Đề thi toán lớp 4 cuối năm

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 theo Thông tư 22 bao gồm 50 đề thi dĩ nhiên lời giải cùng bảng ma trận đề thi. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán này để giúp những em học viên ôn tập, củng chũm kỹ năng, chuẩn bị cho bài xích thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học tập đạt tác dụng cao. Đồng thời đó là tư liệu xem thêm cho các thầy cô Lúc ra đề cho những em học viên. Sau phía trên mời những em cùng thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 cuối năm


Đề thi Toán thù lớp 4 kì 2

1. Top 10 Đề thi Tân oán lớp 4 kì 2 năm 20222. Top 40 Đề thi Tân oán lớp 4 kì 2 Tải nhiều

50 đề thi Toán thù qua từng năm học tập tiếp sau đây được neftekumsk.com tham khảo, tổng thích hợp chi tiết cả lời giải cùng biểu điểm chấm cụ thể cho từng đề. Các bậc prúc huynh download về mang lại con em mình mình ôn luyện, củng gắng lại kỹ năng và kiến thức đã học tập.

1. Top 10 Đề thi Tân oán lớp 4 kì 2 năm 2022

1.1 Đề thi Tân oán học kì 2 lớp 4 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào vần âm đặt trước ý trả lời đúng cho các thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): Trong những số 32743; 41561; 54567, 34582 số chia không còn mang lại 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có giá trị nhỏ nhiều hơn 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút ít gọn gàng được phân số:


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): Kết trái của phnghiền cùng
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
nắm kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số phù hợp để viết vào nơi chnóng của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): Giá trị của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*


Câu 9. (0,5 điểm): Tổng số tuổi của bố Lan với Lan là 46 tuổi. Lan kém tía 28 tuổi. Tính tuổi của bố An hiện nay?

A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): Một tấm kính hình thoi tất cả độ lâu năm những mặt đường chéo cánh là 18cm cùng 30cm. Tính diện tích S tnóng kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong mẫu vẽ mặt, các cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên với nhau là:

A. AH cùng HC; AB với AH

B. AB và DC; AD cùng BC

C. AB với BC; CD với AD

D. AB cùng CD; AC với BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A tất cả 28 học sinh con gái. Số học viên phái mạnh bởi

*
số học viên phái nữ. Số học sinh của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần tự luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bởi

*
chiều nhiều năm. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 15. (1 điểm): Tìm y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Hướng dẫn mang lại điểm

- Bài soát sổ được gia sư sửa lỗi, nhấn xét phần đa ưu điểm với góp ý phần lớn hạn chế chnóng theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

- Điểm của bài bác soát sổ nếu là vấn đề thập phân thì được thiết kế tròn. Thí dụ: 9,25 làm cho tròn thành 9; 9,5 làm tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5


2. Phần tự luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng lớn mảnh đất là 2 phần, thì chiều lâu năm mảnh đất nền là 3 phần đều nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần cân nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng lớn mảnh đất nền là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mhình họa đất đó gồm diện tích là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

0,25

y × 100 = 5208000

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

y = 52080

0,25

1.2 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 2

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn giải đáp đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. Giá trị của chữ số 7 trong những 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000

Câu 2. Phân số làm sao lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. Tìm x là số thoải mái và tự nhiên, biết:

A. 16 cmét vuông

B. đôi mươi cm2

C. 22 cmét vuông

D. 30 cm2

Câu 7. Thế kỉ máy XX ban đầu từ thời điểm năm nào mang lại năm nào?

A. Từ năm 1900 mang đến năm 2000

B. Từ năm 1901 mang lại năm 2000

C. Từ năm 1901 cho năm 2001

D. Từ năm 1900 đến năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền lốt >;245m2 ......... 200 045mét vuông

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ đồng hồ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
núm kỉ với 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một siêu thị có số đường white thấp hơn số đường hoa mai là 240kg. Tính số đường mỗi loại, hiểu được

*
số đường trắng bằng
*
số mặt đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tìm x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh những phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
*

b.

*
với
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 Số 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền vết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
tiếng 15 phút ít = 1 giờ

d)

*
nỗ lực kỉ và 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ trang bị đúng được (0,25 điểm)


Hiệu số phần bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Thương hiệu có số con đường Trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Trung tâm có số mặt đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; white hoa mai: 600 kg

Ghi chú: Học sinc làm cho biện pháp khác đúng cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS có tác dụng đúng từng phần được 0,5 điểm

a.

