De thi toán lớp 5 học kì 2 năm 2022

Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 5 năm học 2020-2021 kèm giải đáp, bao hàm những đề thi, bao gồm kèm theo cả câu trả lời để học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng và kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em xem thêm bài thi tiếp sau đây.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 5 học kì 2 năm 2022

*
lòng mập. Tính diện tích S đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: Tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán thù năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7:(2 đ) Đặt tính đúng và hiệu quả của phép tính đúng mỗi phnghiền tính được 0,5 điểm

Kết trái những phnghiền tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8:(2 đ) Có lời giải, phnghiền tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe thiết bị đi từ bỏ A đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 1 giờ đồng hồ 12 phút ít (0,5 Điểm)

Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 Điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe thứ là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /tiếng (0,25 Điểm)

Câu 9:(2 đ) Có lời giải, phnghiền tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé nhỏ hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2(0,25 Điểm)

Câu 10:(1đ) Tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = 20 (0,25 Điểm)

10 × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 3,5m; chiều rộng 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật kia là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4.(1 điểm) Biểu đồ vật hình quạt mặt cho biết thêm tỉ số Xác Suất những phương tiện đi lại được sử dụng nhằm cho ngôi trường học của 1600 học viên đái học tập. Số học sinh đi dạo cho trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học sinh

D. 3đôi mươi học sinh

Câu 5.(1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

25% của một tiếng = 15 phút

55 ha 17 m2= 55,17ha

Câu 6.

Xem thêm: Bản Vẽ Biện Pháp Thi Công Bơm Cát San Lấp Mặt Bằng, Biện Pháp Thi Công Bơm Cát San Lấp

(1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... kg

c) 7,268 m2= .............. dm2

d) 3 phút ít 40 giây = ............. giây

Câu 7.Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 tiếng 25 phút ít – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9:(1 điểm) Một bạn đi xe pháo vật dụng căn nguyên từ A thời gian 8 giờ khoảng 30 phút với cho B thời gian 9 giờ 42 phút. Quãng con đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe pháo thiết bị với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10:(1 điểm) Cho hình mặt. Tính diện tích S hình thang, biết bán kính hình tròn là 5cm và đáy to vội 3 lần lòng nhỏ xíu.

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của một giờ = 15 phútĐ

55 ha 17 mét vuông = 55,17haS

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08T = 80kg

c) 7,268 m2= 726,8 dm2

d) 3 phút ít 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ đồng hồ 25 phút – 5 giờ 40 phút ít = 7 giờ 85 phút - 5 tiếng 40 phút ít = 2 giờ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8:(1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9:(1 điểm) Có giải thuật, phxay tính cùng tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe vật dụng đi từ A mang lại B là

9 giờ 42 phút ít - 8 tiếng khoảng 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc trung bình của xe thiết bị là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ đồng hồ (0,25 điểm)

Câu 10:

Theo hình, đáy bé nhỏ chính là bán kính của hình tròn

Vậy lòng nhỏ xíu = 5 cm

Đáy bự hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của con đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé nhỏ là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang phệ là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, đáy to, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ.