Đề thi toán lớp 4 học kì 1 nâng cao

Top 40 Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 1 tất cả đáp án

Với Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 bao gồm câu trả lời được tổng vừa lòng chọn lọc từ bỏ đề thi môn Toán thù 4 của các ngôi trường bên trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 học kì 1 nâng cao

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề điều tra unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Nối ô ghi với số ghi giải pháp hiểu đúng :

A. 976311) Chín trăm bảy mươi sáu ngàn tía trăm ba mươi mốt
B. 9763312) Chín mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi mốt
C. 762153) Bảy trăm sáu mươi nhì ngàn một trăm mười lăm
D. 7621154) Bảy mươi sáu ngàn nhị trăm mười lăm
Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong những số : 55987; 444321; 123456; 237985 số bé nhất là :

A. 123456 B. 237985 C. 4444321 D. 55987

b) Số tương thích viết vào khu vực chấm để 12T 12kg = ….. kg là :A. 1212 B. 12012 C. 120012D. 121200

c) Giá trị của biểu thức 75 : 15 + 10 x 15 là :

A. 225B. 115 C. 45 D. 150

d) Số phù hợp viết vào địa điểm chnóng để :

A. 115 B. 25C. 65 D.75

Bài 3. Tìm y :

a) y – 17892 = 46053

b) y x 63 = 15435

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 19375 + 36584

b) 472938 – 154364

c) 2547 x 271

d) 20563 : 39

Bài 5. Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống :

a) Số 113 chia hết cho 3 ▭

b) Số 230 vừa phân tách hết mang lại 2 vừa phân chia hết cho 5 ▭

c) Số 127980 chia không còn mang đến 2, 3, 5, 9 ▭

d) Số 4545 phân chia hết mang đến 5 nhưng không phân chia không còn đến 9 ▭

Bài 6. Tổng số tuổi của hai bà cháu là 71 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân, biết năm nay bà rộng cháu 53 tuổi.

Đáp án cùng Hướng dẫn giải

Bài 1:

A -> 2 B -> 1 C-> 4 D-> 3

Bài 2.

a) D b) B c) B d) D

Bài 3.

a) y – 17892 = 46053

y = 46053 + 17892

y = 63945

b) y x 63 = 15435

y = 15435 : 63

y = 245

Bài 4.

*

Bài 5.

a) Số 115 phân tách không còn mang lại 3 S

b) Số vừa phân chia không còn mang lại 2 vừa phân tách hết cho 5 Đ

c) Số 127890 chia không còn cho 2, 3, 5, 9 Đ

d) Số 4545 chia hết mang lại 5 tuy nhiên ko phân tách hết mang đến 9 S

Bài 6.

Số tuổi của bà là : (71 + 53) : 2 = 62 (tuổi)

Số tuổi của con cháu là : 62 – 53 = 9 (tuổi)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề điều tra quality Học kì 1 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 35840 là:

A. 50000

B. 500

C. 5000

D. 500000

Câu 2: Trung bình cùng của những số 24, 30, 45 là:

A. 31 B. 33 C. 32 D. 31

Câu 3: Số phù hợp vào chỗ trống: 6m7centimet = …

A. 607 centimet B. 6700 centimet C. 6007 centimet D. 670 cm

Câu 4: Chọn số phù hợp điền vào địa điểm trống: 4 giờ trong vòng 30 phút = …phút

A. 240 B. 312 C. 720 D. 270

Câu 5: Trong hình sát bên AD vuông với những cạnh là:

*

A. AB cùng DC

B. AB với BC

C. BD cùng BC

D. AC cùng CD

Câu 6: Trong các góc sau góc nhọn là:

*
*

A. Góc A B. Góc B C. Góc C D. Góc D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a) x + 132 = 4615

b) x:15 = 627

Câu 2: Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 134 , chiều rộng lớn ngắn thêm một đoạn chiều nhiều năm 16m . Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Câu 3: Cho biết số tín đồ của một đơn vị chức năng lính nếu xếp mặt hàng 2, sản phẩm 3, sản phẩm 5 hoặc mặt hàng 9 những vừa không còn. Hỏi đơn vị quân nhân gồm từng nào người? Biết số người nhiều hơn nữa 425 và thấp hơn 465

Câu 4: cũng có thể kiếm được 2 số tự nhiên và thoải mái làm thế nào cho hiệu của bọn chúng nhân với 18 được 1989 không?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A C A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm.:

*
*

Câu 2. (2 điểm):

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

(134-16):2=59(m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

134-59=75(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

59x75=4425(m2)

Đáp số: 4425(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Theo giả thiết ta gồm số người của đơn vị chức năng lính là một số phân tách không còn mang đến 2, 3, 5, 9.

+) Số người phân tách không còn đến 2 với 5 bắt buộc tận thuộc là 0.

+) Giữa 425 cùng 465 có các số 430, 440, 450, 460 tận thuộc là 0.