*
*

*

cần

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số lớn nhất là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào nơi chấm để 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số tương thích viết vào địa điểm chấm nhằm 8 tấn 36 kg = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số thích hợp điền vào chỗ chnóng trong những bài xích sau:

a) Hình thoi có nhị cặp cạnh đối lập ……… và tư cạnh ………..

A. tuy nhiên songB. bằng nhauC. song tuy nhiên, bởi nhauD. song tuy nhiên, không bởi nhau

b) Diện tích hình thoi là 250 cm2, độ lâu năm một mặt đường chéo là 25 cm.

Vậy độ lâu năm con đường chéo còn sót lại là ........ dm.

PHẦN II: Tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong lần qulặng góp ủng hộ thành lập tượng đài tưởng vọng chiến sĩ hòn đảo Gạc Ma ở trong quần hòn đảo Trường Sa của cả nước, số chi phí lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền côn trùng lớp quyên góp được, biết số tiền tài lớp 4B bằng 3/5 số tiền vàng lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Mẹ bao gồm một rổ cam thấp hơn trăng tròn trái. Nếu chị em xếp mỗi đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì những quá 1 trái. Em hãy tính xem rổ cam của bà bầu bao gồm bao nhiêu quả.


Đáp án Đề thi tân oán lớp 4 học kỳ 2 Số 3

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D.

Câu 5 (0,5 điểm). B.

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối diện ……… và bốn cạnh ………..

Chọn C. tuy vậy tuy nhiên, bởi nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ dài đường chéo cánh sót lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng mỗi ý mang lại 0,25 đ

PHẦN II: Tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm X. Tính đúng từng ý đến 0,75 điểm.

a)

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A qulặng góp được số chi phí là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B qulặng góp đc số chi phí là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- Tìm đúng hiệu số phần bằng nhau: 0,25 điểm

- Tìm đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- Tìm đúng số chi phí lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học sinc chỉ nêu đúng kết quả (không lí luận) cho 0,25 điểm.

Vì ví như mẹ xếp mỗi đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì đều quá 1 quả

Nên số cam của chị em bớt đi 1 trái đã là số phân tách hết cho tất cả 3 cùng 5: 0,5 điểm

Số chia không còn cho tất cả 3 và 5 lại nhỏ nhiều hơn đôi mươi là 15.

Vậy bà mẹ gồm toàn bộ là 16 trái cam. 0,5 điểm

· Lưu ý:

- Học sinch làm phương pháp không giống đúng vẫn cho điểm về tối nhiều.

- Tính ra kết quả nhưng lại ko rút ít gọn gàng vẫn cho điểm tối nhiều.

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Pareto Trong Excel 2010, Tạo Biểu Đồ Pareto Trong Excel

- Tân oán gồm lời văn:

+ HS hoàn toàn có thể làm gộp bước vẫn chấp nhận cho điểm tối nhiều.

+ HS ko vẽ sơ trang bị hoặc ko lí luận thì quán triệt điểm.

+ Sai lời giải không cho điểm; không nên trên đúng bên dưới quán triệt điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; không đúng công dụng, đơn vị ->mang đến ½ số điểm của ý

Ta hoàn toàn có thể giải cách khác ví như sau

Vì rổ cam của người mẹ bao gồm ít hơn 20 trái nhưng phân tách 3 hoặc 5 đa số dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của bà mẹ tất cả 16 trái .

1.4 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút ít gọn gàng phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2mét vuông 9dm2 = ….m2. Số điền vào địa điểm chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) Có 3 viên bi màu xanh da trời và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời đối với tổng thể viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi tất cả độ lâu năm những con đường chéo cánh là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) Các phân số được thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tự lớn cho bé là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên phiên bản vật Xác Suất 1 : 200, chiều rộng phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng lớn thiệt trong phòng học tập sẽ là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu nhì số 135, Số lớn gấp đôi số bé nhỏ. Số bé xíu là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: Tổng số tuổi của hai bà mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi bà bầu với tuổi bé, biết rằng tuổi bé bởi

*
tuổi người mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tnóng bìa gồm kích thước như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)


Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: Tổng số tuổi của nhị bà bầu bé 56 tuổi. Tính tuổi bà bầu và tuổi con, hiểu được tuổi nhỏ bằng

*
tuổi bà bầu. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ trang bị, toàn bô phần đều bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi con là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi người mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc có thể giải Theo phong cách khác như sau:

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi con là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tnóng bìa tất cả size như mẫu vẽ dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tnóng bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.5 Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2022

Mạch con kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học tập và thống kê.

