Dự Đoán Đề Thi Ielts Quý 1 2021

Để Ship hàng mang lại quy trình luyện thi IELTS Speaking, neftekumsk.comhường xin gửi tới bạn cỗ đề dự đoán thù IELTS Speaking Forecast 2022 tiên tiến nhất. Mong rằng trải qua một số trong những đề dự đoán thù Speaking IELTS không thiếu thốn những quý sẽ giúp các bạn vậy dĩ nhiên bvà điểm cao trong tay. Và nếu như cỗ đề này có ích, hãy chia sẻ tức thì cùng với các thí sinh khác nhằm với mọi người trong nhà quá qua kì thi thực chiến bạn nhé!

*
IELTS Speaking Forecast 2022 – Bộ đề dự đoán cụ thể new nhất!

I. Sở đề IELTS Speaking Forecast 2022

Dưới đây là bộ đề IELTS Speaking Forecast 2022 được neftekumsk.com tổng đúng theo lại nhằm mục tiêu giúp chúng ta thí sinh rất có thể học giờ anh ielts online một biện pháp hiệu quả tốt nhất cùng dành được điểm số cao trong bài thi IELTS tiếp đây.

Bạn đang xem: Dự đoán đề thi ielts quý 1 2021

1. Sở đề dự đoán thù IELTS Speaking Forecast 2022 Qúy 1

1.1. IELTS Speaking Part 1

Dưới đấy là bộ đề dự đoán IELTS Speaking 2022 Qúy 1 Part 1. Tsi mê khảo ngay lập tức một số trong những chủ đề tiếp sau đây neftekumsk.compies nhé!

MirrorsDo you like looking at yourself in the mirror?Have you ever bought mirrors?Do you usually take a mirror with you?Would you use mirrors khổng lồ decorate your room? EmailHow often bởi vì you write an tin nhắn or a letter?When would you skết thúc emails lớn others?Is sending emails popular in Vietnam?Do you think sending emails will be more or less popular in the future? 
WebsitesWhat kinds of websites do you usually use?Are there any changes to the websites you usually use?How can you tell if a website is reliable?Drawing and Art galleriesDo you lượt thích drawing?Do you lượt thích to lớn go to art galleries?Do you want to learn more about art?Did you learn drawing when you were a kid? 
Taking photosDo you like taking photos?Do you lượt thích taking selfies?What’s your favorite family photo?Do you want to lớn improve sầu your picture-taking skills? Daily RoutineDo you have a daily study routine?Have you ever changed your routine?Is it important lớn have sầu a daily routine for your study?What part of your day vị you lượt thích best? 
DreamsCan you rethành viên the dreams you had?Do you want to lớn make your dreams come true?Do you nói qua your dreams with others? Or are you interested in others’ dreams?Do you think dreams have special meanings? CinemasDid you usually go lớn the cinema when you were a kid?Do you usually go to the cinema with your friends?Do you still lượt thích watching movies that you liked when you were a kid?Do you prefer watching movies at trang chính or the cinema? 
Watching SportsDo you lượt thích watching programs on TV?Do you watch live sầu sports matches?Who do you like to lớn watch sports gameswith?What kinds of games do you expect towatch in the future? CarsDid you enjoy traveling by oto when you were a kid?What types of cars bởi you like?Do you prefer lớn be a driver or a passenger?What vì you usually vì chưng when there is a traffic jam? 
Lost and FoundWhat will you vị if you find something that other people have lost?Do you report lớn the police when finding something lượt thích that?Have you ever lost things?Will you post on social truyền thông if you thua kém your item?Mobile/ Cell phonesWhat was your first điện thoại phone?What vày you often use it for?Will you buy a new phone in the future?How has your mobile phone changed your life?
Shopping at street marketsWhat vì people usually buy on the street markets?Why vì chưng you think people go khổng lồ street markets?Do you prefer to go shopping in a shopping mall or a street market?
1.2. IELTS Speaking Part 2 + 3

Một số chủ thể mới trong bộ đề IELTS Speaking Forecats 2022 Qúy 1 Part 2 + 3 được neftekumsk.com.. tổng vừa lòng với biên soạn giúp thí sinch tìm hiểu thêm dễ dàng dàng!

