tâm O

Vậy bán kính của hình tròn là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

2.2. Đề thi học tập kì 1 Toán thù lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết quả của phxay chia 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam có tác dụng những cái đèn lồng bao gồm dạng khối hận lập pmùi hương. Mỗi khía cạnh dán một tờ giấy màu sắc. Một loại đèn lồng như thế đề xuất cần sử dụng số tờ giấy color là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ như thế nào tiếp sau đây phân chia miếng bánh thành 5 phần bởi nhau?


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu thích hợp để điền vào khu vực trống là:

A. >

B. > Chi tiết: Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 Kết nối trí thức Số 2

3. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 Chân ttránh sáng sủa tạo

3.1. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm


Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số vào phạm vi 1 000. Làm quen cùng với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (từng câu 0,5 điểm)

1 (từng câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải bài bác tân oán bằng nhị phnghiền tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo những đại lượng: Các đơn vị đo độ lâu năm, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tđọng giác, kăn năn hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề thi Toán thù học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 gồm tác dụng là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp các 8 trái cam vào 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy có từng nào quả cam?

A. 4 trái cam

B. 5 trái cam

C. 6 trái cam

D. 7 quả cam

Câu 3. Dựa vào cầm tắt sau, tra cứu số kilomet của tổ 2.

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A tất cả 30 học sinh phân thành 5 team. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?


A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số lập tức trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù hợp cùng với phương pháp đọc

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Tkhô nóng Fe đánh red color lâu năm 30 cm, tkhô cứng Fe tô greed color nhiều năm vội vàng 3 lần tkhô nóng sắt tô màu đỏ. Hỏi cả hai tkhô cứng Fe dài từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Mỗi sao biểu lộ một vật dụng.

Điền thương hiệu điều khoản với những từ nhiều tốt nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ dùng học hành nhưng bạn Hoa có nhiều tuyệt nhất là: ….

- Đồ dùng học hành mà chúng ta Hoa bao gồm ít nhất là: …

- Số cây bút sáp mà lại bạn Hoa tất cả vội vàng … lần số cây viết chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14. Tìm số bị chia biết tmùi hương là số chẵn lớn số 1 bao gồm nhị chữ số không giống nhau, số phân chia bằng 4 với số dư là số nhỏ tuyệt nhất hoàn toàn có thể có.

Đáp án đề Toán thù lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay cân xứng với bí quyết đọc

Câu 9.

Xem thêm: Dtu Là Trường Gì - Duy Tan University

Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính giá trị biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ nhiều năm tkhô hanh sắt màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì tkhô cứng sắt lâu năm là:

30 + 90 = 1trăng tròn (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Điền tên lao lý cùng những từ khá nhiều độc nhất tuyệt tối thiểu vào ô trống

- Đồ cần sử dụng học hành cơ mà các bạn Hoa có không ít độc nhất vô nhị là: cây bút sáp

- Đồ dùng tiếp thu kiến thức mà lại chúng ta Hoa bao gồm ít nhất là: tẩy

- Số cây viết sáp mà chúng ta Hoa tất cả là 12, số cây bút chì cơ mà chúng ta Hoa bao gồm là 4.

Nên số bút sáp mà lại chúng ta Hoa có cấp 12 : 4 = 3 lần số cây viết chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14.

Tmùi hương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư bé dại tuyệt nhất rất có thể có là 1 trong những.

Số bị phân tách là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

3.2. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số phù hợp điền vào ô trống lần lượt là:

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây bao gồm 65 trái bưởi. Sau lúc hái, số trái trên cây giảm sút 5 lần. Hỏi bên trên cây sót lại bao nhiêu trái bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm đồng nhất cất được tất cả 45 l nước mắm. Hỏi mỗi can kia cất được bao nhiêu llượng nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân tất cả một số trong những nhãn vsinh sống, hiểu được khi rước số nhãn vngơi nghỉ này chia đều mang đến 5 chúng ta, thì từng các bạn được 6 mẫu. Hỏi Vân tất cả tất cả từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ dưới đây được sinh sản thành từ bao nhiêu tam giác?

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6.

*
của 10 kg là:

A. 2 kg

B. trăng tròn kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghxay từng phxay tính cùng với Tóm lại tương xứng.

Câu 8.

