DE THI TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1 NĂM 2021

Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 tất cả câu trả lời (5 đề)

Với Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 gồm lời giải (5 đề) được tổng phù hợp tinh lọc từ bỏ đề thi môn Tân oán 4 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học viên đầu tư ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong các bài xích thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 4 học kì 1 năm 2021

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cấp - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số làm sao trong các số sau đây tất cả chữ số 8 thể hiện đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Câu 2: Trong những số sau số làm sao phân chia không còn mang đến 2 tuy nhiên không chia không còn cho 5

A.48405 B. 46254 C. 90450 D. 17309

Câu 3: Điền số phù hợp vào chỗ chấm. 42dmét vuông 60cm2 = ...............cm2

A. 4206B. 42060 C. 4260cm2 D. 4260

Câu 4: Trong hình vẽ bên có:

*

A.5 góc vuông, 1 góc tầy, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B.5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn,

C.4 góc vuông. 1 góc tù hãm, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D.5 góc vuông, 1 góc tầy, 1 góc nhọn,

Câu 5: Mỗi ngnạp năng lượng giá sách xếp được 30 cuốn nắn sách. Hỏi giá sách phải từng nào ngnạp năng lượng để xếp không còn 3210 cuốn?

A.17 ngănB. 170 ngănC. 107 ngănD. 1070 ngăn

Câu 6: Trong túi có 25 tờ giấy màu xanh và đỏ. Số giấy màu đỏ các hớn số giấy xanh là 7 tờ. Hỏi bao gồm bao nhiêu tờ giấy xanh?

A.16B. 9C. 15D. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 7673+796

b) 30211-4594

c) 673x408

d) 5674:56

Câu 2: Hai vòi vĩnh nước thuộc rã vào một bể. Vòi thứ nhất từng phút ít tan được 35 lít nước. Vòi đồ vật nhị mỗi phút ít rã được 40 lsố lượng nước. Hỏi sau 1 tiếng 25 phút ít cả hai vòi vĩnh tung được bao nhiêu lsố lượng nước.

Câu 3: Cho n=a378b là một trong những tự nhiên tất cả 5 chữ số không giống nhau. Tìm tất cả những chữ số a,b để thế vao ta được số phân chia hết đến 3 với 4.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B D A C B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

*
*

Câu 2. (2 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 25 phút = 85 phút ít.

Sau 1 giờ 25 phút ít, vòi 1 tung được:

35x85 = 2975(l).

Sau 1 giờ 25 phút, vòi vĩnh 2 tung được:

40x85 = 3400(l)

Sau 1 tiếng 25 phút ít, cả 2 vòi vĩnh rã được:

2975+3400 = 6375(l)

Đáp số:6375(l)

Câu 3. (2 điểm)

Vì n phân chia không còn đến 4 bắt buộc 8b nên chia không còn đến 4. Suy ra, b=0 hoặc 8.

Vì n gồm 5 chữ số không giống nhau buộc phải b=0 hoặc b=9

- b = 0,n = a378b+ Số a378b chia hết mang lại 3 thì a=3,6,9

+ Số n gồm 5 chữ số khác biệt đề xuất a=6 hoặc a=9

Ta được các số 63780 cùng 93780 thỏa mãn nhu cầu đề bài.

- b = 4 , n = a378b+ Số a378b phân tách không còn mang lại 3 thì a=2,5 hoặc 8.

+ Số n có 5 chữ số khác biệt phải a=2 hoặc a=5

Ta được những số 23784 và 53784 vừa lòng đề bài bác.

Các số đề nghị tìm là 63780; 93780; 23784; 53784.

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong các 35840 là:

A. 50000

B. 500

C. 5000

D. 500000

Câu 2: Trung bình cùng của các số 24, 30, 45 là:

A. 31 B. 33 C. 32 D. 31

Câu 3: Số thích hợp vào khu vực trống: 6m7cm = …

A. 607 centimet B. 6700 centimet C. 6007 centimet D. 670 cm

Câu 4: Chọn số phù hợp điền vào nơi trống: 4 tiếng 1/2 tiếng = …phút

A. 240 B. 312 C. 7trăng tròn D. 270

Câu 5: Trong hình ở bên cạnh AD vuông với các cạnh là:

*

A. AB cùng DC

B. AB với BC

C. BD với BC

D. AC và CD

Câu 6: Trong những góc sau góc nhọn là:

*
*

A. Góc A B. Góc B C. Góc C D. Góc D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a) x + 132 = 4615

b) x:15 = 627

Câu 2: Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 134 , chiều rộng lớn ngắn hơn chiều dài 16m . Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 3: Cho biết số tín đồ của một đơn vị quân nhân ví như xếp hàng 2, hàng 3, hàng 5 hoặc hàng 9 đầy đủ vừa không còn. Hỏi đơn vị quân nhân bao gồm từng nào người? Biết số bạn nhiều hơn nữa 425 và ít hơn 465

Câu 4: Có thể tìm được 2 số tự nhiên làm thế nào để cho hiệu của bọn chúng nhân với 18 được 1989 không?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A C A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm.:

*
*

Câu 2. (2 điểm):

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(134-16):2=59(m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

134-59=75(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

59x75=4425(m2)

Đáp số: 4425(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Theo trả thiết ta gồm số fan của đơn vị chức năng lính là 1 trong số phân tách hết mang lại 2, 3, 5, 9.