Education/skills schoolSchool and Education

Part 2:

Describe a lesson that you rethành viên well

You should say:

What the lesson was aboutWhere you had itWhat vị you did during the lesson

And explain why it impressed you

a lot

Part 3:

Why vì chưng some people have a better memory than others?Which can help you remember things better, words or photos?How can technology help people remember things better?Why can some people rethành viên some little things in life? 
Acquiring skills & knowledge

Part 2:

Describe a useful skill you

learned from an older person

You should say:

What it isWhy the skill can be learned from older peopleHow you will learn the skill from older people

And explain how you will feel if you master the skill

Part 3:

What can children learn from their parents or grandparents?From whom can children learn more, parents or grandparents?What kind of help bởi vì you think older people need?What can grandparents learn from contact with teenage grandchildren? 
Learning languages

Part 2:

Describe something you did that helped you to learn another language

You should say:

What it isWhat language you learnedHow it helped you learn the language

And how you felt about it

Part 3:

What difficulties vì people face when learning a language?Do you think language learning is important? Why?What’s the best age khổng lồ start learning a foreign language?What are the ways that teachers can make learning a language interesting?
Describe an tòa tháp clothesClothes và Fashion items

Part 2:

Describe an thành tựu of clothing that someone gave sầu you

You should say:

What the clothing wasWho gave sầu it khổng lồ you?When you got it

And explain why this person gave sầu you the clothing

Part 3:

Have sầu you ever given clothes to others?Why vày people dress casually every day but dress formally at work?What are the advantages và disadvantages of wearing uniforms at work and school?Why bởi people from different countries wear different clothing? 
Furniture

Part 2:

Describe something in your house that was broken and then repaired

You should say:

What it was?What happened?How you got it repaired

And explain how did you

felt about it

Part 3:

Are IT-related jobs valued more by society now?Is the chất lượng of products now worse than in the past?What kinds of things vì people like to lớn repair by themselves?Why bởi vì people lượt thích lớn get their di động phones repaired in specialized stores?
Gift & present

Part 2:

Describe a gift you would lượt thích to lớn buy

for your friend

You should say:When it happenedWhat gift it wasWho you gave sầu it to

And explain why you chose that gift

Part 3:

When vị people normally skết thúc gifts lớn others?Do people give sầu gifts or red packets at traditional festivals?Is it easy lớn choose a gift?Will people feel happy when receiving an expensive gift?

Cách luyện đề dự đân oán IELTS Speaking Forecast 2022 kết quả độc nhất vô nhị đó chính là các bạn bắt buộc được chnóng chữa cụ thể, tất cả người sửa từng lỗi không đúng trong bí quyết vạc âm, bí quyết sử dụng câu cú, từ bỏ vựng cũng tương tự biện pháp lên phát minh tiến hành bài xích nói. Tuy nhiên, có tương đối nhiều học tập viên sẽ học luyện thi Speaking tận nơi, không tồn tại môi trường xung quanh để luyện tập, không tồn tại partner sát cánh luyện nói, không tồn tại thầy cô sửa sai sau từng bài luyện tập.

Vậy phải, cùng với ước muốn giúp học viên ôn luyện thi IELTS Speaking công dụng tận nơi, neftekumsk.comhường đang mang đến trình làng phòng luyện thi Speaking ảo – partner sát cánh đồng hành cùng học tập viên, sửa từng lỗi sai giúp học viên cải thiện được năng lực Speaking cùng đoạt được được bvà điểm trên cao trong phòng thi thực chiến. Quý Khách hoàn toàn có thể tham khảo phòng luyện thi Speaking ảo của neftekumsk.comhường tại đây:

2. Sở đề dự đoán thù IELTS Speaking Forecast 2022 Qúy 2

2.1. IELTS Speaking Part 1

Sau đấy là bộ đề dự đoán IELTS Speaking 2022 Qúy 2 Part 1. Tsi mê khảo ngay lập tức một trong những chủ thể dưới đây neftekumsk.compies nhé! Tải bộ đề dự đân oán IELTS Speaking Forecast 2022 Qúy 2:

BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING FORECAST QUÝ 2 – 2022

Dưới đấy là một vài câu vấn đáp mẫu IELTS Speaking Forecast 2022 Qúy 2 Part 1 đã có được giải chi tiết vì chưng những thầy giáo viên trên neftekumsk.com.. Tham mê khảo tại link:

