Gia gia là gì

*

Tiếng xưng hô của bạn Việt cực kỳ phong phú, một đại trường đoản cú nhân xưng có thể đựng được nhiều phương pháp xưng hô khác nhau. Ở ngôi thứ nhất số không nhiều fan ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi trước tiên số các thì nói: họ, chúng tao, chúng mình, bầy tao…Đại tự ở ngôi máy hai, sản phẩm bố cũng thế.

Bạn đang xem: Gia gia là gì

Trong dục tình gia tộc tiếng xưng hô cũng hết sức nhiều chủng loại, bao gồm cả phương thơm ngữ. Thí dụ nlỗi giờ call phụ vương mẹ: cha, tía, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa tính mọi tiếng đã mất được thực hiện ngày này nlỗi áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về phong thái xưng hô của vợ ông xã đã có bên trên 70 cách: anh – em, chồng – bà xã, tôi – bản thân, ông chồng ơi – bà xã ơi…

Vào thời phong loài kiến, biện pháp xưng hô của tín đồ Việt cũng đa dạng và phong phú không kém với không ít gì, do hoàn cảnh lịch sử vẻ vang, cũng Chịu tác động vì chưng China. Điều này diễn đạt rõ qua số đông văn uống bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết hệt như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết như nhau với thuộc nghĩa với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết tương đối không giống một ít, tuy vậy vẫn cùng nghĩa cùng với chữ trượng丈vào Hán ngữ… Nói điều này ko Có nghĩa là dân ta coppy hoàn toàn cách viết và xưng hô của tín đồ Trung Quốc, minh chứng là chữ chị姉với anh嬰phần lớn viết không giống chữ tỉ妣cùng huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái bao gồm nhì cách viết là㛪và腌, vẫn không giống với chữ muội妹 vào Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết không giống cùng với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Ở trên đây, công ty chúng tôi xin trình làng biện pháp xưng hô cùng thứ bậc gia tộc, xóm hội thời phong kiến sinh sống nước ta, tương xứng với cách xưng hô và lắp thêm bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ tối đa vào họ:call là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười tự đời ông nội trngơi nghỉ lên nhì đời nữa).

Ông tổ đầu tiên hoặc tín đồ knhị sáng sủa tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (thân phụ của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông nắm ngoại:nước ngoài cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông nạm ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông thay (thân phụ của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà rứa (chị em của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông núm (phụ thân của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà nắm (má của ông ngoại):nước ngoài tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (phụ huynh của cha mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phú mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn được gọi là nước ngoài công外公.

Bà ngoại:nước ngoài tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (giờ hotline bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình so với tín đồ khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội sẽ chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội vẫn chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vk sẽ chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vk đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:nước ngoài tổ phú mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn gọi là nước ngoài công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, còn gọi là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại đang chết:nước ngoài tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà nước ngoài vẫn chết:nước ngoài tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,con đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phú thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinch phụ生父.

Cha ghẻ, cha kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, còn gọi làchăm sóc phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng phụ thân bản thân so với tín đồ khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha bị tiêu diệt chưa chôn:vắt phụ故父.

Cha bị tiêu diệt vẫn chôn:hiển khảo顯考.

Cha bị tiêu diệt đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,tự mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(nhỏ dòng chủ yếu và sản phẩm công nghệ điện thoại tư vấn vợ phệ của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ đồ vật (con cái chủ yếu và thiết bị gọi vợ nhỏ tuổi của cha):vật dụng mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, bà bầu ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ông xã khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị cha trường đoản cú bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ bị tiêu diệt chưa chôn:nạm mẫu故母.

Mẹ chết vẫn chôn:hiển tỉ顯妣.

Người bà bầu đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng người cư tang chị em trường đoản cú xưng:ai tử哀子.

Con của vk bé dại kêu bà xã béo của cha là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé của cha:đồ vật mẫu次母hay clỗi mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng bà bầu mình so với bạn khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ phụ huynh tín đồ đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng Gọi cha fan khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng người mẹ tín đồ khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh từ đường令慈堂, hulặng đường萱堂,lệnh huim đường令萱堂.

Tiếng điện thoại tư vấn em gái giỏi chị của mẹ:di nương姨娘, nói một cách khác làtòng mẫu從母.

Tiếng Call người mẹ của bạn bè hoặc của bạn đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng điện thoại tư vấn fan thiếp đáp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng Call phụ vương của fan Khủng tuổi rộng mình:bá phụ伯父.

Tiếng hotline cha của bạn bè hoặc chúng ta đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng Hotline em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng call bà bầu của đồng đội hoặc của doanh nghiệp đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (thuộc ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh cùng em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học tập cùng thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (giờ Điện thoại tư vấn anh khi rỉ tai với người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai fan khác):lệnh huynh令兄.

