DE THI TOÁN LỚP 5 GIỮA KÌ 2 NĂM 2021

*
Tlỗi viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinch Đại học, Cao đẳng

Bộ 40 Đề thi Toán thù lớp 5 Giữa kì 2 nâng cấp năm 2022 - 2023 gồm giải đáp


Tải xuống 17 4.736 76

Tài liệu Bộ 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Giữa kì 2 cải thiện năm 2022 - 2023 gồm đáp án tổng đúng theo từ đề thi môn Toán học 5 của các ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước đã làm được soạn câu trả lời chi tiết giúp học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao vào bài thi giữa học tập kì 2 Toán học lớp 5. Mời các bạn thuộc đón xem:

Sở 40 Đề thi Toán thù lớp 5 Giữa kì 2 cải thiện năm 2022 - 2023 tất cả đáp án - Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào chế tác .....

Bạn đang xem: De thi toán lớp 5 giữa kì 2 năm 2021

Đề điều tra khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):10% của 8 dm là

A. 10centimet B. 70 cm

C. 8 centimet D. 0,8 cm

Câu 2 (0,5 điểm):12 giờ 30 phút : 5 = ?

A. 2 tiếng 6 phút ít B. 2 tiếng 46 phút

C. 2 tiếng đồng hồ 50 phút ít D. 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Câu 3 (0,5 điểm):Muốn nắn tính chiều cao h của hình thang khi biết lòng bự a, lòng nhỏ bé b, diện tích S ta làm như sau :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 (0,5 điểm):1 tiếng 15 phút = ... giờ đồng hồ . Số thích hợp điền vào vị trí chấm là :

A. 1,15 B. 1,25

C. 115 D. 75

Câu 5 (1 điểm):Cho nữa hình tròn trụ H nhỏng hình mặt . Chu vi hình H là :

*

A. 18,84 centimet. B. 9,42 cm

C. 15,42centimet D. 28,26 centimet.

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính

a) 456 + 34,7 b) 567 – 34,69

c) 234,5 x 3,9 d) 52: 1,6

Câu 2 (2 điểm):Tính đáy của hình thang gồm diện tích S 240cm, đáy to hơn lòng nhỏ xíu 4cm .với trường hợp tăng đáy phệ lên 5 cm thì diện tích S tăng lên 30 cmét vuông.

Câu 3 (2 điểm):Cho hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 48cm, AD = 36 centimet . Biết AM = 1/3 AB , ND = một nửa AN. Tính diện tích S tam giác MNC .

*

Câu 4 (1 điểm):Tìm x biết: 1,2x + 2,3 = 2,9

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng từng câu cho 0,5 riêng câu 5 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5CDABC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính( Mỗi câu chuẩn cho 0,5 điểm)

a) 456 + 34,7 = 490,7 b) 567 – 34,69 = 532,31

c) 234,5 x 3,9 = 914,55 d) 52: 1,6 = 32,5

Câu 2 (2 điểm):

Chiều cao của tam giác tuyệt độ cao hình thang là: 30 x2 : 5 = 12 ( cm )

Tổng chiều dài nhì lòng của hình thang là: 240 x 2 : 12 = 40 (cm )

Đáy bé xíu hình thang là: (40 - 4 ) : 2 = 18 ( centimet )

Đáy bự hình thang là: 40 - 18 =22 ( centimet )

Đáp số: 18centimet ;22cm

Câu 3 (2 điểm):

AM = 48 : 3= 16cm

MB = 48 - 16 = 32 cm

AN = 36 : (1 + 2) x 2= 24 cm

ND = 36 -24 = 12 cm

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 36 x 48 = 1728 ( cm2)

Diện tích tam giác AMN là: 16 x 24 : 2 = 192 ( cm2)

Diện tích tam giác BMC là: 32 x 36 :2 = 576 (cm2)

Diện tích tam giác NDC là: 48 x 12 : 2 = 288 ( cm2)

Diện tích tam giác MNC là:

1728 - ( 192 + 576 + 288 ) = 672 ( cm2)

Đáp số: 672 cm2

Câu 4:

1,2x + 2,3 = 2,9

1,2x = 0,6

x = 0,6 : 1,2

x = 0,5

.......................................

Sở 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cao năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 2

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cấp - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Hỗn số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là :

A. 3,2 C. 3,5

B. 3,1 D. 2,5

Câu 2 (0,5 điểm):Muốn nắn tính bán kính hình trụ lúc biết chu vi ta có tác dụng nhỏng sau :

A. Lấy chu vi phân tách đến 3,14

B. Lấy chu vi phân tách 3,14 rồi phân chia đến 2

C. Lấy chu vi nhân 3,14 rồi phân tách cho 2

D. Lấy chu vi phân chia 3,14 rồi nhân mang đến 2

Câu 3 (0,5 điểm):Số phù hợp để điền vào khu vực chấm: 1/4 m3= …. cm3là bao nhiêu ?

