... % 450 = 3,6 ; 7,1 + 3,4 = 10 ,5 ; 5, 9 + 1,6 = 7 ,5 ; 2,9 + 0,6 = 3 ,5 ; 4, 25 + 2, 05 = 6,3 ; 12,36 + 8 ,5 = đôi mươi,86 ; 18 ,5 + 5, 6 = 24,1 ; 1 ,58 + 1,4 = 2,98 ; 1 25, 16 + 68,7 = 193,86 ; 1 75% 90 = 157 ,5 ... 1 ,58 + 1,4 = 2,98 ; 8,6 + 1,6 = 10, 2 ; 5, 9 + 1,6 = 7 ,5 ; 40 % 1 25 = 50 ; 2,1 + 1,7 = 3,8 ; 7,26 + 2 ,54 = 9,8 ; 13,8 + 6,7 = 20 ,5 ; 42,68 + 29 ,5 = 58 ,18 + 14 ; 1 25, 16 + 68,7 = 193,86 * 1,2 % 150 ... 60% 1 ,5 = 0,9 ; 1 ,58 + 1,4 = 2,98 ; 2,9 + 0,6 = 3 ,5 ; 1 ,5 = 2,7 = 4,2 ; 2,1 + 1,7 = 3,8 ; 8,6 + 1,6 = 10, 2 ; 14,68 + 7,82 = 22 ,5 ; 58 ,18 + 14 = 42,68 + 29 ,5; 1 25, 16 + 68,7 = 193,86 BÀI THI SỐ...

Bạn đang xem:


*

... tổng 810 bọn chúng có 20 số chẵn không giống Kết quả: Số bé: 384 / Số lớn: 426 Bài 4: Tìm nhì số lẻ tất cả tổng 406 chúng bao gồm 11 số lẻ khác Kết quả: Số bé: 19 1 / Số lớn: 2 15 Bài 5: Tìm nhì số lẻ gồm tổng 11 42 chúng ... Kết quả: Bài 10 : Tìm phân số biết chủng loại số tử số 19 đơn vị chức năng tổng chủng loại số tử số 51 16 35 Kết quả: Bài 11 : Tìm phân số biết mẫu số tử số 36 đơn vị chức năng phân số có mức giá trị 54 90 Kết quả: Bài 12 : Tìm phân ... Tìm phân số biết tổng mẫu số tử số 2 15 phân số có giá trị 38 57 86 1 25 Kết quả: Bài 13 : Tìm phân số biết tổng mẫu số tử số 1 35 phân số có giá trị Kết quả: 54 81 ==========================================================...
*

... quả: Số bé: 199 / Số lớn: 2 75 Bài 2: Tìm hai số thoải mái và tự nhiên gồm tổng 999 chúng tất cả 25 số lẻ không giống Kết quả: Số bé: 474 / Số lớn: 52 5 Bài 3: Tìm nhị số chẵn bao gồm tổng 810 chúng bao gồm 20 số chẵn khác Kết quả: ... lớn: 426 Bài 4: Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng 406 chúng gồm 1một số lẻ khác Kết quả: Số bé: 191 / Số lớn: 2 15 Bài 5: Tìm hai số lẻ gồm tổng 11 42 bọn chúng gồm 53 số lẻ không giống Kết quả: Số bé: 51 7 / Số lớn: 6 25 Bài ... chủng loại số tử số 2 15 phân số có giá trị 38 Kết trái :57 86 1 25 Bài 13: Tìm phân số biết tổng mẫu mã số tử tiên phong hàng đầu 35 phân số có giá trị Kết quả: 54 81 Bài 14: Tìm phân số biết hiệu mẫu mã số tử số 45 phân số bao gồm...

Xem thêm: Giá Chó Béc Bỉ - Giá Chó Malinois Chuẩn


*

... số 0, 05 số 100 ,55 33, 75 trăng tròn ; Câu 8: 25% 126 Câu 9: 0,8% số 1,2 số 31 ,5 150 ; Câu 10: 1 25% 840 1 050 Câu11 :50 % số 191 ,5 số 383;Câu12: 75% 2009 150 6, 75 Câu 13: 60% số 37,8 số 63 108,8 Câu 14: 75% số ... 15: 1 15% 126 0 1449; Câu 16:20% số 17 ,5 số Câu 17: 1, 25% số 4 ,5 số 87 ,5 360 Câu 18: 1 25% số 112 ,5 số 90 Câu 19: Hai số bao gồm tổng 203 ,5 Biết số thứ số máy Vậy số lắp thêm hai Câu 20: Hai số bao gồm tổng 112 ,5 ... BÀI THI SỐ : Câu 1: 110% 95 Hãy điền số phù hợp vào nơi ! 104 ,5 ; Câu 2: 40% số 37,2 số Câu 3: 25% số 91,6 số 93 366,4 ; Câu 4: 5% 2011 Câu 5: 120 % số chín,6 số ; Câu 6: 45% 75 Câu 7: 0, 25% số...
*

... 1 ,5 ; 40 % 1 25 = 50 ; 20% 22 ,5 = 4 ,5 ; 10% = 0,3 ; 70% 68 = 47,6 ; 10% = 0,1 ; 50 % 55 = 27 ,5 * 40% 1 25 = 50 ; 40% 130 = 52 ; 20% = 0,6 ; 50 % = 3 ,5 ; đôi mươi % 45, 5 = 9, 1 ; 90 % 250 = 2 25 ; 20% 22 ,5 ... * 60% 1 45 = 87 ; 60% 60 = 36 ; 70% 68 = 47,6 ; 10% = 0,3 ; 10 % = 0,4 ; 90 % 250 = 2 25 ; 50 % 55 = 27 ,5 ; 40% 45 = 18 ; 30% = 1 ,5 ; 75% 186 = 1 39 ,5 * 90 % 90 = 81 ; 90 % 250 = 2 25 ; 40% 85 = 34 ; ... ; 20% = 0,6 ; 50 % = 3 ,5 ; trăng tròn % 45, 5 = 9, 1 ; 90 % 250 = 2 25 ; 20% 22 ,5 = 4 ,5 ; 20% 25 = ; 10% = 0,3 ; 60% 190 = 114 BÀI THI SỐ : Vượt chướng ngại trang bị (ô-tô) ...
*

... -| Ngày II | | - -| -6 0m -| 934m | Câu 11: Một ruộng hình thang có trung bình cùng nhị cạnh đáy 55 ,6m độ cao 45dm Vậy diện tích S hình thang 55 , x 45 = Tuyển tập đề thi ... hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Bài giải : Tuổi mẹ : | -| -| -| 15 năm | Tuổi Lan: | -| - 15 năm | Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com ... 45, 78 Trả lời: Số 45, 78: 30x 100 = 152 ,6 Câu 2: Tìm tổng nhì số tự nhiên thường xuyên a b biết: a 10 2,902 2
3 438 0
9 501 0

34 652 0
145 2,642 3
89 739 0
47 1,240 7