+) Trong các số 430, 440, 450, 460 chỉ có số 450 chia không còn mang đến 3 cùng 9.

Vậy số người của đơn vị là 450 người.

Câu 4. (1 điểm):

Ta thấy số nào nhân cùng với số chẵn tích là 1 trong những số chẵn. 18 là số chẵn cơ mà 1989 là số lẻ.

Vậy không tồn tại số làm sao thỏa mãn đề bài.

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề điều tra khảo sát quality Giữa học kì 1 (cơ bản)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Viết số “Năm mươi bảy triệu sáu trăm ngàn ko trăm linh chín”

A. 57600900

B. 57600009

C. 57609000

D. 57060009

Câu 2: Trong những phnghiền đổi sau gồm một phxay đổi đúng là:

A.5T 15kg = 515kg.

C. 75km 6m = 75 006m.

B. giờ = 12 phút ít.

D. 4 phút ít 25 giây = 255 giây.

Câu 3: Trung bình cộng số học viên của hai lớp 4A là 38 em. Số học viên lớp 4A thấp hơn số học sinh lớp 4B là 6 em. Số học sinh của lớp 4A là:

A.16 emB. 35 emC. 70 emD. 41 em.

Câu 4: So sánh giá trị của biểu thức M và N, biết a,b không giống 0 và

M = (a:a +4018);N=(4020-b:b)A.M N C.M=N D. Không so sánh được.

Câu 5: Cho là những số khác nhau với các là số gồm nhị chữ số. Giá trị lớn nhất của biểu thức là:

A.187B.98C.197 D.99

Câu 6: Hình vẽ bên trên bao gồm từng nào góc nhọn?

*

A. 7 góc nhọn.

B. 8 góc nhọn.

Xem thêm: 36 Cảnh Núi Phú Sĩ, Bộ Tranh Vẽ Núi Phú Sĩ Tranh Sơn Dầu St71

C. 9 góc nhọn.

D. 10 góc nhọn.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Với m=6;n=1086;p=4 Hãy tính quý hiếm của biểu thức:

a) p+m x n = b) p + m:n =

Câu 2: Điền lốt đối chiếu ( ) phù hợp vào địa điểm chấm:

7 phút 10 giây………. 4đôi mươi giây

3h 45 phút ………… 225 phút

2 kg 5hg……….. tạ

2 tạ 4 yến ……….. tấn

67km 5dam ………. 6705m

hm ………… 97km

Câu 3: Năm nay nhà bạn Mai thu hoạch được 2 tạ 16kg đỗ và lạc, trong các số đó số ki-lô-gam đỗ thu hoạch được rất nhiều hơn số ki-lô-gam lạc là 48kilogam. Hỏi trong năm này nhà của bạn Mai thu hoạch được từng nào ki-lo-gam đỗ?Câu 4: Tính giá trị của biểu thức sau bằng phương pháp dễ ợt nhất:

1282+2005-3546+4218-454+995

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C B C A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Với m=6;n=1086;p=4

a) p+m x n = 4+1086x6 = 65trăng tròn

b) p + m:n = 4+6:1086=185

Câu 2 (2 điểm):

Điền vết đối chiếu ( ) phù hợp vào khu vực chấm:

7 phút 10 giây > 4đôi mươi giây

3 giờ 45 phút = 225 phút

2 kilogam 5hg 6705m

hm > 97km

Câu 3 (2 điểm):

Đổi 2 tạ 16 kilogam = 216 kg

Nhà chúng ta Mai thu hoạch được số kg đỗ là

(216 + 48) : 2 = 132 (kg)

Đáp số: 132 kg

Câu 4:(1 điểm)

1282+2005-3546+4218-454+995

=(1282+4218)+(2005+995)-(3456+454)

=5500+3000-4000

=4500

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Viết vào khu vực trống :

Viết số Đọc số
a)543619………………………………………………………………………………
b)…………..Một trăm chín mươi tứ nghìn hai trăm bảy mươi lăm.
c)89207………………………………………………………………………………..
d)…………..Bảy mươi ngàn bảy trăm linch năm.

Bài 2.Tìm x biết:

a)x – 51375 = 39274

b) x + 16359 = 74184

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 2 tiếng đồng hồ 12 phút ít 20 năm▭

c) 6 tấn = 6060 kg▭

d) 1kg 15g = 115 g▭

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Giá trị chữ số 7 trong số 1479865 là :

A. 70865 B. 7 C. 70000 D. 70

b) Năm 2299 ở trong gắng kỉ :

A. XXII B. XXIII C. XXI D. XIX

c) Trung bình cộng của tư số 56, 72, 84, 92 là :

A. 74 B. 76 C. 78 D. 80

d) Cho m = 144, n = 32, p = 8, giá trị biểu thức m – n : p là :

A. 14 B. 18 C. 78 D. 148

Bài 5. Trung bình cùng số sách của hai ngăn uống là 105 quyển. Biết số sách ngơi nghỉ ngnạp năng lượng trên thấp hơn số sách sinh sống ngnạp năng lượng bên dưới là đôi mươi quyển. Tìm số sách sinh sống mỗi ngnạp năng lượng.