A. 25 cm3 B. 250 cm3

C. 2 500 cm3 D. 250 000 cm3

Câu 4 (1 điểm):Một bạn gửi tiết kiệm ngân sách ngân hàng 10 000 000 đồng lãi suất vay tiết kiệm ngân sách và chi phí là 0,5% một mon. Số tiền lãi sau một mon được xem là : .

A. 10 000 000 x 100 : 0,5

B. 10 000 000 : 100 x 0,5

C. 10 000 000 x 0,5 x 100

D. 10 000 000 : 100 : 0,5

Câu 5 (1 điểm):Hình tròn bao gồm đường kính d = 6,2dm Vậy diện tích hình tròn trụ là

a. 30,1754 dmét vuông b. 13,816 dm2

c. 19,468 dmét vuông d. 9,734 dm2

Câu 6 (1 điểm):Giá trị của biểu thức:

34,56 x 25,75 + 34,56 x 73,25 + 34,56 được xem là :

A. 34,56 x ( 25,75 + 73,25)

B. 34,56 + ( 25,75 + 73,25)

C. 34,56 x ( 25,75 + 73,25+1)

D. 34,56 + ( 25,75 + 73,25 +1)

Câu 7 (1 điểm):Muốn nắn có tác dụng một chiếc hộp lập phương có cạnh 20cm không có nắp đậy với ko kể những mép dán, chúng ta Hà bắt buộc sử dụng miếng bìa tất cả diện tích S là :

A. 2000 cmét vuông B. 2400 cm2

C. 200 cm2 D. 240 cm2

Câu 8 (1 điểm):Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 2/5 dm , chiều rộng lớn 1/3 dm và độ cao ba phần tư dm là :

A. 6/10 dm3 B. 6/10 dm2

C. 1/10 dm2 D. 1/10 dm3

Phần II. Tự luận (3 điểm)

Câu 9 (1 điểm)Tính

a) 4 năm 3 mon – hai năm 8 tháng

b) 7 giờ đồng hồ 40 phút ít : 4

Câu 10 (2 điểm):Tính diện tích hình thang ABCD( hình vẽ)

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- HS khoanh tròn câu 1, 2 đúng được 0,5 điểm. Riêng câu 3, 4, 5, 6, 7, 8 được một điểm.

Câu12345678Đáp ánCBDBACAD

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 (1 điểm):Tính ( mỗi phần đúng cho một điểm )

Đổi thành:

a) 4 năm 3 tháng – hai năm 8 tháng

*

b) 7 giờ 40 phút ít : 4

*

Câu 10 (2 điểm):Tính diện tích hình thang ABCD( hình vẽ)

Độ nhiều năm đáy lớn của hình thang ABCD là :

7,8 + 4 = 11,8 ( cm) (0,5 điểm )

Chiều cao tam giác BED ( tuyệt độ cao hình thang ABCD) là:

20 x 2 : 4 = 10(cm) (0,5 điểm )

Diện tích hình thang ABCD là :

(11,8 + 5,5) x 10 : 2 = 86,5 (cm2) (0,75 điểm

Đáp số : 86,5 (cm2) (0,25 điểm )

....................................................

Sở 40 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cao năm 2022 - 2023 tất cả lời giải - Đề 3

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo .....

Đề điều tra unique Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cải thiện - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Hình tròn mặt có:

*

A. 4 bán kính B. 3 cung cấp kính

C. 5 nửa đường kính D. 6 chào bán kính

Câu 2 (1 điểm):Một hình thang gồm độ lâu năm nhì lòng là 1m 8dm với 1,2 m chiều cao 1m 2centimet . Diện tích hình thang chính là :

A. 3,6 mét vuông B. 1,8 m2

C. 1,53 m2 D.3,04 m2

Câu 3 (0,5 điểm):Trong 1/3 ngày kim phút ít quay được bao nhiêu vòng :

A. 8 vòng B. 3 vòng

C. 4 vòng D. 6 vòng

Câu 4 (0,5 điểm):Có nhị hình hộp chữ nhật. Các kích cỡ của hình vỏ hộp trước tiên phần đa gấp hai của hình hộp sản phẩm công nghệ nhị . Thể tích hình vỏ hộp đầu tiên vội vàng mấy lần thể tích hình vỏ hộp máy hai?