Phân số, những phép tính về phân số; tính quý hiếm biểu thức. Tìm nhân tố chưa biết, …

Số câu

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

9

Số điểm

2.5

1

1.5

5

2.Đại lượngcùng đo đại lượng.

Các đơn vị chức năng đo thời gian, khối lượng, diện tích S đang học tập.

Số câu

Câu số

4

5

2

Số điểm

0.5

0.5

1

3. Yếu tố hình học tập.

Nhận biết, tính diện tích hình bình hành, hình thoi.

Số câu

Câu số

6a

6b

2

Số điểm

0.5

0.5

1

4. Giải toán thù bao gồm lời vnạp năng lượng.

Giải bài xích tân oán Tìm nhị số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của nhì số đó; tra cứu phân số của một số trong những.

Số câu

Câu số

9

1

Số điểm

2

2

5. Vận dụng toán học tập.

Số câu

Câu số

10

1

Số điểm

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

2. Top 40 Đề thi Tân oán lớp 4 kì 2 Tải nhiều

2.1 Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 4 Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Hình như thế nào có

*
số ô vuông sẽ sơn màu?

Câu 2: Trong hình vẽ mặt, các cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên với nhau là:

A. AH với HC; AB với AH

B. AB và BC; CD cùng AD

C. AB và DC; AD cùng BC

D. AB cùng CD; AC với BD

Câu 3: Trong những số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số phân tách không còn cho cả 5 và 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; không đúng ghi S vào ô trống:

a) 5m2 7 dmét vuông > 570 dm2

b) 3 tấn 70 kilogam 2 45 cmét vuông = 345 cm2

d) 2 tiếng đồng hồ 15 phút ít + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi có độ dài hai tuyến phố chéo là 17centimet và 32centimet. Diện tích của hình thoi là:

A . 272 cmét vuông

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7: Biểu thức m - n × 4; cùng với m = 180, n = 25. Giá trị của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8: Hình bình hành tất cả lòng bằng 15 m; chiều cao bằng

*
đáy. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 15 m2

B. 150 mét vuông

C. 150dmét vuông

D. 15 dm2

Câu 9: Trên bạn dạng trang bị tỉ trọng 1 : 200, chiều lâu năm phòng học tập lớp em đo được 5 centimet. Chiều dài thật trong phòng học kia là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 136 m, biết chiều lâu năm bởi
*
chiều rộng lớn.

a) Tính diện tích S của thửa ruộng.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1mét vuông diện tích S thì chiếm được

*
kilogam thóc. Tính số thóc thu được.


Bài 3: Tính bằng phương pháp tiện lợi độc nhất.

*

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán khác

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2: 2 điểm

HS vẽ sơ trang bị (0,25 điểm)

Theo sơ đồ gia dụng, tổng cộng phần đều bằng nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc thu được bên trên thửa ruộng kia là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3: 1 điểm

*

2.2 Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 Số 2

Câu 1: (1đ) Nối các phân bằng nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số tương thích viết vào địa điểm chấm nhằm 57mét vuông 3cm2 = ………cm2 là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc cùng với DC

b/ AH vuông góc cùng với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ Diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4: (1đ) Mẹ rộng con 32 tuổi. Biết tuổi bé bởi

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5: (0,5đ) Kết trái phnghiền cùng = …… là:

Câu 6: (0,5đ) Kết trái phép trừ

*
= …… là:

Câu 7: (1đ) Điền dấu (> ;

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Số 2

Câu 1: (1đ) Nối các phân bằng nhau cùng với nhau:

Câu 2: (1đ) Số tương thích viết vào địa điểm chnóng nhằm 57m2 3cm2 = ………cmét vuông là: Chọn c

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC: S

b/ AH vuông góc với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ Diện tích hình bình hành ABCD là 18 cmét vuông Đ

Câu 4: (1đ) Mẹ hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi con bởi

*
tuổi bà bầu. Vậy tuổi của bé là: Chọn c

Câu 5: (0,5đ) Kết quả phxay cộng = …… là : Chọn d

Câu 6: (0,5đ) Kết trái phxay trừ

*
= …… là: Chọn b

Câu 7: (1đ) Điền lốt (> ;