+) Số bạn phân chia hết cho 2 cùng 5 cần tận thuộc là 0.

Xem thêm: Bản Vẽ Thiết Kế Nhà 5X6M - Thiết Kế Nhà 30M2 5×6 Hiện Đại Đẹp Mê Mẩn

+) Giữa 425 cùng 465 bao gồm những số 430, 440, 450, 460 tận thuộc là 0.

+) Trong những số 430, 440, 450, 460 chỉ tất cả số 450 phân chia hết mang đến 3 với 9.

Vậy số tín đồ của đơn vị là 450 người.

Câu 4. (1 điểm):

Ta thấy số như thế nào nhân với số chẵn tích là 1 số chẵn. 18 là số chẵn nhưng 1989 là số lẻ.

Vậy không tồn tại số làm sao thỏa mãn nhu cầu đề bài.

*

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số gồm 6 vạn, 5 nghìn với 4 chục được viết là:

A.50 640B.65 040C.5 640D. 6 540

Câu 2: Giá trị của biểu thức : x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 = ? (với x + y = 20)

A. 600 B. 400C. 60D. 40

Câu 3: Có bao nhiêu số x tất cả tía chữ số thỏa mãn x 2 ?

A. 15 m2B. trăng tròn m2C. 25 m2D. 400 m2Câu 5: Chọn đáp án sai

A. 5T 15 kg = 5015 kg

B.Một nửa nuốm kỉ cùng sáu năm = 56 năm

C.4 phút ít đôi mươi giây = 4trăng tròn giây

D.Năm nhuận tất cả 366 ngày

Câu 6 : Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Tam giác ABC ( hình bên ) tất cả mặt đường cao là

*

A. đường cao AH

B. đường cao AC

C. đường cao BC

D. con đường cao AB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính :

a. 372549 + 459521

b. 920460 - 510754

c. 2713 x 205

d. 1980 : 15

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức bằng phương pháp dễ ợt :

a. 20 x 190 x 50 =

b. 769 x 85 – 769 x 75

Câu 3: Khối hận lớp Bốn của một trường Tiểu học tập có 4 lớp Bốn, trong các số đó tất cả 2 lớp mỗi lớp tất cả 35 học sinh, 2 lớp còn sót lại từng lớp tất cả 33 học sinh. Hỏi trung bình từng lớp bao gồm từng nào học sinh?

Câu 4: Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục là 101. Tìm 5 số kia ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C A C C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm )Mỗi giải đáp đúng 0,5 điểm:

*
*

Câu 2 ( 2 điểm) Mỗi giải đáp đúng 1 điểm:

a/- 20 x 190 x 50

= trăng tròn x 50 x 190

= 1 000 x 190

= 190 000

b/- 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x ( 85 – 75 )

= 769 x 10

= 7690

Câu 3( 2điểm):

Số HS 2 lớp đầu : 35 x 2 = 70 ( học sinh )

Số HS 2 lớp sau : 33 x2 = 66 ( học sinh )

Trung bình từng lớp tất cả số HS là : ( 70 + 66 ) : 4 = 34 ( học sinh )

Đáp số : 34 ( học viên )

Câu 4 ( 1điểm ):

Giải bí quyết 1 : 5 số lẻ tiếp tục mỗi số cách hầu hết nhau 2 đơn vị. Trung bình cùng là số ở giữa. Vậy 5 số đó là : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Giải biện pháp 2

Tổng 5 số là : 101 x 5 = 505

5 số lẻ liên tiếp mỗi số giải pháp đa số nhau 2 1-1 vị

*

5 lần số máy I :505 - ( 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2) = 475

Số 1 : 475 : 5 = 97

Số 2 : 97 + 2 = 99

Số 3 : 99 + 2 = 101

Số 4 : 101 + 2 = 103

Số 5 : 103 + 2 = 105

Đáp số : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số 7635672 được đọc là:

A. Bảy triệu sáu trăm tía mươi năm ngàn sáu trăm bảy mươi nhị.

B.Bảy triệu sáu trăm cha mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

C.Bảy triệu sáu trăm bố mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

D. Bảy triệu sáu trăm tía mươi năm ngàn sáu bảy hai.

Câu 2: Có từng nào số gồm 3 chữ số mà từng chữ số của số này đều như là nhau?

