Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 Vòng 1

– Posted on September 28, 2021Posted in: Bồi chăm sóc HSG cùng Luyện thi Violympic Toán lớp 3 bên trên mạng, Giải toán thù lớp 3 trên mạng, Violympic Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 Vòng 1 năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 1 (ngày mở vòng 14/ 09/ 2021)

*
a/ Hai trăm linh tứ b/ Bốn trăm linc hai

c/ Hai trăm tư mươi d/ Hai ko bốn

Câu 3:

Số trên bao gồm bí quyết phát âm là:

*
a/ Sáu trăm linch năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linh lăm

Câu 4: Tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………

Câu 5: Tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………

Câu 6: 82 + 17 = ….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 1

Kết trái của phxay tính bên trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số phù hợp điền vào vết hỏi chnóng là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo trước tiên gồm 35kg gạo. Bao gạo sản phẩm công nghệ hai bao gồm 29kg gạo. Hỏi cả nhị bao gạo bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả hai bao tất cả ………kg gạo.

….

Câu 67: Một gai dây rất dài 7dm 5cm. Người ta cắt đi 25centimet. Hỏi tua dây còn lại lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

Trả lời: Sợi dây còn sót lại dài …………cm

Câu 68: Quý Khách Minh có 342 viên bi, Hùng có rất nhiều rộng Minh 13 viên bi. Hỏi cả hai bạn bao gồm từng nào viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ gồm ………viên bi.

Câu 69: Quý Khách Minc tất cả 242 viên bi, Hùng có tương đối nhiều rộng Minch 15 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn gồm ………viên bi.

Câu 70: Học sinc lớp 3A xếp thành 8 hàng, mỗi mặt hàng có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học sinh b/ 36 học sinh c/ 12 học sinh d/ 35 học tập sinh

Câu 71: Có 28 loại cây viết chì màu sắc, rước chia phần đông cho 4 đội. Hỏi từng nhóm nhận ra từng nào cái bút chì màu?

a/ 6 cái b/ 7 cái c/ trăng tròn cái d/ 8 cái

Câu 72: Có 35 mẫu kẹo, phân tách rất nhiều đến 5 các bạn. Hỏi mỗi bạn nhận thấy từng nào cái kẹo?

a/ 7 cái b/ 6 chiếc c/ 30 mẫu d/ 5 cái

 Câu 73: Ân thiết lập kẹo không còn 500 đồng, tải bánh không còn 200 đồng. Hỏi Ân cần trả từng nào đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Câu 74: quý khách hàng hãy điền số thích hợp vào vị trí chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

Câu 75: Cơ sở gồm toàn bộ 57l dầu. Thương hiệu đang bán tốt 27l. Hỏi số lkhông nhiều dầu còn lại trường hợp đựng đầy vào những can nhiều loại 5l thì được tất cả bao nhiêu can?

Trả lời: ………..can.

Câu 76: Thương hiệu gồm toàn bộ 67l dầu. Cửa hàng sẽ bán tốt 27l. Hỏi số lít dầu còn sót lại giả dụ đựng phần nhiều vào các các loại 5l thì được tất cả từng nào can?

Trả lời: …………..can.

Câu 77: Kho đầu tiên có 434kg gạo, kho thứ nhị gồm 242kg gạo, kho thứ ba gồm 205kg gạo. Hỏi cả tía kho có toàn bộ từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho bao gồm ………kilogam gạo.

Câu 78: Kho đầu tiên tất cả 368kilogam gạo, kho máy nhì tất cả 222kg gạo, kho trang bị cha bao gồm 205kg gạo. Hỏi cả cha kho bao gồm tất cả từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả tía kho tất cả …………kg gạo.

Câu 119: Cho tam giác ABC gồm độ dài những cạnh là 14centimet, 1dm, 12centimet. Hỏi chu vi tam giác ABC là từng nào xăng-ti-mét?

a/ 26cm b/ 35cm c/ 27cm d/ 36cm

Câu 120: Người ta cắt một mhình ảnh vài lâu năm 8m ra là 2 phần đều nhau. Khi đó từng phần dài ……..dm

Câu 121: Một con con gà có 2 chiếc chân. Hỏi 6 nhỏ con kê có bao nhiêu loại chân?

a/ 8 cái b/ 16 cái c/ 12 loại d/ 14 cái

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚPhường. 3 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022

(ngày mngơi nghỉ vòng 14/ 09/ 2021)

*

BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: quý khách hãy lựa chọn câu trả lời đúng: 4 × 6 = …..

a/ 24 b/ 10 c/ 27 d/ 21

Câu 2:

Số bên trên có cách phát âm là:

a/ Hai trăm linch bốn b/ Bốn trăm linh hai

c/ Hai trăm tứ mươi d/ Hai ko bốn

Câu 3:

Số bên trên gồm biện pháp gọi là:

a/ Sáu trăm linh năm b/ Sáu ko năm

c/ Sáu trăm năm mươi d/ Sáu trăm linc lăm

Câu 4: Tìm x biết: 5 × x = 50

Trả lời: x = ………50 : 5 = 10

Điền 10

Câu 5: Tìm x biết: 3 × x = 30

Trả lời: x = ………30 : 3 = 10

Điền 10

Câu 6: 82 + 17 = ….