Anh em bọn họ (con chú bác):đích mặt đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em họ (nhỏ cô, nhỏ cậu, con dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người đàn anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (điện thoại tư vấn thân mật):nhân từ tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em bọn họ (nhỏ cô, con cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, còn được gọi là xá đệ舍弟.

Em (tiếng call fan không giống một bí quyết thân mật):đái lão đệ小老弟.

Em trai của người khác (giờ đồng hồ tôn xưng em trai bạn khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình đối với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (giờ đồng hồ tín đồ anh call em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu gọi em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai tín đồ khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm trường đoản cú, giờ đồng hồ để Call những người thân trong gia đình, hay sử dụng mang đến mặt hàng dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, đái muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,có cách gọi khác là xá muội舍妹.

Em gái (điện thoại tư vấn thân mật):hiền khô muội賢妹.

Em gái - thời xưa bà bầu thuộc đem một ông chồng, chị gọi em là:đễ娣.

Em gái - xa xưa phãn hữu xưng em gái là:đễ娣, còn được gọi là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái bạn khác:lệnh muội令妹.

Tiếng fan ông xã điện thoại tư vấn em gái của vk mình:di muội姨妹.

Anh em crúc bác:đồng mặt đường huynh đệ同堂兄弟(Call tắt là đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, nữ giới tế女婿.

Người rể nhân hậu tài:thánh thiện tế賢婿.

Con rể:phân phối tử半子.

Ông gia và nhỏ rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người nam nhi ngơi nghỉ rể chỗ bên vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa bạn bè rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn gọi là khâm đệ襟弟.

Em rể (giờ đồng hồ xưng hô giữa bạn bè rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu to, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:máy tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (giờ đồng hồ lũ bà Hotline chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (giờ đồng hồ xưng chị dâu bản thân so với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:cô gái tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách Call thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chủ yếu, vk cả, vợ lớn:đích thê嫡妻,thiết yếu thê正妻,vạc thê髮妻, thiết yếu thất正室haynhà phụ主婦(từ bỏ này còn dùng để làm Hotline nữ công ty nhân).

Vợ sau, vợ lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, cô gái hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ nhỏ nhắn, vk hầu, thiếp:trang bị thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ông xã bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người ông chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, tiện nội賤內.

Vợ (bạn chồng Hotline thân mật):hiền khô thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng đối với vợ:phu nhân夫人.

Vợ lề mề của chính mình (biện pháp nói khiêm tốn):拙妻ctiết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ điện thoại tư vấn bạn vợ:nội tướng內相.

Từ call bọn họ mặt hàng bên vợ:nội thân內親.

Gia đình mặt vợ:nhạc gia岳家(từ bỏ này thường phát âm làm cho làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn gọi là trượng nhân丈人,nước ngoài phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(bởi ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯tất cả kiểu dáng y hệt như ông già buộc phải phụ thân vợ được Hotline là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha bà xã (sống):nhạc phụ岳父.

Cha vợ (chết) :nước ngoài khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, còn được gọi là nước ngoài mẫu外母.

Mẹ bà xã (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ bà xã (chết):nước ngoài tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, ngoại huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, đái cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ck hotline em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của người anh:tự phụ姒婦.

Vợ của fan em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, đôi lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ chồng (tiếng Gọi bà xã ông xã bạn khác một biện pháp kế hoạch sự):hiền chống lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (fan vợ gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng mạo công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, cmùi hương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông xã (bí quyết con dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ call mẹ ck là: đại gia大家.

Anh ck (bọn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tiểu thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của ông xã (biện pháp chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng điện thoại tư vấn người bà xã của bạn bè vk bản thân là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với tín đồ không giống nhằm chỉ bạn vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Crúc hoặc bác trai nói chung:clỗi phụ諸父.

Từ gọi bình thường crúc với bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Crúc ruột:thúc phụ叔父, con đường thúc堂叔(bản thân trường đoản cú xưng là mặt đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Crúc vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chụ mình đối với bạn khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú tín đồ khác:lệnh thúc令叔.

Chụ của phụ thân mình:tổ thúc祖叔.

Thím (bà xã của chú):thẩm嬸.

Thím (vk của em chồng):tiểu thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:con đường bá堂伯(mình tự xưng là đường tôn堂孫).

Bác gái (bà xã của người anh phụ vương mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của phụ thân mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của phụ vương mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (bằng hữu trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu và cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vk của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, có cách gọi khác là cấm妗.

Từ Điện thoại tư vấn chungcô, thím tuyệt bác gái:clỗi mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô cha là tam di三姨, cô tư là tđọng di四姨).

Cô (chị, em gái của cha):cô姑,thân cô親姑, đường cô堂姑.

