Tích hợp dlc, hiren's boot, winpe vào ổ cứng để cứu hộ máy tính

CD Boot, USB Boot... là những thứ gần như không thể thiếu đối với một Kỹ thuật viên, các vọc sư, những Người yêu thích công nghệ và đam mê máy vi tính. Hàng trăm ứng dụng, phần mềm hữu ích đã mang lại những lợi ích không thể phủ nhận trong quá trình cứu hộ máy tính.

Bạn đang xem: Tích hợp dlc, hiren's boot, winpe vào ổ cứng để cứu hộ máy tính


Phiên bản Ultimate DLCD Boot 2015 v1.0 Final là phiên bản không giới hạn dung lượng, khả năng tùy biến mở rộng cao, phù hợp với nhu cầu cứu hộ mới, chủ yếu chạy trên USB hoặc DVD Boot, hỗ trợ tiêu chuẩn UEFI-GPT bên cạnh song song BIOS-MBR, hi vọng với phiên bản này sẽ đáp ứng được các nhu cầu mới phát sinh của các Bạn trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: Phân Biệt Another, Other, Others, The Other Và The Others / The Others


--------0o0--------Menu Boot Ultimate DLCD Boot 2015 v1 Final
*

*

*

*
Mini Windows 7 Full Soft.
*

Partition Winzad 8.1.1, Partiton Guru 4.6.5.56 Pro, Partition Assistant 5.5.8 , HDtune, Victoria, Convert NTFS....

Ultimate DLCD Boot 2015 v1.0 Bug fix update:

*Hỗ trợ chế độ UEFI (menu grub2 tùy biến mở rộng)

*Hỗ trợ cài windows XP/7/8/8.1/10 trực tiếp trên ổ cứng

*Hỗ trợ thêm nhiều bộ cài windows XP/7/8/8.1/10

* Fix các lỗi còn sót lại từ các phiên bản trước

Ultimate DLCD Boot 2014 v3.0 Bug fix:

*Fix lỗi Explorer khi truy cập ổ đĩa C đã cài windows 7 hoặc 8/8.1


____________________________________________________List utility in UEFI- Backup Tools:< 01 > True Image 2014 Premium v17 Buil 6688 Full< 02 > True Image 2015 v18 Buil 6525 Full- Password Tools:< 01 > KonBoot 2.4 - Partition Tools:< 01 >Acronis Disk Director 12.0.3223
- Backup Tools:< 01 > Norton Ghost 11.5.1< 02 > TeraByte Image 2.92< 03 > True Image 2014 Premium v17 Buil 6688 Full< 02 > True Image 2015 v18 Buil 6525 Full- Password Tools:< 01 > Active Password Changer 5.0.011 < 02 > Win Password Changer Offline< 03 > KonBoot 2.4 - Hard Disk Tools:< 01 > HDD Regenerator 2011 Full< 02 > HDAT2 v5.0 Full< 03 > Ontrack Disk Manager 10.46< 04 > Partition Table Doctor 3.5< 05 > Norton Disk Doctor 2002< 06 > Norton Disk Editor 2002< 07 > Active
KillDisk v 4.1< 08 > Victoria 3.52< 09 > MHDD 4.6 - Partition Tools:< 01 > Partition Wizard Sever Edition 9.0< 02 > Acronis Disk Director 10.0.2160< 03 > Partition Magic Pro 8.05< 04 > Paragon Hard Disk Manager 12 (10.1.19.1640)< 05 > Patition Guru 4.3.0 Professional< 06 > Active
Partition Recovery v3.0< 07 > Ranish Partition Manager 2.44< 08 > FDISK 1.3.1 (New)< 09 > Super Fdisk 1.0< 10 > Smart FDISK 2.05< 11 > SPecial FDisk 2000.03v< 12 > eXtended FDisk 0.9.3- Other Tools:< 01 > MemTest 86+ 5.0 RC1< 02 > NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems)< 03 > NTFS4Dos 1.9< 04 > Plop Boot Manager 5.0- Testing Tools:< 01 > HDAT2 v5.0 Full < 02 > MemTest 86+ 5.0 RC1< 03 > HWiNFO - Hardware info Tool 5.5.2< 04 > SeaTools 2.32 < 05 > System Speed Test 4.78 (CPU Test)< 06 > CPU-Video-Disk Performance Test 5.7< 07 > Test Hard Disk Drive 1.0< 08 > Samsung Quick Tool 1.9- MBR (Master Boot Record)< 01 > MBR Work 1.08< 02 > MBR Tool 2.2.100< 03 > DISKMAN 4.2 (For mbr,bootrecord,cmos...)< 04 > BootFix Utility (bootfix)< 05 > MBR SAVE / RESTORE (bootsave,bootrest)< 06 > Boot Partition 2.60< 07 > MBRWizard 2.0b- BIOS/CMOS Tools:< 01 > CMOS Save / Restore Tool< 02 > BIOS Cracker 5.0< 03 > BIOS Utility 1.35.0 (bios)< 04 > !BIOS 3.20 (ibios)< 05 > DISKMAN 4.2< 06 > UniFlash 1.40< 07 > Kill CMOS (WipeCMOS)< 08 > Award DMI Utility 2.43- File Managers< 01 > Volkov Commander 4.99< 02 > Dos Command Center 5.1< 03 > Dos Navigator 6.4.0< 04 > Mini Windows Xp< 05 > Parted Magic (Linux based)- Recovery Tools:< 01 > TestDisk 6.14b< 02 > PhotoRec 6.14b< 03 > Partition Recovery 3.0< 04 > Active
List utility of the Mini Win Xp - Mini Win 7:- AntiVirus/Spyware :< 01 > ESET NOD32 Antivirus 8 Final< 02 > Show Hide Folder (Virus hide folder)< 03 > BKAV Anti Macro Virus< 04 > AutorunFix MFC Application< 05 > Bkav Detect Shortcut File Virus- Support For Windows:< 01 > WinNTSetup v3.7.5< 02 > NT6x Fast Install v1.1 Support x86 - x64< 03 > BootICE 1.3.3 En-Vn-Fren < 04 > EasyBCD Edition 2.2.0.182< 05 > FbinstTool 1.606 < 06 > WimTool - WIM 1.30< 07 > Grub4Dos Setup< 08 > FastStone Capture 8.0- Disk Partition Tools:< 01 > Partition Wizard Server Edition 9.0< 02 > Disk Genius Professional 4.6.5.56< 03 >Acronis Disk Director 12.0.3223< 04 >Partition Assistant Technician Edition 5.6< 05 > HD Tune Pro 5.50< 06 > HDD Low Level Format Tool 4.40< 07 > MapDrive 1.0< 08 > Dynamic Disk Converter 3.5 Pro< 09 > NTFS to FAT32 Wizard 2.4 Pro< 10 > PartAssist Ntfs2Fat32 Convert 2.0< 11 > Lazesoft Disk Image 3.5.1- Tools For Mini Windows:< 01 > CCleaner Technician Edition 4.19.4876< 02 > Cleaner TEMP For Win 7-XP< 03 > Enable TeraCopy Pro 2.27< 04 > Disable TeraCopy Pro 2.27< 05 > Set PageFile< 06 > ImDisk Virtual Disk Driver 1.9.2< 07 > UltraISO Premium 9.6.2.3059< 08 > Everything 1.3.4.686< 09 > On-Screen Keyboard- Internet Software Full :< 01 > Opera Internet Edition 12.17< 02 > Internet Download Manager 6.21 buil 18< 03 > TeamViewer 6 < 04 > TeamViewer Corporate 10.0.36244 < 05 > uTorrent 3.4 Final- Office Software:< 01 > Foxit Reader 1.3< 02 > Office 2012 Buil 679 Full< 03 > Unikey 4.0 Final< 04 > Microsoft Paint 5.1< 05 > Notepad 6.5.1< 06 > Font Install - Backup- Test Check Hardware:< 01 > AIDA64 Business 4.70.3200< 02 > Victoria 4.47< 03 > HWiNFO32 v4.47-2343< 04 > CPU-Z 1.71< 05 > Is My LCD OK 2.55 < 07 > BatteryMon 2.1.1004< 08 > KeyboardTest v3.0 buil 1004< 09 > CrystalDiskInfo 6.2.1- Recovery Disk - My File:< 01 > Active Partition Recovery 10.0.2< 02 > Active File Recovery 12.0.3< 03 > Un Fomat 3.0.8< 04 > GetData Recover My Files Pro 5.2.1.1964< 05 > EASEUS Data Recovery Wizard Pro 8.6< 06 > MiniTool Power Data Recovery 6.8< 07 > iCare Data Recovery Professional 5.4< 08 > Card Recovery 6.10.1012< 09 > Ontrack Easy Recovery Enterprise 11.0.2< 10 > Partition Find and Mount Pro 2.31< 11 > Eassos PartitionGuru Pro 4.6.5.56< 12 > Recuva Technician Edition 1.50.1036< 13 > Lazesoft Data Recovery 3.5.1< 14 > Lazesoft Windows Recovery 3.5.1- Acronis 2015 Full :< 01 > True Image 2014 Premium v17 Buil 6688 Full< 02 > True Image 2015 v18 Buil 6525 Full< 03 > Acronis Disk Director 12.0.3223< 04 > Remove Driver Acronis - Backup or Restore Windows:< 01 > Norton Ghost 12.0.0.6257< 02 > Drive Snapshot 1.43.16699< 03 > Active
Diexplorer 5.6.2< 05 > Ghost Explorer 12.0.0.6257< 06 > GhoHash Check File 1.3- Other Utilities Tools :< 01 > Total Commander 8.50a< 02 > ResHacker 3.6.0< 03 > WimTool 1.30.2011.501< 04 > Registry Workshop 4.6.2< 05 > 7-Zip 9.33< 06 > File Splitter Joiner< 07 > Delete Doctor 2.3< 08 > Unlocker 1.92< 09 > HxD Hex Editor 1.7.7.0< 10 > Registry Editor PE v1< 11 > Registry Backup< 12 > TweakUI for XP< 13 > UltimateWindowsTweaker- USB Tools:< 01 > USB Disk Storage Format 2.2.3< 02 > Rufus 1.4.11 (Build 530)< 03 > Flash Memory Toolkit 2.0< 04 > SD Formatter 3.1< 05 > USBDeview (Uninstall USB devices)- Windows System Tools :< 01 > Total Uninstall 6.4.1 Full< 02 > Defrag Technician Edition 2.18.945< 03 > DNS Jumper 1.0.6 < 04 > PC Hunter (XueTr) 1.35 Final< 05 > Smart Toolbar Remover< 06 > WiFi Hotspot Utility EN< 07 > WiFi Hotspot Utility VN< 08 > Edit Hosts File< 09 > Everything 1.3.4.686 x86< 10 > DisableAutorun< 11 > Startup CPL 2.8< 12 > CCleaner Technician Edition 4.19.4867< 13 > Process Explorer v16.04- Password The Tools :< 01 > Lazesoft Windows Password Recovery 3.5.1< 02 > Proactive System Password Recovery 6.51.267.0< 03 > Active Password Changer Pro 6.0.615.0< 04 > Passcape Reset Windows Password< 05 > NTPWEdit 0.4< 06 > Anti Deep Freeze 0.1< 07 > Anti Deep Freeze 0.4< 08 > CMOS De-Animator v3< 09 > PDF Password Remover 5.0< 10 > WebBrowser Password Viewer 1.56< 11 > Wireless Key View 1.70< 12 > BIOS Master Password Generator< 13 > Router Passwords< 14 > Word Password Recovery Master< 15 > Excel Password Recovery Master- Driver Software< 01 > Driver Genius Pro v12.0.0.1314< 02 > 3DP Chip 14.12< 03 > Double Driver 4.1- For Mini Xp - Windows 7:< 01 > PotPlayer 1.5< 02 > IrfanView 4.33< 03 > Imagine 1.0.9< 04 > Unlocker 1.92- My Printer fixed:< 01 > Print Queue Cleaner 1.1< 02 > Fix My Printer 1.0< 03 > Resetting Epson Printer- System Tools Fix< 01 > NTBoot Auto Fix 2.6< 02 > Fix Windows 7 v1.2< 03 > Fix Boot Logon 2.0 Final< 04 > XP Quick Fix Plus< 05 > Fix NTLDR is Missing< 06 > Process - File Killer< 07 > Full Show Hidden 1.0< 08 > Show Hide Folder (Virus hide folder)< 09 > AutorunFix MFC Application< 10 > Fix HDCWindows Activator:< 01 > Remove WGA 1.2< 02 > RemoveWAT 2.2.7< 03 > Windows Loader 2.2.2 Final< 04 > HEU KMS Activator 7.8.8< 05 > KMSpico 10.0.3 Final______________________________________________________________________________

Code Boot USB - HDD (Boot nguyên file ISO)

Code Boot Direct (Fast)title * Ultimate DLCD 2015 v1.0find --set-root --ignore-floppies /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.isomap /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.iso (0xff)map --hookroot (0xff)chainloader (0xff)Code Boot RAM (Low)title * Ultimate DLCD 2015 v1.0find --set-root --ignore-floppies /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.isomap --mem /DLCD/Ultimate.2015.v1.0.iso (0xff)map --hookroot (0xff)chainloader (0xff)