Font chữ đẹp cho aegisub

Tổng hòa hợp những bộ phông tiếng Việt với giờ Trung cơ mà tôi đã xem tư vấn và chọn lọc, thích hợp cho các bạn làm sub bởi Aegisub.Link downloadFont Việt: bit. ly/2JUadtX (quăng quật khoảng chừng trắng sau vết chấm)Font Trung: bit. ly/2HdsOzr (bỏ khoảng chừng White sau dấu chấm)
*

*

*