Bài 6.

a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 3cm

b) Vẽ tiếp hình chữ nhật BCMN bao gồm chiều nhiều năm 5 cm.

c) Tính diện tích S hình chữ nhật BCMN.

Đáp án cùng Hướng dẫn giải

Bài 1:

Viết số Đọc số
a)543619Năm trăm bốn mươi bố nghìn sáu trăm mười chín
b)194275Một trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi lăm
c)89207Tám mươi chín nghìn hai trăm linch bảy
d)70705Bảy mươi ngàn bảy trăm linch năm.

Bài 2.

a) x – 51375 = 39274

x = 39274 + 51375

x = 90549

b)x + 16359 = 74184

x = 74184 - 16359

x= 57825

Bài 3.

a) 2 giờ 12 phút ít hai mươi năm

c) 6T 60 kilogam = 6060 kg

d) 1 kg 15g = 115 g

Bài 4.

a) C b) B c) B d) C

Bài 5.

Tổng số sách sinh hoạt nhì ngăn uống tất cả là :

105 x 2 = 210 (quyển)

Số sách nghỉ ngơi ngăn bên dưới bao gồm là :

( 210 + đôi mươi ) : 2 = 115 (quyển)

Số sách nghỉ ngơi ngăn bên trên có là :

115 – trăng tròn = 95 (quyển)

Đáp số : Ngnạp năng lượng trên: 95 quyển; Ngăn uống dưới : 115 quyển

Bài 6.

a)b)

*

c)Diện tích hình chữ nhật BCMN là :

5 x 3 = 15 ( cm2)

Đáp số : 15 cmét vuông

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề điều tra chất lượng Giữa học kì 1 (nâng cao)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số Năm mươi triệu sáu trăm linh sáu nghìn chín trăm nhì mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số lớn số 1 trong các số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: Trong các số tiếp sau đây, số làm sao có chữ số 5 biểu lộ 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số tương thích để điền vào địa điểm chấm của 10T 10kilogam = ..............kilogam là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số thoải mái và tự nhiên bé độc nhất vô nhị có năm chữ số được viết tự cha chữ số khác biệt là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cộng của hai số lẻ tiếp tục là 78. Số nhỏ tuổi là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, không nên ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông
4 tấn 20 kg > 4020kg
1 tấn 3 kg = 1003kg

Câu 2: Tìm số.

*
*
*
*

Câu 3: Số vừa đủ cùng của 5 số là 162. Số thứ năm gấp hai số đồ vật tứ, số vật dụng tứ bằng vừa đủ cộng của tía số thứ nhất. Tìm số trang bị bốn cùng số thiết bị năm.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng nề hơn 1 tấn bông S
4 tấn 20 kg > 4020kg S
1 tấn 3 kg = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số sản phẩm công nghệ bốn là : 135

Số thứ năm là: 270

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra unique Học kì 1 (cơ bản)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong các số 71; 20155; 5668; 460, số phân chia hết cho cả 2 cùng 5 là:A. 71 B. 20155 C. 5668 D. 460Câu 2: Chọn đáp án đúng?

A. 3dm25cm2 = 350 cmét vuông

B. 9000kilogam = 9 tấn

C. 600dm2 = 60 mét vuông

D. 4 phút ít 15 giây = 415 giây

Câu 3: Nối biểu thức nghỉ ngơi cột A cùng với tác dụng ở cột B làm sao để cho tương ứng:

1.240 : 40 A. 36

2. x x 48 = 1728 B. 23400

3. 34 x 11 C. 6

4.234 x 25 x4 D. 374

Câu 4: Chọn lời giải đúng

Tuổi ông cùng tuổi cháu là 79 tuổi, ông rộng cháu 47 tuổi.

A. Tuổi ông là 126 tuổi

B. Tuổi con cháu là 47 tuổi

C. Tuổi ông là 64 tuổi

D. Tuổi con cháu là 16 tuổi

Câu 5: Một khu vườn hình chữ nhật gồm diện tích 468 mét vuông, chiều rộng lớn 18m. Tính chiều lâu năm của căn vườn.

A.16mB. 25 mC. 26 mD. 27 m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 42761 + 29873

b) 85632 - 37238

c) 3587 x 58

d) 66178 : 203

Câu 2: Tính quý hiếm của biểu thức:

324 x 127 : 36 + 876

Câu 3: Lan gồm 12500 đồng, Huệ có không ít hơn Lan 2900 đồng. Hồng gồm ít hơn Huệ 2500 đồng. Hỏi mức độ vừa phải từng chúng ta có bao nhiêu tiền?

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất.

165 x 59 + 165 + 165 x 40

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B 1C,2A,3D,4B D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Đặt tính và tính đúng hiệu quả cho từng phép tính: 0,5 điểm.