Đề Thi Toán Lớp 6 Giữa Học Kì 2

*
Tlỗi viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát Tuyển sinch Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học tập, Cao đẳng

Top 4 Đề thi Tân oán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 tinh lọc, gồm đáp án


Tài liệu Bộ đề thi Toán thù lớp 6 thân học tập kì 2 có câu trả lời năm học 2022 – 2023 gồm 4 đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn Toán 6 của các trường THCS trên cả nước đã có được soạn lời giải chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi giữa học kì 2 Tân oán lớp 6. Mời chúng ta thuộc đón xem:

Top 4 Đề thi Tân oán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 chọn lọc, gồm lời giải - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 giữa học kì 2

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không đề cập thời gian vạc đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng chotừng thắc mắc sau

Câu 1:Với a = -1; b = -2 thì quý hiếm biểu thức a2.b2là:

A. 1 B. -2 C. 3 D. 4

Câu 2:Chothì a bằng:

A. 6 B. 4 C. 2 D. 8

Câu 3:Số đối của phân sốlà:

*

Câu 4:kết luận làm sao sau đây là đúng:

A. Hai góc kề nhau có toàn bô đo bằng 90o.

B. Hai góc phú nhau tất cả tổng thể đo bởi 180o.

C. Hai góc bù nhau tất cả tổng cộng đo bởi 90o.

D. Hai góc kề bù tất cả tổng cộng đo bởi 180o.

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 5:(3 điểm) Thực hiện phép tính

*

Câu 6:(2 điểm) Tìm x biết

*

Câu 7:(2 điểm)

Trên nửa mặt phẳng bờ đựng tia Ox, vẽ tia Ogiống hệt cho

*
, vẽ tia Ot sao cho
*
. Tia Oy liệu có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Câu 8:(1 điểm)

Cho biểu thức

*

a) Với giá trị nào của n thì A là phân số?

b) Tìm các giá trị của n nhằm A là số nguyên ổn.

Đáp án với Hướng dẫn làm cho bài

I.Trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu1234
Đáp ánDBCD

Câu 1:

Txuất xắc a = -1, b = -2 vào biểu thức a2.b2ta được:

a2.b2= (-1)2.(-2)2= 4

Chọn D.

Câu 2:

Vìbắt buộc 6.a = 8.3 => a = 4 . Chọn B.

Câu 3:

Số đối của phân sốlà

*
.

Câu 4:

Theo định hướng, ta có:

Hai góc bù nhau bao gồm toàn bô đo bằng 180o.

Hai góc phú nhau tất cả toàn bô đo bởi 90o.

Hai góc kề bù có tổng thể đo bởi 180o.

Không xác định được toàn bô đo của nhì góc kề nhau.

Chọn D

II.Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm)

*

*

Câu 6: (2 điểm)

*

Câu 7: (2 điểm)

*

Câu 8: (1 điểm)

a) Để A là phân số thì 2n - 4 ≠ 0 => 2n ≠ 4 => n ≠ 2

Vật với n ≠ 2 thì A là phân số

b) Ta có :

*

Để A là số nguim thì 3M - 2 tuyệt n - 2 là ước của 3.

Xem thêm: Lớp Vẽ Luyện Thi Đại Học Vẽ Để Thi Đại Học Khối V Và H Tốt Nhất Tại Hà Nội

Mà (n – 2) ∈ Ư(3) = -3; -1; 1; 3

n - 2 = 1 => n = 3

n - 2 = -1 => n = 1

n - 2 = 3 => n = 5

n - 2 = -3 => n = -1

Vậy n ∈ -1; 1; 3; 5 thì A là số nguyên

Top 4 Đề thi Toán thù lớp 6 Giữa kì hai năm 2022 tinh lọc, gồm lời giải - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không nói thời gian vạc đề)

(Đề số 2)

Câu 1:(2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2:(2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3:(2,0 điểm) Thực hiện nay phép tính:

*

Câu 4:(3,0 điểm) Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ đựng tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz làm sao cho góc xOy = 50o, góc xOz = 120o. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia làm sao nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?

