S11 middle galio build guides, counters, guide, pro builds, masteries, stats

Language


Bạn đang xem: S11 middle galio build guides, counters, guide, pro builds, masteries, stats

*

*
Korea
*
Japan
*
North America
*
Eurneftekumsk.come West
*
Eurneftekumsk.come Nordic và East
*
Oceania
*
Brazil
*
LAS
*
LAN
*
Russia
*
Turkey
*

*
GalioXem thêm: Tuổi Thìn Năm 1988 Hợp Hướng Nào, Tuổi Mậu Thìn Sinh Năm 1988 Hợp Hướng Nào

Colossal SmashEvery few seconds, Galio's next basic attaông xã giao dịch bonus magic damage in an area.">
*

*
Q
*
WXem thêm: Xem Hướng Đặt Bàn Thờ Tuổi Ất Mão Đặt Bàn Thờ Hướng Nào ? Cách Đặt Bàn Thờ Tuổi Ất Mão 1975 Theo Phong ThủyChuyên mục: Công Nghệ 4.0