WatchDo you wear a watch?Have you ever got a watch as a gift?Why vì chưng some people wear expensive watches?Do you think it is important to lớn wear a watch? Why?TalentsDo you have sầu a talent, or something you are good at?Was it mastered recently or when you were young?Do you think your talent can be useful for your future work? Why?Do you think anyone in your family has the same talent?
Sitting downWherre is your favourite place khổng lồ sit?Do you always sit down for a long time?Do you feel sleepy when you are sitting down?When you were a kid, did you usually sit on the floor?Old buildingsHave you ever seen some old buildings in the city?Do you think we should preserve sầu old buildings in cities?Do you prefer living in an old building or a modern house?Are there any old buildings you want lớn see in the future? Why?
MirrorsDo you like looking at yourself in the mirror? How often?Have you ever bought mirrors?Do you usually take a mirror with you?Would you use mirrors to lớn decorate your room? Meeting placesWhere is your favourite place to meet with your friends?Do you think there are some places more suitable for meeting with others?Are there any differences between your favourite meeting plaes in the present & in your childhood?Why are some meeting places better than others?
Evening timeDo you lượt thích the morning or evening?What bởi you usually vị in the evening?What did you bởi in the evening when you were little? Why?Are there any differences between what you bởi vì in the evening now and what you did in the past?Computers1. When would you use a computer?2. When was the first time you used a computer?3. What would your life be lượt thích without computers?4. In what conditions would it be difficult for you to lớn use a computer?
Collecting thingsDo you collect things?Are there any things you keep from your childhood?Would you keep old things for a long time? Why?Where vị you usually keep things you need?Boring thingsWhat kinds of things are boring khổng lồ you?What will you vị when you feel bored?What was the most boring things you did when you were young?Do you think school is boring?
2.1. IELTS Speaking Part 2 + 3
Education/skillsPart 2

Describe a course that impressed you a lot. You should say:

What the course was aboutWhere you took the courseWhat you did during the courseAnd explain why it impressed you a lot

Part 3:

Why vì some people have better memory than others?Do people lượt thích things of memorial significance?Which can help people rethành viên things better, words or photos?Can công nghệ help people remember things better? How?
Part 2

Describe an interesting discussion you had with your friends. You should say:

What the discussion was aboutWhat opinions you & your friends hadWhy you think the discussion was interestingAnd explain how you felt about it

Part 3:

When vị children normally size their own view?Do children have sầu svào opinionsShould parents request their kids lớn obey them?In what industries vì you think communication is a necessary skill?
Part 2

Describe a useful skill you learned from an older person. You should say:

What it isWhy the skill can be learned from older peopleHow you will learn the skill from older peopleAnd explain how you will feel if you master the skill

Part 3:

What can children learn from their parents or grandparents?From whom can children learn more, parents or grandparents?What kind of help do you think older people need?
Clothes & Fashion itemsPart 2Describe an tác phẩm of clothing that someone gave sầu you. You should say:What the clothing wasWho gave sầu it to youWhen you got itAnd explain why this person gave sầu you the clothing

Part 3:

Have you ever given clothes khổng lồ others?Why vày people dress casually everyday but dress formally at work?What are the advantages và disadvantages of wearing uniforms at work & school?Why vì chưng people from different countries wear different clothing?
FurniturePart 2:Describe something that was broken in your home và then repaired. You should say:What it wasHow it was brokenHow you got it repairedAnd explain how you felt about it

Part 3:

Are IT related jobs valued more by society?Is the chất lượng of products worse than before?What kind of things vày people like to repair by themselves?Why bởi vì people lượt thích to lớn get their điện thoại phone repaired in specialized stores?
Food & cookingPart 2:Describe a special cake you received from others. You should say:When it happenedWhere it happenedWho you got the cake fromAnd explain why it was a special cake

Part 3:

What are the differences between the special food in Vietnam giới and foreign countries?Do people usually cook special food in Vietnam?Is there any food in your country that is eaten at special times or on special occasions?Why are some people willing khổng lồ spover a lot of money on meals on special days?Do you think it’s good lớn communicate when eating with your family?
Gift & presentPart 2:

Describe a traditional hàng hóa in your country. You should say:

What it isWhen you tried this sản phẩm for the first timeWhat it is made ofAnd explain how you feel about it

