Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 1

Câu 1: Tính quý hiếm của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2…………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 1

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Số gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết là:………………………………………………..

Số gồm 6 triệu, 5 trăm với 4 chục được viết là

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Tính cực hiếm của biểu thức: 68 x m + 32 x m cùng với m = 9…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Tính quý hiếm của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 cùng với n = 6…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 5:Giá trị của y vào biểu thức 65 x y x 5 = 650

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Chu vi hình vuông vắn có diện tích là 16

*

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Ngữ Văn Lớp 7 Năm Học 2022, Đề Thi Học Kì 2 Ngữ Văn Lớp 7 Năm Học 2022

Câu 7: Lúc viết số 2 vào bên trái một số trong những tất cả 3 chữ số thì số mới rộng số cũ từng nào đối kháng vị?…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Tính diện tích S của hình chữ nhật biết lúc tăng chiều rộng lớn 14centimet cùng bớt chiều dài 10cm thì hình chữ nhật đổi mới hình vuông vắn tất cả chu vi 92cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 9: Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 76cm với chiều lâu năm hình chữ nhật bằng 30cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 10:Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 24centimet, chu vi hình chữ nhật bởi 64centimet. Tính diện tích S hình vuông vắn gồm cạnh bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 11:Tính quý hiếm biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….