A .7 B. 8 C. 9 D.1

Câu 3: 1 tấn = …………kg

A.100 B. 1000 C. 10000 D.10

Câu 4: Số thích hợp điền vào vị trí chnóng là: 101113 > 1011…3

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 5: Trung bình cộng của 36 ; 42 với 57 là:

A. 135 B. 45 C. 42 D. 54

Câu 6: Số tự nhiên và thoải mái nào sau đây chia không còn mang lại 2; đến 3 và đến 5:

A. 12 B. 10 C. 15 D. 30

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 9876402 + 1285694

b. 649072 - 178526

c. 1334 x 376

d. 5867 : 17

Câu 2: Cho hình vẽ bên. Biết ABCD cùng BMNC là các hình vuông vắn cạnh 8 centimet.

*

a) Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn trực tiếp nào?

b) Tính diện tích hình chữ nhật AMND?

Câu 3: Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 256 m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Câu 4: Tìm một số gồm 3 chữ số, biết rằng Lúc viết thêm chữ số 5 vào mặt yêu cầu số kia thì nó tạo thêm 1 004 đơn vị .

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C B A B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu :

Câu 1. (2 điểm):

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. Kết trái của từng phép tính đúng

a.9876402 + 1285694 = 11162096

b.649072 – 178526 = 470546

c.1334 x 376 = 501 584

d.5867 : 17 = 345 dư 2

Câu 2. (2 điểm) :

a.(1 điểm)

Đoạn thẳng AM vuông góc với những đoạn thẳng:

AD, HC, MN

b.(1 điểm)

Diện tích hình chữ nhật AMND là

16 x 8 = 128 (cm2)

Đáp số: 128 cm2

Câu 3. (2 điểm):

Nửa chu vi hình chữ nhật là

256 : 2 = 128 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật nhiều năm là

(128 – 20):2= 54 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật dài là

128 – 54 = 74 (m)

Diện tích hình chữ nhật là

54 x 74 = 3996 (m2)

Đáp số: 3996 m2

Câu 4. (1 điểm):

Lúc viết thêm chữ số 5 vào bên yêu cầu số đó thì số kia tăng 9 lần và 5 đối chọi vị

Số cần tìm là

(1004 – 5) : 9 =111

Đáp số: 111.

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80B. 800C. 8000D. 80000

Câu 2: Tính trung bình cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12B. 102C. 112 chiều. 510

Câu 3: Số thích hợp nhằm viết vào địa điểm chnóng 6m29dmét vuông =…. dmét vuông là:

A. 609B. 690C. 6009D. 69

Câu 4: Số phù hợp nhằm viết vào vị trí chấm 2 tấn 75kilogam =…..kilogam là:

A. 275B. 27500C. 200075D. 2075

Câu 5: Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật

*

a.Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn thẳng ……cùng .......

b.Đoạn thẳng BC tuy nhiên song với đoạn thẳng ……

Câu 6: Viết số “6 trăm ngàn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là

A. 602 507

B. 600 257

C. 602 057

D. 6trăng tròn 507

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 6742+1528

b) 12341-234

c) 265x32

d) 14596:4

Câu 2: Để lát nền một căn chống, người ta áp dụng không còn 200 viên gạch men hình vuông vắn tất cả cạnh 30centimet . Hỏi căn phòng tất cả diện tích từng nào m2, biết diện tích mạch xi măng không đáng chú ý.

Câu 3: Xe trước tiên chlàm việc 25T mặt hàng, xe trang bị nhị trsinh sống 35T sản phẩm. Xe máy bố chngơi nghỉ bởi trung bình cộng tía xe pháo. Hỏi xe vật dụng tía chsinh hoạt được từng nào tấn sản phẩm.

Câu 4: Tích sau bao gồm tận cùng bằng mấy chữ số 0

20x21x....x29

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B A D a,AB,CD ; b,AD D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm:

*
*

Câu 2. (2 điểm):

Diện tích một viên gạch là:

30x30 = 900(cm2).

Diện tích căn uống chống là:

200+900 = 180000(cm2)=18(m2)

Đáp số: 18(m2)Câu 3. (2 điểm):

Vì xe pháo thiết bị ba chsống bởi vừa phải cộng cha xe buộc phải tổng cộng mặt hàng xe cộ thứ nhất với thứ nhì chsống được cấp 2 lần số hàng xe cộ máy 3 chnghỉ ngơi được.

Số sản phẩm xe pháo sản phẩm công nghệ 3 chsinh sống được là

(25 + 35 ) : 2 = 30 (tấn)

Đáp số: 30 tấn

Câu 4. (1 điểm):

Tích 20x21x....x29 có 1 số tròn chục là 20 yêu cầu tận cùng bằng một chữ số bởi 0

Ta lại có: 25=5x5 bắt buộc nhị thừa số này lúc nhân cùng với 2 số chẵn cho tích tận cùng bằng 2 chữ số 0