Xem thêm: Tuổi Mậu Thìn Nữ Hợp Với Hướng Nào, Chuyên Gia Nói Gì Về Hướng Nhà Hợp Tuổi Mậu Thìn

Tiếng tôn xưng người cô Khủng tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng cháu trường đoản cú xưng cùng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (ck của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (ck của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị hay em gái mẹ):di姨.

Dì (chị xuất xắc em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng bạn dì bự tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con dòng (phụ huynh gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của bà xã nhỏ:thứ tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ con đầu lòng, các bé không giống Gọi là bỏ ra tử支子).

Con sản phẩm hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (con cả = sản phẩm công nghệ hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của dòng máy (vợ nhỏ):trưởng thứ tử長庶子.

Con trai trang bị nhị của cái thiết bị (bà xã nhỏ):sản phẩm công nghệ đồ vật tử次庶子.

Con trai lắp thêm cha của dòng thiết bị (vk nhỏ):tam máy tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):trang bị nam次男, đồ vật tử次子.

Con trai của vợ nhì, vợ bố, vợ tư…Điện thoại tư vấn là:máy nam庶男,sản phẩm tử庶子. (Chụ ý: “thứ”庶ở đây viết không giống chữ “thứ”次vào nam nhi kế (cũng call là lắp thêm nam次男tốt sản phẩm tử次子).

Con trai sản phẩm bố (kế máy nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai trang bị tư:tứ nam四男: còn gọi là tứ đọng tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, con cháu nó (khiêm từ- tiếng cha mẹ xưng conbản thân với những người khác):tè nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái thiết bị nhị (kế trưởng nữ):sản phẩm công nghệ nữ次女.

Con gái của vợ hai, bà xã cha, vợ tư…hotline là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết khác “thứ”次thực hiện đến con gái sản phẩm hai).

Con gái vật dụng ba:tam nữ三女.

Con gái vật dụng tư:tứ nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa có chồng:sương nữ孀女.

Con gái không mang ck, còn trinh:xử nữ處女, cònĐiện thoại tư vấn là xử tử處子.

Con gái đang có chồng:giá bán nữ嫁女.

Con gái thương mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng phụ nữ người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con không cha mẹ và lũ bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi bà mẹ tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con không cha mẹ cả cha cùng bà mẹ từ bỏ xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con mồ côi cha:孤子cô tử (fan nhằm tang phụ vương nhưng mẹ còn sống từ bỏ xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, dưỡng tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vợ lẽ:máy tử庶子.

Con trường đoản cú xưng với cha mẹ là:nhi兒.

Con từ bỏ xưng cùng với thân phụ ghẻ là:chấp tử執子.

Cha mẹ gọi con cái là:nhi兒.

Tiếng call người con yêu thương mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng Call nhỏ của anh em mình:hiền đức điệt賢姪, chũm điệt世姪.

Tiếng tôn xưng nhỏ fan khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hỏng hỏng:bại tử敗子.

Con của ck hoặc vợ trước:mang tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng trường đoản cú xưng của con (trai cùng gái) so với phụ vương mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng Call nam nhi của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của vk cả tốt bé của vk cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha mẹ không cùng huyết hệ chủng tộc):hỗn tiết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh tuyệt em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (bé của anh ý tốt em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối loại xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,Có nghĩa là con của đồng đội bọn họ (con cô, nhỏ cậu nhỏ dì) hoặc bà bầu chúng ta (nhỏ cô, con cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi bằng cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sinh tế甥婿.

Cháu đời sản phẩm tám:nhưng tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ bỏ, giờ để call những người thân trong gia đình, hay được sử dụng cho sản phẩm bên dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ấy với bác bỏ từ xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu tự xưng với chưng của phụ thân là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai bạn khác:lệnh điệt令姪.

Vợ cháu mình:điệt phụ姪婦, cònHotline là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (nhỏ của con cháu nội tuyệt con cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, con của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy học (giờ xưng hô tỏ ý thành kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người người vợ sư phụ trách rưới bảo ban con bên quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người bọn bà nuôi dạy con chiếc thế cho những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em cùng tổ:đường đệ堂弟.

Môn trang bị, học trò:đệ tử弟子, đồ vật đệ徒弟. môn sanh門生, học sanh學生.

Con em công ty loại dõi học tập đỗ đạt:tlỗi mùi hương môn đệ書香門第.

Học mang hoặc quan lại viên trường đoản cú xưng (khiêm từ):học tập sinh學生.

Tiếng gọi sư phú của bạn khác:lệnh sư令師.

Tiếng Gọi anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng gọi em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng gọi học tập trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao vật dụng.

Tiếng mĩ xưng nhằm gọi con trẻ của mình, đồ đệ bạn khác:cao túc高足xuất xắc thượng túc上足.

Tiếng học trò kính xưng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy vẫn chết:tiên sư先師.