A. gấp đôi B. 8 lần

C. 4 lần D. 6 lần

Câu 5 (0,5 điểm):Muốn tính tổng nhị lòng của hình thang ta làm cho nlỗi sau :

A. Lấy diện tích nhân 2 nhân với độ cao .

B. Lấy diện tích S phân tách 2 nhân với độ cao .

C. Lấy diện tích S nhân 2 phân chia mang lại chiều cao

D. Lấy diện tích S chia 2 chia mang đến chiều cao

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính

a. 426 + 66,4 b. 71,67 - 29

c. 1 giờ 25 phút x7 d. 5 ngày 12 tiếng đồng hồ : 4

Câu 2 (2 điểm):Một kân hận mộc hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1,2m , chiều rộng lớn 2dm và chiều cao 1,5dm . Biết rằng 2dm3kia trọng lượng 1,5 kilogam . Hỏi khối mộc đó khối lượng từng nào ki –lô- gam ?

Câu 3 (2 điểm):Tính diện tích S mảnh đất nền ABCD( Hình vẽ)

Câu 4 (1 điểm):Tìm x biết :

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng từng câu cho 0,5 riêng biệt câu 2 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5ACABC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính( Mỗi câu hợp lý cho 0,5 điểm)

a. 426 + 66,4 = 492,4

b. 71,67 – 29 = 42,67

c. 1 tiếng 25 phút x7 = 7 giờ 175 phút = 9h 55 phút

d. 5 ngày 12 tiếng : 4 = một ngày 9 giờ

Câu 2 (2 điểm):Một khối hận mộc hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1,2m , chiều rộng lớn 2dm cùng độ cao 1,5dm . Biết rằng 2dm3kia trọng lượng 1,5 kg . Hỏi khối hận mộc kia khối lượng từng nào ki –lô- gam ?

Đổi 1,2m= 12dm ( 0,25 điểm)

Thể tích kăn năn mộc là : 12 x 2 x 1,5 = 36(dm3) ( 0,5 điểm)

Cách 1: 36 dm3vội 2dm3tần số là : 36 : 2 = 18 (lần) ( 0,5 điểm)

Kăn năn mộc đó trọng lượng là: 1,5 x 18 = 27 (kg) ( 0,5 điểm)

Cách 2: 1 dm3 gỗ cân nặng là: 1,5 : 2 = 0,75(kg)

Kăn năn mộc kia trọng lượng là: 0,75 x 36 = 27 (kg)

Đáp số : 27 kg ( 0,25 điểm)

Câu 3:Tính diện tích mảnh đất ABCD( Hình vẽ)

Vì EBCD là hình bình hành cần DC = EB = 27m ( 0,25 điểm)

Diện tích tam giác vuông AEB là: 27 x18 : 2 =243 (m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích hình bình hành EBCD là: 27 x 21 = 567(m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích mảnh đất là : 243 + 567 = 810(m2) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 810mét vuông ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):Tìm x biết:

Ta có

*

*

Hay

*

Vậy: 25 - x = 21 = 25 - 21 = 4

..........................................

Bộ 40 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cấp năm 2022 - 2023 gồm câu trả lời - Đề 4

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Xem thêm: Fix Lỗi Mật Khẩu Không Đúng Liên Minh Huyền Thoại Và Cách Khắc Phục

Đề điều tra quality Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(nâng cấp - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (1 điểm):Muốn nắn tính độ cao h của tam giác gồm đáy a, diện tích S:

A. h = S x 2 x a

B. h = S x 2 : a

C. h = S : 2 x a

D. h = S : 2 : a

Câu 2 (1 điểm):Biết 75% của một bao gạo là 37,5 kilogam gạo . Hỏi 3/5 bao gạo đó là từng nào kg?

A. 50kg B.1,5 kg

C. 15 kg D. 30kg

Câu 3 (1 điểm):Số phù hợp để điền vào nơi chấm: 0,04 m3= ……cm3là bao nhiêu ?

A. 4 B. 40

C. 40 000 D. 400

Câu 4 (0,5 điểm):Số dư vào phép phân tách 700 : 2400 phần thập phân của thương nếu chỉ rước 2 chữ số là ?

A. 400 B. 40

C. 4 D. 0,4

Câu 5 (1 điểm):Chu vi hình trụ là 12,56 thì diện tích hình tròn là ?

A. 6,28 cm2 B. 12,56 cm2

C. 3,14 cm2 D. 50,24 cm2

Câu 6 (0,5 điểm):2,3 giờ = .....giờ đồng hồ ...phút ít ?

