Đề thi trắc nghiệm tin học

THI THỬ CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG công nghệ thông tin CĂN BẢN

Bạn vẫn sẵn sàng kỹ năng và kiến thức để thi Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn uống bản (thay thế mang đến chứng chỉ tin học A B Quốc Gia trước đây) ? quý khách hàng thấy phần triết lý thật khó khăn ghi nhớ hoặc bạn không tồn tại điều kiện thi thử coi tác dụng làm cho bài của bản thân cho tới đâu? Mọi chuyện đã không còn trở ngại nlỗi bạn nghĩ nữa, Trung Tâm TIN HỌC neftekumsk.com luôn thấu hiểu được đông đảo do dự của chúng ta trước từng kỳ thi, vì thế Cửa Hàng chúng tôi sẽ hệ thống những đề thi UDCNTT CB Quốc Gia của Snghỉ ngơi GD & ĐT TPhường.HCM các mon trước và tổ chức thi test tin học tập trực tuyến đường mang đến chúng ta học viên. Dưới đấy là hệ thống những đề thi, chúng ta vẫn chuẩn bị chưa, chúng ta cùng ban đầu nhé! Chúc chúng ta giành được tác dụng giỏi nhất!

DANH SÁCH ĐỀ THI THỬ:

Đề 1:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-1-78/

Đề 2:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-2-82/

Đề 3:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-3-84/

Đề 4:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-4-85/

Đề 5:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-5-86/

Đề 6:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-6-87/

Đề 7:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-7-88/

Đề 8:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-8-89/

Đề 9:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-9-90/

Đề 10:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-10-91/

Đề 11:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-11-92/

Đề 12:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-12-93/

Đề 13:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-13-94/

Đề 14:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-14-95/

Đề 15:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-15-116/

Đề 16:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-16-123/

Đề 17:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-17-124/

Đề 18:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-18-125/

Đề 19:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-19-126/

Đề 20:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-20-127/

Đề 21:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-21-128/

Đề 22:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-22-80/

Đề 23:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-23-96/

Đề 24:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-24-97/

Đề 25:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-25-98/

Đề 26:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-26-99/

Đề 27:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-27-100/

Đề 28:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-28-101/

Đề 29:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-29-102/

Đề 30:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-30-104/

Đề 31:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-31-105/

Đề 32:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-32-106/

Đề 33:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-33-107/

Đề 34:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-34-108/

Đề 35:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-35-109/

Đề 36:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-36-110/

Đề 37:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-37-111/

Đề 38:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-38-112/

Đề 39:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-39-113/

Đề 40:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-40-114/

Đề 41:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-41-115/

Đề 42:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-42-117/

Đề 43:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-43-81/

Đề 44:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-44-83/

Đề 45:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-45-103/

Đề 46:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-46-118/

Đề 47:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-47-119/

Đề 48:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-48-120/

Đề 49:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-49-121/

Đề 50:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-50-122/

Đề 51:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-51-129/

Đề 52:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-52-130/

Đề 53:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-53-131/

Đề 54:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-54-132/

Đề 55:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-55-133/

Đề 56:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-56-134/

Đề 57:http://thi.neftekumsk.com/thi-thu/de-57-135/

Để biết thông báo chi tiết về ngày thi, thủ tục đăng ký dự thi, hoặc ao ước đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo chứng từ vận dụng công nghệ thông tin căn uống bản, cùng với các khóa huấn luyện và đào tạo không giống trên TIN HỌC neftekumsk.combạn vui lòng tương tác theo:

CN: LÊ TRỌNG TẤN

neftekumsk.com

CN: NGUYỄN ẢNH THỦ

neftekumsk.com