Font Chữ Đẹp Cho Aegisub

Tổng hợp các bộ font tiếng Việt và tiếng Trung mà mình đã sưu tầm và chọn lọc, thích hợp cho các bạn làm sub bằng Aegisub.Link downloadFont Việt: bit. ly/2JUadtX (bỏ khoảng trắng sau dấu chấm)Font Trung: bit. ly/2HdsOzr (bỏ khoảng trắng sau dấu chấm)
*

*

*