A. 2 tiếng đồng hồ 18 phút B. 2 tiếng 30 phút

C. 2 tiếng 3 phút ít D. 2 tiếng đồng hồ 36 phút

Câu 7 (1 điểm):Tìm x biết 10 : (0,2 +

*
) = 5 . Giá trị của x là :

A. 5 B. 1,62

C. 2 D. 0,5

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính

a) 426 + 17,7 b) 58 – 45,7

c) 4,35 x 5,67 d) 109,98 : 42,3

Câu 2 (2 điểm):Hình vuông ABCD gồm độ nhiều năm cạnh là 10 centimet . Các điểm E, G là trung điểm của AB và BC. Tính diện tích hình tam giác DEG.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- HS khoanh tròn từng câu 4, 6 đúng được 0,5 điểm câu 1, 2, 3, 5, 7 được một điểm.

Câu1234567Đáp ánBDCCBAD

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm):HS tiến hành đúng từng phnghiền tính được 0,5 điểm.

a) 426 + 17,7 = 443,7

b) 58 – 45,7 = 12,3

c) 4,35 x 5,67 = 24,6645

d) 109,98 : 42,3 = 2,6

Câu 2 (2 điểm):Hình vuông ABCD bao gồm độ dài cạnh là 10 cm . Các điểm E, G là trung điểm của AB với BC. Tính diện tích S hình tam giác DEG.

Vì E,G là trung điểm của cạnh AB cùng BC yêu cầu ta có :

AE = EB = BG = GC = 10 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

10 x 10 = 100( cm2)

Diện tích tam giác AED bởi diện tích tam giác DGC ( vày lòng AE=GC với chiều cao AD= DC) ,Vậy tổng diện tích nhì tam giác AED cùng DGC là :

10 x 5 : 2 x 2 = 50 (cm2)

Diện tích tam giác BEG là :

5 x 5 : 2= 12,5 ( cm2)

Diện tích tam giác DEG là :

100 - (50 + 12,5) = 37,5 ( cm2)

Đáp số : 37,5 ( cm2)

..................................................

Bộ 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cao năm 2022 - 2023 tất cả lời giải - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cải thiện - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032 B. 0,032

C. 0,32 D. 3,2

Câu 2 (1 điểm):Cho tư chữ số 1,2,3,4 . Viết được tất cả những số bao gồm bốn chữ số khác nhau trường đoản cú các chữ số đã chỉ ra rằng :

A. 18 số B. 24 số

C. 12 số D. 36 số

Câu 3 (0,5 điểm):Muốn nắn tính nửa đường kính r của hình tròn lúc biết diện tích S ta làm nhỏng sau :

A. r= S : 3,14 B. r = S: 3,14 : 2

C. r = S: 3,14 x 2 D. r x r = S: 3,14

Câu 4 (0,5 điểm):3,25 giờ = ... giờ đồng hồ...phút ít . Số tương thích điền vào chỗ chấm là :

A. 3 giờ 15 phút ít B. 3h 25 phút

C. 3 giờ 10 phút ít D. 3 giờ 52 phút

Câu 5 (0,5 điểm):Số hình tam giác có trong hình bên là :

*

A. 5 hình B. 10 hình

C. 15 hình D. trăng tròn hình

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính

a) 345,7 + 897 b) 587,6 – 499

c) 78,56 x 27,9 d) 98,156: 4,63

Câu 2 (2 điểm):Tính thể tích của hình lập pmùi hương biết tổng diện tích S bao bọc và ăn mặc tích toàn phần của hình lập pmùi hương chính là 360 cm2.

Câu 3 (2 điểm):Tính thể tích của hình hộp chữ nhật biết chiều dài thêm hơn chiều rộng là 4 dm , chiều cao 0,5m và diện tích xung quanh của hình sẽ là 1đôi mươi dm2

Câu 4 (1 điểm):Tìm X biết: X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng từng câu đến 0,5 riêng biệt câu 2 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5CBDAC

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm):( Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 345,7 + 897=1242,7 b) 587,6 – 499= 88,6

c) 78,56 x 27,9 = 2191,824 d) 98,156: 4,63 = 21,2

Câu 2 (2 điểm):

Vì biết tổng diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương kia đó là diện tích S của 4 + 6 = 10 ( khía cạnh ) ( 0,25 điểm)

Vậy diện tích một mặt là : 360 : 10 = 36 ( cm2) ( 0,5 điểm)

Cạnh hình lập phương là 6cm (vì chưng 6 x 6 = 36 cm2) ( 0,5 điểm)

Thể tích của hình lập phương thơm là: 6 x 6 x 6 = 216 ( cm3) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 216 cm3( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

Đổi 0,5m = 5dm ( 0,25 điểm)

Chu vi dưới mặt đáy là :1trăng tròn : 5 = 24 (dm) ( 0,25 điểm)

Nửa chu vi mặt đáy là : 24 : 2 = 12 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( 12 + 4 ) : 2 = 8 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Chiều rộng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

12 - 8 = 4 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là :

8 x 4 x 5 = 160 ( dm3) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 160 dm3( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

X x ( 34,5 + 66,5 - 1) = 1000

X x 100 = 1000

X = 1000 : 100

X = 10

...........................Hết.........................