G là trung điểm của đoạn thẳng AB.B là vấn đề chính giữa nhị điểm G cùng H.F là vấn đề chính giữa hai điểm C và E.F là trung điểm của đoạn thẳng CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính nhanh hao quý giá của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái với Hùng bao gồm một trong những viên bi. Nếu Thái mang đến Hùng 14 viên bi cùng Hùng cho lại Thái 9 viên bi thì mỗi bạn gồm 40 viên bi. Lúc đầu, Thái bao gồm số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 tiếng đồng hồ trong vòng 30 phút = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs trường đoản cú nối

Câu 8.


G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB ĐB là điểm trung tâm nhì điểm G cùng H SF là vấn đề ở giữa nhì điểm C với E ĐF là trung điểm của đoạn thẳng CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính nhanh hao giá trị của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước lúc được Hùng bỏ thêm thì số bi của người sử dụng Thái có là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi lúc đầu của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5centimet = 400 centimet + 5 cm = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 mm + 4 mm = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút ít = 190 phút.

2 giờ nửa tiếng = 1đôi mươi phút ít + trong vòng 30 phút = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền vào bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3h 10 phút ít = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 tiếng 1/2 tiếng = 150 phút

đ

7dm 4milimet = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

4. Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2021-2022

4.1. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng.

Câu 1: Lan gồm 20 nhãn vsinh sống, Hà gồm 5 nhãn vnghỉ ngơi. Số nhãn vsống của Hà vội số nhãn vsinh sống của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng.

a) Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chnóng của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3kg = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số bé nhỏ duy nhất có ba chữ số khác biệt lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng gồm 35 viên bi. Hải bao gồm ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng vội mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng.

Số góc vuông vào hình mặt là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 giảm xuống mấy lần để được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài xích giải những bài xích toán thù sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam sở hữu 225 quả cam đi bán. Bà vẫn bán tốt

*
số cam đó. Hỏi bà Nam còn sót lại bao nhiêu trái cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A trồng được 65 cây tràm. Lớp 3B tdragon được số km gấp đôi số kilomet của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp tdragon được từng nào cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào giải đáp B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào câu trả lời C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào lời giải B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), từng phép tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà đã bán được số trái cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn lại số trái cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 quả cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B tdragon được số km tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả nhì lớp trồng được số lượng km tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

4.2. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số phải điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong các 461 có giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 bé trâu với đôi mươi con trườn. Số trâu bởi một phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

d) Hình mặt gồm mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông vắn tất cả cạnh 5centimet là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kilogam.............g2kg 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ bên chỉ:

A. 10 giờ đồng hồ 10 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

D. 2 tiếng kỉm 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính quý giá biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài xích toán (M3- 1đ)

Một siêu thị gạo có 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng tất cả toàn bộ bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một trong những hiểu được giả dụ đem số kia cùng cùng với số nhỏ tuổi tuyệt nhất bao gồm 3 chữ số không giống nhau thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)

Câu 3. Điền đúng mỗi ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phnghiền tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một siêu thị gạo gồm 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi shop có tất cả từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp cùng tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp cùng gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ độc nhất vô nhị gồm 3 chữ số khác biệt là 102

Số đề xuất tìm là: 587 - 102 = 485

4.3. Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bé dại duy nhất có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm một trong những biết rằng: nếu như sút số đó đi 4 lần, tiếp nối thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, con 7 tuổi thì tuổi bé bằng một trong những phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông tất cả chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông kia là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 milimet = ... cm ... milimet. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 cm 6 mm

C. 52cm 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. An tất cả 7 nhãn vngơi nghỉ. Bình có số nhãn vlàm việc vội vàng 5 lần số nhãn vnghỉ ngơi của An. Chi tất cả số nhãn vngơi nghỉ cấp gấp đôi số nhãn vsinh hoạt của Bình. Hỏi Chi gồm từng nào nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Thương hiệu Bà L.N.Lan cài 640 kilogam đậu Black, với download số đậu xanh bởi

*
số đậu black. Hỏi siêu thị cài toàn bộ từng nào kilogam đậu Đen cùng đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mhình ảnh vườn cửa hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh vườn cửa đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình gồm nhì góc vuông, lưu lại kí hiệu góc vuông vào hình đang vẽ