Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kỳ 1 Năm 2019

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2019 - 20đôi mươi theo Thông bốn 22

Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT............………..

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2019

TRƯỜNG TH................………..

Họ và tên:..……………………………

Lớp: 4.......

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

Năm học 2019 - 2020

Môn: Toán - Lớp 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng của các câu sau.

Câu 1. Số gồm: 5 triệu, 5 trăm nghìn, 5 trăm. Viết là:

A. 5 500 500

B. 5 050 500

C. 5 005 500

D. 5 000 500

Câu 2. Trong các số sau: 8, 35, 57, 660, 945, 3000, 5553 các số vừa phân tách hết mang đến 2 vừa chia hết đến 5 là:

A. 8; 660

B. 35; 660

C. 660; 945

D. 660; 3000

Câu 3. Giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 30 000

B. 3000

C. 300

D. 30

Câu 4. 10 dm2 2cmét vuông = ......cm2

A. 1002 cm2

B. 102 cm2

C. 1trăng tròn cm2

D. 10trăng tròn cm2

Câu 5. Số phù hợp nhằm viết vào địa điểm chấm: 357 tạ + 482 tạ =… ?

A. 893 tạ

B. 739 tạ

C. 839 tạ

D. 726 tạ

Câu 6. Chu vi của hình vuông vắn là 20m thì diện tích đã là:

A. 20m2

B. 16m2

C. 25m2

D. 30m2

Câu 7: Số thích hợp để viết vào nơi chấm: 1 tháng 5 giờ = ........ phút

a. 15

B. 12

C. 20

D. 10

Câu 8.

Xem thêm: Crossfire Legends / Đi Tìm Huyền Thoại Fps, Giải Đấu Age Of Empires Gtv Plus 2

Hình sau tất cả những cặp cạnh vuông góc là:

B. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN:

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

a) 652 834 + 196 247

b) 456 x 203

c) 89658 : 293

….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10.

a) Tính quý hiếm biểu thức b) Tìm x:

3602 x 27 – 9060 : 453 8 460: x = 18

….....................................................................................................................................................

Câu 11. Một lớp học tất cả 38 học viên. Số học sinh nam giới nhiều học sinh thiếu nữ là 6 em. Hỏi lớp học kia gồm từng nào học sinh nam giới, từng nào học viên nữ?

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 12. Tính bằng phương pháp dễ dàng nhất

68 x 84 + 15 x 68 + 68

Đáp án đề thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: Đáp án A (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án D (0,5 điểm)

Câu 3: Đáp án B (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án A (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: Đáp án B (0.5 điểm)

Câu 7: Đáp án B (0,5 điểm)

Câu 8: AB và AD; BD với BC; DA cùng DC (0,5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)

Câu 9: (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 849 081

b) 92568

c) 306

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 10: (1,5 điểm)

a.Tính cực hiếm biểu thức (0,75đ)

3602 x 27 – 9060 : 453

= 13602 - đôi mươi (0,3 đ)

= 13618 (0,2 đ)

b. Tìm x (0,75đ)

8460 : x =18

x = 8460: 18

x = 470

Câu 11: (2,0 điểm) Vẽ sơ vật dụng đúng: 0,25đ

Số học sinh nữ là (38 – 6) : 2 = 16 em (0,75đ)

Số học sinh nam giới là: 38 – 16 = 22 em (0,75đ)

Đáp số: (0,25đ) 16 học viên nữ

22 học sinh nam

*Phxay tính đúng, giải mã không nên không ăn điểm. Phép tính không đúng, giải thuật đúng ăn được điểm giải thuật.

Câu 12: (1 điểm)

68 x 84 + 15 x 68 + 68

= 68 x 84 + 15 x 68 + 68 x 1 ( 0,25đ)

= 68 x ( 84 + 15 +1) (0,25đ)

= 68 x 100 (0,25đ)

= 6800 (0,25đ)

Học sinh ko thực hiện đặc thù giao hân oán cùng kết hợp để thực hiện phép tính thì không ghi điểm

Ma trận đề chất vấn Toán cuối học tập kì I lớp 4

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

T L

T L

TN

T L

TN

T L

TN

T L

TN

T L

1. Số tự nhiên và thoải mái và phép tính cùng với các số từ nhiên; tín hiệu phân tách không còn cho 2, 5.

Số câu

331145
Câu số1,2,391012
Số điểm1,51,51,511,54,0
2. Đại lượng cùng đo đại lượng; những đơn vị đo kăn năn lượng; đơn vị đo diện tích S.Số câu22
Câu số4,5
Số điểm1,01,0
3. Yếu tố hình họcSố câu11121
Câu số786
Số điểm0,50,50,51,00,5
4. Giải bài bác toán: Tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của 2 số đóSố câu11
Câu số11
Số điểm2,02,0
TổngSố điểm1,51,51,50,50,53,513,56, 5

Link sở hữu Sở đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22 chính:

Sở đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2022 - 2023 theo Thông bốn 22 neftekumsk.com