Câu 5:(1,0 điểm) Tính quý giá của biểu thức:

*

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1

a/ (42 – 98) – (42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + (12 -12) – 98

= - 98

b/ (–5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= <(-5).(-2)>.<4.(-25)>.3

= - 3000

Câu 2

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12.

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

Câu 3

*

Câu 4

Hình vẽ đúng chính xác cho câu a

*

*

Câu 5

*

Top 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 tinh lọc, gồm đáp án - Đề 3

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(ko đề cập thời gian phạt đề)

(Đề số 3)

Câu 1:(3 điểm)

a) Cho A = {x ∈ Z | - 3

Viết tập đúng theo A bằng phương pháp liệt kê các bộ phận.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo đồ vật từ giảm dần:

12; -8; 137; |-100|; -324; 0; -15.

c) Tìm những ước của những số ngulặng sau: Ư(6) và Ư(-7)

Câu 2:(2 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – ( 42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 3:(2 điểm) Tìm số nguim x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 4:(2 điểm) Trên và một nửa phương diện phẳng bờ chứa tia Ox

a) Vẽ tia Oy cùng Ot làm thế nào để cho góc xOy = 500, góc xOt = 1200.

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

Câu 5:(1 điểm) Tìm số nguyên ổn n sao để cho n + 5 phân chia không còn cho n – 2.

Đáp án và Hướng dẫn có tác dụng bài

Câu 1 (3điểm)

a/ A = -2; -1; 0; 1;2

b/ Sắp xếp các số nguyên ổn theo sản phẩm công nghệ từ giảm dần:

137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324

c/ Ư(6) = -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Ư(-7) = -7; -1; 1; 7

Câu 2 (2điểm)

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98

= - 98

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= <(-5).(-2)>.<4.(-25)>.3

= - 3000

Câu 3 (2điểm)

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21 ; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

Câu 4 (2 điểm)

a) Ta bao gồm hình vẽ:

*

*

Câu 5 (1 điểm)

Ta có: n + 5 = (n - 2) + 7

Vì n – 2 phân chia không còn mang lại n – 2

Để n + 5 chia hết mang đến n – 2 thì 7 phân chia hết mang lại n - 2

Suy ra, n – 2 ∈ Ư(7)

Mà Ư(7) =-7; -1; 1; 7

Suy ra (n – 2)∈-7; -1; 1; 7

Ta gồm bảng sau:

n - 2-7-117
n-5139

Vậy n ∈ -5;1;3;9.

Top 4 Đề thi Toán thù lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 chọn lọc, bao gồm đáp án - Đề 4

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(ko kể thời gian phạt đề)

(Đề số 4)

Bài 1(3,0 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

*

*

Bài 2(3,5 điểm): Tìm x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

*

*

*

Bài 3(2,5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng tất cả đựng tia Ox, vẽ nhị tia Oy với Oz sao cho

a) Tia làm sao nằm trong lòng hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yOz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz tất cả là tia phân giác của góc aOy không? Vì sao?

Bài 4(1,0 điểm):

*

Chứng tỏ:

*

Đáp án với Hướng dẫn làm bài

Câu 1(3,0 điểm)

a) - 47. (69 + 31) + 155 + 5.9 = - 47. 100 + 155 + 45

= - 4500

*

Câu 2(3,5 điểm)

a)

3 – 17 + x = 289 – 36 – 289

-14 + x = 36

x = -22

*

d)

*

Vậy x2= 36

Vì x là số ngulặng dương đề xuất x = 6.

Câu 3(2,5 điểm)

*

*

c)

Vì Oa với Ox là nhị tia đối nhau bắt buộc tia Oz nằm giữa nhị tia Ox cùng Oa. Suy ra, Ox với Oa nằm trong hai nửa phương diện phẳng đối nhau có bờ cất tia Oz.

Vì tia Oy nằm giữa nhì tia Ox và Oz yêu cầu nhị tia Ox với Oy vị trí và một nửa phương diện phẳng bao gồm bờ cất tia Oz.