Delighted đi với giới từ gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự neftekumsk.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Delighted đi với giới từ gì

*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về bài toán này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Xem thêm: Nằm Quay Đầu Giường Nên Đặt Hướng Nào Tốt Cho Sức Khỏe Và Tài Vận?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập neftekumsk.com English neftekumsk.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語