Part 3

Why are traditional products important?Do you think tradition is important for a country? Why?What are the traditional Vietnamese productsWhy is it important for children to learn about traditional products?
Part 2

Describe a gift you would like to lớn buy for your friend. You should say:

When it happenedWhat gift it wasWho you gave it toAnd explain why you chose that gift

Part 3:

When vị people normally send gifts lớn others?Which vì people give on traditional festivals, red envelopes or other kinds of giftsIs it easy khổng lồ choose clothes as gifts?Will people feel happy when receiving an expensive sầu gift?
Part 2

Describe a time when you received something for không lấy phí. You should say:

What the gift wasWhen you got this giftWho you received it fromAnd explain how you felt about it

Part 3:

What gifts would parents give lớn children?What factors bởi parents consider when choosing a gift for children?Is it good or bad for people lớn receive không tính phí education in the future?What không lấy phí gifts vày companies give to lớn customers?Why bởi vì customers lượt thích lớn receive sầu free gifts from companies?

3. Bộ đề dự đoán thù IELTS Speaking Forecast 2022 Qúy 3

3.1. IELTS Speaking Part 1

Dưới đấy là bộ đề dự đoán IELTS Speaking 2022 Qúy 3 Part 1. Tđam mê khảo ngay một vài chủ đề tiếp sau đây neftekumsk.compies nhé! Đây các là đều chủ đề khôn xiết new đối với Qúy 1 và Qúy hai năm 2022, vậy cần bạn cần chú ý những chủ đề này nhé!

Housework & CookingDo you vày some cooking or help your family cook at home page now?Did you bởi some house cleaning when you were young?Do you have breakfast at home page everyday?Do you want lớn learn how to cook well?TechnologyWhat technology vày you often use, computers or cellphones?What electronic devices have you bought lately?Are there any technologies you want khổng lồ buy?What are the benefits of technology? Do you think it is important in your life?
WeatherWhat is the weather like where you live?Do you prefer cold or hot weather?Do you prefer dry or wet weather?Do you often kiểm tra weather forecasts?Public transportationWhat kind of public transportation bởi you usually take?When vày you usually take public transportation, in your everyday life or when you are traveling?Do you people like to lớn use public transportation in your country?Did you take public transportation when you were a kid?
BirthdayWhat vày you usually vì on your birthday?What did you bởi on your birthday when you were young?Do you think it is important for you to lớn celebrate your birthday?Who vị you usually celebrate your birthday with? Friends or family?WritingDo you write a lot?What do you lượt thích lớn write? Why?How has your handwriting changed?Do you prefer typing or handwriting when you are writing?
SnacksWhat snacks vì you lượt thích to lớn eat?Did you often eat snacks when you were young?When vị you usually eat snacks now?Do you think it is healthy for you to lớn eat snacks?SingingDo you like singing? Why?Have you ever learnt how to lớn sing?Who vị you want to sing for?Do you think singing can bring happiness to lớn people?
Social mediaDo you or your friends lượt thích using social media?Do you think you or your friends use too much social media?Do you want lớn work in the social truyền thông industry? Why?What is the most popular social media platform in Vietnam?GeographyDo you like geography?Have you ever studied geography at school?Are you good at reading maps?Would you visit a country because of its geographical location?
PuzzlesDid you do puzzles when you were a kid?When bởi you vì puzzles, during a trip or when you feel bored?What vì you lượt thích doing, word puzzles or number puzzles? Which one is more difficult for you?Do you think it is good for old people to vày puzzles?NamesDoes your name have sầu any special meaning?How would you choose names for your next generation?Are there any differences between how Vietnamese people name their children now & in the past?Does anyone in your family have the same name as you?
3.2. IELTS Speaking Part 2 + 3
Event/ SituationPart 2

Describe a time you made a decision to lớn wait for something

You should say:

When it happenedWhat you waited forWhy you made the decision khổng lồ wait

And explain how you felt about the decision

Part 3:

Why vì chưng some people lượt thích a slow-paced life?What is making life in cities more and more fast-paced?Is being patient good for people?Do you think people are less patient now than they were in the past?
Part 2

Describe a time when you needed khổng lồ search for information. You should say:

What information you needed to tìm kiếm forWhen you searched for itWhere you searched for it

And explain why you needed lớn tìm kiếm for it

Part 3:

How can people search for information now?What information can people get from television?Do you think libraries are still important in the digital age?Does the development of the Internet have any impact on disadvantaged people?
Part 2

Describe a time when you saw a lot of plastic waste (e.g in a park, on the beach etc.) You should say:

Where are when you saw the plastic wasteWhy there were a lot of plastic wasteWhat you did after you saw them

And explain what your thoughts were about this

Part 3:

What are the benefits of using plastic products?How can people reduce their use of plastic?What kind of plastic waste is often seen in Vietnam?What are the problems when there is too much plastic waste?
Describe an itemPart 2

Describe something you had khổng lồ tóm tắt with others. You should say:

What it wasWho you shared it withWhy you had khổng lồ mô tả it with others

And explain how you felt about it

Part 3:

Do children lượt thích to share?How can parents teach their children to share?What are the benefits of sharing for children?Is there anything that parents would persuade children to lớn share with others?
Part 2

Describe an object that you think is beautiful. You should say:

What it isWhere you saw itWhat it looks like

And explain why you think it is beautiful

Part 3:

Do you think there are more beautiful things now than in the past?What beautiful scenery spots are there in your country?Where vì you think people usually come inkhổng lồ contact with beautiful things?Why bởi you think people create beautiful things?
Part 2

Describe a photo lớn you took that you are proud of. You should say:

When you took itWhere you took itWhat is in this photo

And explain why you are proud of it

Part 3:

Why vị some people like to lớn record important things with photos?Is taking photos the best way khổng lồ rethành viên something?What can people learn from historical photographs?What are the advantages và disadvantages of taking photos with di động phones?
Describe a personPart 2

Describe a friover from your childhood. You should say:

Who he/she isWhere và how you met each otherWhat you often did together

And explain what made you like him/her

Part 3:

Which one is more important, old friendships or new ones?How important is childhood friendship lớn children?Do you think the development of social truyền thông affects friendships nowadays?Do you think social media will replace face-to-face communication?
Part 3

Describe a person you know who is from a different culture. You should say:

Who he/she isWhere he/she is fromHow you knew him/her

And explain how you feel about him/her

Part 3:

Where do people usually meet people from a different culture?Is it important to know the differences between cultures?Do you think travellers should learn about the country they visit before their trip?What are the advantages và disadvantages of cultural diversity?
Part 2

Describe a person who inspired you khổng lồ bởi something interesting. You should say:

Who he/she isHow you knew him/herWhat interesting thing you did

And explain how he/she inspired you to vị it

II. Bộ đề IELTS Speaking Forecast 2021

Dưới đây là bộ đề IELTS Speaking Forecast 2021 được neftekumsk.comhường tổng hợp lại nhằm mục đích giúp chúng ta thí sinc hoàn toàn có thể ôn luyện thi một cách hiệu quả tốt nhất với đạt được điểm số cao vào bài thi IELTS sắp tới.

Xem thêm: File Cad Bản Vẽ Cầu Thang Giật Cấp, Bản Vẽ Cad Bản Vẽ Cầu Thang Giật Cấp

1. Bộ đề dự đoán thù IELTS Speaking Qúy 1 2021

Tđam mê khảo tức thì cỗ đề dự đân oán IELTS Speaking Forecast 2021 4 tháng đầu năm để rất có thể ôn luyện bài bác thi nói một giải pháp tốt nhất có thể.