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tin Học 8 Học Kì 2 Lớp 8 Môn Tin Học Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 8 Năm 2021

Kết trái của phnghiền tính bên trên là:

a/ 99 b/ 65 c/ 89 d/ 98

Câu 7: Tính: 968 – 635 = …

a/ 133 b/ 436 c/ 333 d/ 533

Câu 8: 264 – 133 = ? Số tương thích điền vào vết hỏi chấm là: ….

a/ 397 b/ 131 c/ 151 d/ 133

Câu 9: Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo sản phẩm công nghệ nhì gồm 29kg gạo. Hỏi cả hai bao gạo bao gồm từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả nhì bao tất cả ………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả hai bao tất cả số gạo là: 35 + 29 = 64 (kg)

Điền 64

Câu 10: 25 : 5 = ? Số phù hợp điền vào lốt hỏi chnóng là: ….

Điền 5

Câu 11: 5 × 1 = ? Số tương thích điền vào lốt hỏi chấm là: ….

a/ 7 b/ 5 c/ 6 d/ 15

Câu 67: Một sợi dây dài 7dm 5centimet. Người ta cắt đi 25centimet. Hỏi tua dây còn lại lâu năm bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: Sợi dây còn lại lâu năm …………cm

Hướng dẫn

Đổi: 7dm 5cm = 75cm.

Sợi dây sót lại số xăng-ti-mét là: 75 – 25 = 50 (cm)

Điền 50

Câu 68: Quý khách hàng Minh gồm 342 viên bi, Hùng có không ít rộng Minch 13 viên bi. Hỏi cả hai bạn trẻ tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi có ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng có số viên bi là: 342 + 13 = 355 (viên)

Cả cặp đôi gồm số viên bi là: 342 + 355 = 697 (viên)

Điền 697

Câu 69: quý khách Minc có 242 viên bi, Hùng có khá nhiều hơn Minh 15 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ bao gồm từng nào viên bi?

Trả lời: Cả cặp đôi bạn trẻ tất cả ………viên bi.

Hướng dẫn

Hùng tất cả số viên bi là: 242 + 15 = 257 (viên)

Cả cặp đôi tất cả số viên bi là: 242 + 257 = 499 (viên)

Điền 499

Câu 70: Học sinch lớp 3A xếp thành 8 mặt hàng, mỗi hàng tất cả 4 học viên. Hỏi lớp 3A bao gồm bao nhiêu học sinh?

a/ 32 học sinh b/ 36 học viên c/ 12 học sinh d/ 35 học tập sinh

Hướng dẫn

Lớp 3A bao gồm số học sinh là: 4 × 8 = 32 (học tập sinh)

Câu 71: Có 28 loại cây bút chì màu sắc, rước chia phần đa mang lại 4 đội. Hỏi từng đội nhận được bao nhiêu chiếc cây viết chì màu?

a/ 6 mẫu b/ 7 loại c/ đôi mươi loại d/ 8 cái

Hướng dẫn

Mỗi team nhận được số cây bút chì color là: 28 : 4 = 7 (cái)

Câu 72: Có 35 chiếc kẹo, chia đông đảo đến 5 bạn. Hỏi mỗi chúng ta nhận được bao nhiêu loại kẹo?

a/ 7 cái b/ 6 loại c/ 30 cái d/ 5 cái

Hướng dẫn

Mỗi các bạn nhân được số cái kẹo là: 35 : 5 = 7 (cái)

 Câu 73: Ân sở hữu kẹo không còn 500 đồng, download bánh hết 200 đồng. Hỏi Ân phải trả từng nào đồng?

a/ 700 đồng b/ 800 đồng c/ 300 đồng d/ 100 đồng

Hướng dẫn

Số chi phí An đề xuất trả là: 500 + 200 = 700 (đồng)

Câu 74: Quý khách hàng hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm:

4cm × 10 + 6dm = …………m

40centimet + 6dm = 4dm + 6dm = 10dm = 1m

Điền 1

Câu 75: Cửa hàng có tất cả 57l dầu. Trung tâm sẽ bán được 27l. Hỏi số lkhông nhiều dầu còn lại trường hợp đựng đầy vào những can nhiều loại 5l thì được tất cả từng nào can?

Trả lời: ………..can.

Hướng dẫn

Cửa hàng còn sót lại số dầu là: 57 – 27 = 30 (lít)

Số dầu sót lại đựng được vào số can 5l là: 30 : 5 = 6 (can)

Điền 6

Câu 76: Cơ sở có toàn bộ 67l dầu. Cửa hàng đã bán tốt 27l. Hỏi số lkhông nhiều dầu còn sót lại ví như đựng hầu như vào các loại 5l thì được toàn bộ bao nhiêu can?

Trả lời: …………..can.

Hướng dẫn

Cửa hàng sót lại số dầu là: 67 – 27 = 40 (lít)

Số dầu còn lại đựng được vào số can 5l là: 40 : 5 = 8 (can)

Điền 8

Câu 77: Kho đầu tiên gồm 434kg gạo, kho thứ nhì có 242kg gạo, kho vật dụng ba có 205kilogam gạo. Hỏi cả cha kho tất cả toàn bộ từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả bố kho gồm ………kilogam gạo.

Hướng dẫn

Cả tía kho có số ki-lô-gam gạo là: 434 + 242 + 205 = 881 (kg)

Điền 881

Câu 78: Kho trước tiên gồm 368kg gạo, kho sản phẩm nhì có 222kilogam gạo, kho lắp thêm tía gồm 205kilogam gạo. Hỏi cả bố kho có toàn bộ từng nào ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả cha kho tất cả …………kg gạo.

Hướng dẫn

Cả bố kho tất cả số ki-lô-gam gạo là: 368 + 222 + 205 = 795 (kg)

Điền 795