De thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn cần thơ

Xem cụ thể vào bài sau đây câu trả lời đề neftekumsk.com vào lớp 10 Cần Thơ môn Tiếng Anh năm học tập 2022 - 2023 của Ban trình độ chuyên môn neftekumsk.com


Bạn đang xem: De thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn cần thơ

Đề neftekumsk.com vào lớp 10 Cần Thơ môn Anh năm 2022

Question 12: What is the main idea of the passage?

Question 13: Where does Tiger lượt thích to play golf?

Question 14: The phrase "look up to" in paragraph 3 is closest in meaning to

Question 15: According to the passage, which of the following statements is NOT true?

Question 16: The word "they" in the last paragraph refers to

Lưu ý: Đáp án khoanh vào đề neftekumsk.com là của học viên ko đúng đắn. Xem câu trả lời của thầy cô bên dưới.

*

*

*

*

Đáp án đề neftekumsk.com vào lớp 10 Cần Thơ môn Anh năm 2022

Mã đề 401

*

Theo TTHN


Tuyển sinc lớp 10 Cần Thơ 2023


Đề neftekumsk.com vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinch lớp 10 Cần Thơ 2023


Đề neftekumsk.com vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


Viết bình luận: Đáp án đề neftekumsk.com vào lớp 10 Cần Thơ môn Anh năm 2022


Các tin bắt đầu nhất


Xem thêm: 4 Cách Thay Đổi Tên Trên Facebook ? Cách Đổi Tên Facebook Trên Điện Thoại Và Máy Tính

Đang quan lại tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Bứt Phá lớp 10 - neftekumsk.com
*

*

TIN TỨC
neftekumsk.com.COM
ĐIỂM neftekumsk.com
*