PicnicsDo you lượt thích picnics?How often vày you go on picnics?When was the last time you went on a picnic? ClothesWhat color vì chưng you lượt thích khổng lồ wear?Do you people in your country like to wear bright colors?What are the differences between men’s và women’s preferences in color?What kind of clothes bởi you like to wear?What kind of clothes vày you never wear?Do you wear the same style of clothes on weekdays & weekends?Do you wear the same clothes at school, at work, & at home?Will you change your clothes when you get home page today?Did you have sầu any special clothes to lớn wear when you were a child? 
HandwritingWhat impression does a person’s handwriting have sầu on other people?Can we tell someone’s personality from their Handwriting?Do you usually write by hand or write using a computer?Nowadays, how vì chưng most people write things?Do you often write with a pen?What is the difference between writing with a pen & typing on a computer?Do you think Handwriting is important nowadays?Do you think computers might one day replace Handwriting?When your children begin khổng lồ write in your country?How did you learn khổng lồ write?How can children today improve sầu their handwriting?Did you like writing things when you were a child?Is your handwriting easy khổng lồ read for other people? ConcentrationWhen is it hard lớn concentrate?What may distract you when you are trying to lớn stay focused?In what situation vì chưng you need khổng lồ concentrate?When vì chưng you need khổng lồ be focused?What vì you bởi vì to improve concentration?Is it easy for you to vị two things simultaneously? 
Making listsDo you make a list when you shop?Do you make a menu for your work? Does it work?Why don’t some people lượt thích making lists? RecyclingCan you name products or materials that are commonly recycled?Why have sầu people’s attitudes towards recycling changed over the last several years?Do you think recycling is important? 
SportDo you lượt thích sport?Do most people in your country lượt thích sports?What sports vị you like?What sports vị people in your country like to lớn play?What was your favorite sport when you were young?Did you play any sports when you were young?What kind of exercises bởi vì you do?What kinds of exercises are popular in your country?Do you like extreme sports?Who is your favorite sports star?WeekendsWhat vị you vì in your spare time?What bởi vì you usually bởi on weekends?Do you think it is important to lớn make the most of your weekend?
Changes What vị you plan to lớn change next year?Do you like changes?Are there any changes in your hometown?Have you changed a lot since your childhood? FurnitureDo you have sầu a lot of furniture at home?Have you ever received furniture as a gift?What’s your favorite furniture?

Hãy tìm hiểu thêm tương đối đầy đủ cỗ tư liệu IELTS Speaking Forecast 2021 theo miễn tầm giá tại: Trọn cỗ Đề thi thật và Đề dự đân oán IELTS Speaking mới nhất – Liên tục cập nhật

2. Sở đề IELTS Speaking Forecast 2021 Qúy 2

Sở đề dự đoán thù IELTS Speaking 2021 Qúy 2 bao gồm cả Part 1,2,3. Do đó, thí sinch vẫn ôn luyện thi IELTS có thể ôn thi trọn cỗ đề IELTS Speaking Forecast 2021 Qúy 2 nhằm chuẩn bị mang lại quá trình thi thực chiến.

2.1. Part 1 đề IELTS Speaking Forecast 2021 Qúy 2
Holidays:

Where did you go on your last holiday?

Do you lượt thích holidays? Why? 

Which public holiday bởi you lượt thích best?

What vì you bởi on holidays? 

Festivals:

How vì you celebrate festivals in your country?

What special food & activities bởi vì you have for these festivals?

How vị you celebrate Spring Festivals?

What is your favorite festival of the year? 

Wallet

Do you use a wallet?

Have sầu you ever lost your wallet?

Have sầu you ever bought someone a wallet as a gift?

Do most of your friends use wallets? 

Sky and stars

Do you often look at the sky?

Can you see the moon & stars at night where you live?

Do you prefer the sky in the morning or the sky at night?

Is there a good place to lớn look at the sky where you live? 

Primary school

What did you lượt thích to vì the most when you were in primary school?

How did you go to your primary school?

How do you like your primary school?

What did you bởi vì in your leisure time in your primary school? 

Environmental protection

Would you like lớn work in a company related to lớn environmental protection?

How can we protect the environment?

Do you think you’ve sầu done enough lớn protect the environment?

Is there education about environmental protection at school in your country? 

Wild animals

Do you lượt thích watching TV programs about wild animals?

Did you learn something about wild animals from school?

Where can you see wild animals in Vietnam?

In which country vày you think you can see many wild animals? 

Advertisement

What kinds of advertisements bởi vì you watch?

Where can you see advertisements?

Have sầu you ever bought something because of its advertisement?

Do you watch advertisements from the beginning lớn the end? 

Flowers

What kinds of flowers vày you know?

Are there any flowers that have special meanings in Vietnam?

Have sầu you planted any flowers?

Have you sent flowers to lớn anyone? 

Barbecue

Do Vietnamese people like barbecue?

What kind of food bởi you like khổng lồ eat for a barbecue?

Would you lượt thích lớn have a barbecue with your family or your friends?

Did you have sầu a barbecue when you were a child? 

Car trip

Do you lượt thích khổng lồ travel by car?

When vì chưng you travel by car?

Where is the farthest place you have traveled lớn by car?

Do you lượt thích to lớn sit in the front or bachồng when traveling by car? 

Relax

What would you bởi vì lớn relax?