2.3 Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4 Số 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng

Câu 1 (1 điểm) Trong các phân số sau, phân số về tối giản là: (M1)

Câu 2 (1 điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số 58 3624 là: (M1)

a. 800


b. 8 000

c. 80 000

d. 800 000

Câu 3: Số phù hợp điền vào địa điểm trống của: 2 yến 5 kg =...... kilogam là: (1 điểm) (M1)

a. 25

b. 2005

c. 250

d. 20005

Câu 4: (1 điểm) Phân số 2/3 bằng phân số làm sao dưới đây (M2)

Câu 5 (1 điểm) Kết trái của phép tính: là: (M4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Tìm x (M2)

Câu 7 (1,5 điểm) Tính (M3)

Câu 8 (1,5 điểm) Trường Tiểu học Bình An 3 tất cả số học viên Khá vội 3 lần số học sinh Giỏi. Biết rằng số học sinh Khá nhiều hơn số học sinh Giỏi là 140 em. Hỏi trường gồm bao nhiêu học viên Giỏi và học sinh Khá? (M3)

Câu 9 (1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều lâu năm là 24 mét, chiều rộng lớn bởi 2/3D nhiều năm. Tính diện tích hình chữ nhật kia. (M2)

Đáp án và gợi ý chnóng môn Toán thù lớp 4 - Số 3

Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

d

c

a

c

c

Mức

1

1

1

2

4

Điểm

1

1

1

1

1

Phần từ bỏ luận:

Câu 6: (1 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm)

Câu 8: (1,5 điểm)

Giá trị một trong những phần (hay số số học viên Giỏi là): 0,5đ

140 : (3 -2) = 70 (học sinh) 0,25đ

Số học sinh khá: 0,25đ

70 x 3 hoặc 140 +70 = 210 (học tập sinh) 0,25đ

Đáp số: Khá: 210 học tập sinh

Giỏi: 70 học viên 0,25đ

Câu 9: (1 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 x 2/3 = 16 (m) 0,5đ

Diện tích hình chữ nhật là: 24 x 16 = 384 (m2) 0,5đ

Đáp số: 384 m2

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số tự nhiên và những phép tính với số tự nhiên. Phân số với các phxay tính cùng với phân số.

Số câu

2

1

1

2

1

4

3

Câu số

1,2

4

6

8,9

5

Số điểm

2

1

1

3

1

4

4

2

Đại lượng và đo đại lượng: trọng lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

1

0

Câu số

3

Số điểm

1

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi với một số trong những Đặc điểm của nó; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

1

0

1

Câu số

7

Số điểm

1

0

1

Tổng số câu

3

0

1

2

0

2

1

0

5

4

Tổng số mức

3

3

2

1

Tổng số điểm

3

0

1

2

0

3

1

0

5

5

2.4 Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 Số 4

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2. Tìm

*
biết :

Bài 3. > ; = ; 2)

Đáp số: 7trăng tròn cm2

Bộ đề thi học kì 2 môn lớp 4: 2018 - 2019

Các đề thi học tập kì 2 lớp 4 khác

Để ôn tập củng nuốm các dạng bài bác tập cho những môn học tập học kì 2 lớp 4 những bạn cũng có thể trên cùng có tác dụng những dạng đề thi học kì 2 lớp 4.

3. Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 năm 2022 những môn khác

Ngoài ra những em học sinh hoặc quý prúc huynh còn có thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán thù, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử Địa, Khoa học theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của bộ Giáo Dục với những dạng bài xích ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được neftekumsk.com học hỏi và tinh lọc tự những ngôi trường tiểu học trên cả nước nhằm mục tiêu đem đến cho học sinh lớp 4 đầy đủ đề ôn thi học tập kì 2 quality độc nhất vô nhị. Mời những em cùng quý prúc huynh download miễn chi phí đề thi về với ôn luyện.


Để luôn tiện hiệp thương, chia sẻ kinh nghiệm về giáo án, giải bài tập môn học lớp 4, những bài xích vnạp năng lượng mẫu tuyệt chọn lọc, neftekumsk.com mời các thầy giáo viên, các bậc phú huynh và chúng ta học viên truy cập đội riêng biệt dành riêng cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 4 . Rất ao ước cảm nhận sự cỗ vũ của các thầy cô với các bạn.