Sở 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cao năm 2022 - 2023 gồm câu trả lời - Đề 6

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề điều tra unique Giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 6)

Phần 1

Bài 1 :Đúng ghi Đ , không đúng ghi S vào ô ̇

a) 4m359dm3= 4,59dm3

b) 1689dm3= 1,689m3

c) 1,5 giờ = 90 phút

d) 2 ngày 6 giờ = 26 giờ

Khoanh tròn vào tác dụng đúng:

Bài 2 :25% của một số là 100. Hỏi số chính là bao nhiêu ?

a) 40

b) 400

c) 25

d) 250

Bài 3 :Một hình thang có vừa đủ cùng nhị đáy là 9,5m với chiều cao là 6,8m thì diện tích S hình thang kia là:

a) 32m2

b) 323m2

c) 646m2

d) 64,6m2

Bài 4 :Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 2m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,2m. Vậy thể tích là:

a) 3,6m3

b) 36m3

c) 47m3

d) 4,7m3

Bài 5 :Nối độ dài đường kính hình tròn trụ với chu vi của hình trụ tương ứng:

*

Phần 2

Bài 1 :Đặt tính rồi tính :

21,63 x 2,05

26,64 : 37

12 phút ít 20 giây x 4

Bài 2 :Tính giá trị biểu thức sau :

14,7 + 0,35 x 3,78 – 10,8

(2,8 + 1,6) x 0,5 : 2

Bài 3 :Tìm x, biết :

x – 1,4 = 1,9 + 3,7

61,6 – x = 216,72 : 4,2

Bài 4 :Một bồn nước hình hộp chữ nhật gồm kích cỡ đo trong trái tim bể là: nhiều năm 4m, rộng lớn 3m, cao 1,8m cùng 80% thể tích của bể đang xuất hiện nước.

Hỏi:

a)Trong bể đựng từng nào lsố lượng nước ? (Biết 1dm3= 1 lkhông nhiều nước)

b) Mức nước vào bể cao bao nhiêu mét ?

Bài 5 :Có 22 cnhì cất được 16,5 lkhông nhiều sữa. Hỏi 48 chai như vậy chứa được từng nào lkhông nhiều sữa?

........................

Sở 40 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng cao năm 2022 - 2023 có giải đáp - Đề 7

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề điều tra unique Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 7)

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước giải đáp đúng

Bài 1 (0,5 điểm) :Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2 (0,5 điểm) :) Số thích hợp điền vào vị trí chấm: 12m340dm3= ..... m3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3 (1,0 điểm) :Số thập phân tương thích để điền vào nơi chấm: 15 phút=….giờ đồng hồ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4 (0,5 điểm) :Một hình thang tất cả độ nhiều năm hai lòng lần lượt là 26centimet và 64cm, độ cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 34đôi mươi cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5 (0,5 điểm) :Số tương thích vào nơi chấm: 2,4 giờ đồng hồ =…phút

A.90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6 (1,0 điểm) :Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Tự luận

Bài 1 :Đặt tính rồi tính (2đ):

a, 3giờ đồng hồ 9 phút ít + 8 giờ 12 phút

b, 15 tiếng 42 phút ít -7 giờ đồng hồ 30 phút

c, 3 phút ít 15 giây × 3

d, 18 giờ đồng hồ 36 phút : 6

Bài 2 (1,0 điểm) :Tính bằng phương pháp thuận tiện: 9,5 × 4,7 + 9,5 × 4,3 + 9,5

Bài 3 (2,0 điểm) :Một cnạp năng lượng phòng bề ngoài vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng 3,5m với chiều cao 4m . Người ta quét vôi tường xung quanh cnạp năng lượng phòng và trần nhà . Hỏi diện tích S bắt buộc quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích S các cửa ngõ là 7,8 m2.

Bài 4 (1,0 điểm) :).Hình hộp chữ nhật P.. được xếp vì các hình lập phương nhỏ tuổi cân nhau. Nếu sơn màu tất cả những khía cạnh của hình P.. thì số hình lập phương bé dại được sơn hai phương diện là bao nhiêu hình?

*

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................