Do you think doing sports is a good way to relax?

Do you think vacation is a good time for you khổng lồ relax?

Do you think students need more relaxing time? 

Special costumes

Do you like to lớn wear special costumes?

Did you try any special costumes when you were young?

When was your last time wearing special costumes?

Do you ever buy special costumes? 

Museum

Do you often visit museums?

Did you visit museums when you were a child?

Are there many museums in your hometown?

When was the last time you visited a museum?

2.2. Part 2 cùng 3 đề IELTS Speaking Forecast 2021 Qúy 2
Describe a plan in your life that is not related khổng lồ work or studyDescribe your favorite singer or actorDescribe an occasion when you were not allowed khổng lồ use your Smartphone phoneDescribe a puzzle (jigsaw, crossword, etc.) you have sầu playedDescribe a law on environmental protection your country should haveDescribe a town or city where you would like lớn live in the futureDescribe a piece of local news that people were interested inDescribe a natural talent (sports, music, etc) you want khổng lồ improveDescribe a tall building in your city you like or dislikeDescribe an occasion when many people were smilingDescribe a time when you saw two of your friends argueDescribe a time you helped a friendDescribe a leisure activity near/on the sea that you want khổng lồ tryDescribe a time when you shared something with othersDescribe an article on health you read in magazine or the InternetDescribe an older person that you admireDescribe a time when you encouraged somebody khổng lồ vày something that he/she didn’t want khổng lồ do
Hãy tham khảo tương đối đầy đủ bộ tư liệu IELTS Speaking Forecast 2021 theo Qúy miễn giá tiền tại: Trọn bộ Đề thi thiệt cùng Đề dự đoán thù IELTS Speaking mới nhất – Liên tục cập nhật 

3. Sở đề IELTS Speaking Forecast 2021 Qúy 3

Part 1Part 2Part 3
Speaking Test 1StudyAre you a student or a worker?Why did you choose your major?Is your major popular in your country these days?How bởi vì you lượt thích your major?Is there anything you dislượt thích about your major?

Wild animals

Do you lượt thích wild animals?/ What is your favorite wild animal?Have you ever seen any wild animals before?Do you like lớn go khổng lồ the zoo?How vày you feel when seeing wild animals in the zoo?What is the most popular wild animal in your country?

Sky & Stars

Do you like khổng lồ look at the sky?How often do you look at the sky?Do you prefer the sky in the morning or the sky at night?Can you see the moon và the stars at night where you live?
Describe a person that is much older than you but you admired Old peopleHow is the life of the elderly in the past and present differently?Activity that the user has had or engaged in your country.What can young & old people learn from each other?
Speaking Test 2Work/StudyAre you a student or a worker?Why did you choose your major/your job?Is your major/job popular in your country these days?How do you like your major/job?Is there anything you dislike about your major/job?

Technology you use

Do you enjoy using technology?Do you use the Internet for your studies?Do you have your own computer?
Describe something you bought that made you delighted

You should say:

What it isWhere/when you bought itHow it was used/what it was used forand explain why it made you happy.
TalentIs talent useful at work?How can parents spot the talent of a child? How parents help them to develop?Do you think they put their child under pressure?

4. Bộ đề IELTS Speaking Forecast 2021 Qúy 4

AppsWhat apps have you recently used?What kinds of apps are you usually interested inWhat was the first ứng dụng you used?What kinds of apps would you like to use in the future?Getting lostHave sầu you ever lost your way?How can you find your way when you are lost?Can you read a maps when you get lost?Have you ever helped someone who got lost?
Gardens & ParksWould you like to play in a public garden or park? / Would you prefer to play in a personal garden or a public garden?What vì chưng you like khổng lồ bởi vì when visiting a park?How have sầu parks changed today compared khổng lồ the time when you were a kid?HeadphonesDo you use headphones?What kind of headphones vì you use?When would you use headphones?In what conditions you wouldn’t use headphones?
ShoesDo you like buying shoes? How often?Have you ever bought shoes online?How much money bởi you usually spkết thúc on shoesWhich vị you prefer, fashionable shoes or comfortable shoes?
b52 club - Cổng game bài bom tấn năm 2022 | game bài đổi thưởng số 1 việt nam doithuong88 số 1 việt nam doithuong88 | win79 - Tải game nhận ngay 79k