Người đầu tiên tạo nên ra một nghề, coi như ông tổ của nghề kia Hotline là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học tập cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học tập cùng thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học thuộc thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học cùng thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người bọn ông ttốt tuổi:sĩ phu士夫.

Người bọn ông tư thông với những người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, con gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi với bầy bà góa:cô quả孤寡.

Người lũ bà tất cả ông chồng đánh trận khu vực xa:chinh phụ征婦.

Người lũ bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ nhà nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng đàn bà đang tất cả chồng:phu nhân夫人.

Tiếng Hotline chung lũ bà bé gái:cô姑.

Tục hotline phụ nữ không chồng là:cô姑.

Tiếng trường đoản cú xưng hoặc xưng call tín đồ đàn bà khác:cô姑.

Tiếng hotline kính trọng dành cho prúc nữ:thái cô太家.

Tiếng hotline bạn nữ:cô nương姑娘.

Cô nương công ty (tiếng xưng hotline fan khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phú nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng phụ nữ vẫn gồm ông xã với ngang tuổi cùng với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với thanh nữ ngang mặt hàng hoặc tất cả tuổi ngay sát bằng tuổi cha mình:chỏng mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Ttốt nhỏ nhỏ tuổi dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, bé xíu gái:anh nhi嬰兒.

Tphải chăng sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Tphải chăng con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Tphải chăng mất thân phụ mẹ, không người nào bịt chở:cô lộ孤露.

Tphải chăng mồ côi (mất phụ thân hoặc mất cả cha với mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:thiếu nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:phái nam hài nhi男孩兒.

Lũ tphải chăng, lũ trẻ (giờ bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú nhỏ xíu nhà (giờ đồng hồ xưng call người khác):tè hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP.. BẬC

Tiếng tôn xưng tín đồ lũ ông Khủng tuổi: lão trượng老丈(nạm già), lão tẩu老叟(cầm già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phi hữu chỉ - giờ gọi đàn ông mập tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc bên trên bản thân nhưng mà gồm tuổi điện thoại tư vấn là:trưởng lão長老.

Người già ko nhỏ con cháu để nương tựa:cô lão孤老.

Anh (giờ call lũ ông bự tuổi rộng mình):huynh兄.

Anh (giờ đồng hồ Hotline thân mật):thánh thiện huynh賢兄.

Anh (giờ tôn xưng bạn nam giới cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của bạn nhiều tuổi (trưởng bối長輩) so với tín đồ ít tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (tiếng điện thoại tư vấn thân mật):hiền đức đệ賢弟.

Em (khiêm trường đoản cú, bạn cô bé từ bỏ xưng cùng với những người dân ngang hàng):muội妹.

Con trai, lũ ông trong thân phù hợp, cùng lứa nhưng nhỏ tuổi tuổi rộng bản thân điện thoại tư vấn là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng tín đồ bọn ông đứng tuổi hoặc là hơn tuổi thân phụ mình:lão bá老伯.

Tiếng Hotline fan nhỏ dại tuổi:đái tử小子.

Phãn hữu chỉ người tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối Call bạn sinch sau là:nhi兒.

Từ chỉ người vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng bạn trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc bên trên hoặc những người ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Quý khách hàng cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

quý khách hàng btrần cũ:cố gắng cựu故舊, có cách gọi khác làcầm cố giao故交, chũm tri故知.

quý khách hàng btrần cùng chí hướng:chấp hữu執友.

Quý Khách bè kết có tác dụng anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng nhằm gọi bằng hữu bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (giờ kính xưng giữa các bạn hữu):huynh兄.

Anh các bạn nhân nghĩa (giờ đồng hồ kính xưng thân chúng ta hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng đồng đội tôn xưng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ đàn em này (giờ từ bỏ xưng nhã nhặn cùng với bạn bè):ngây ngô đệ愚弟.

Em (giờ dùng làm call đồng đội bé dại tuổi rộng mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng nhằm Điện thoại tư vấn thân phụ của đồng đội hoặc chúng ta đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng so với vk của chúng ta hoặc đối với thiếu phụ nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để hotline vợ bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể đệ tử Phật call là:tăng-già僧伽(theo mức sử dụng định tứ vị sư trsinh sống lên bắt đầu Call là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo có đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng bên sư già từ xưng:lão nạp老衲.

Tiếng công ty sư phái nam tự xưng (khiêm từ):bựa tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc đơn vị sư phái nam từ xưng (khiêm từ):xấu đạo貧道.

Tiếng nữ đạo sĩ tự xưng:bựa đạo貧道.

Tiếng ni sư tự xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phú nàng xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng công ty tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, tnhân từ sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ tự xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà bé bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà bé bên nội (và một họ):nội thân內親.

Bậc học tập mang, nhà thẩm mỹ có tài lớn:đại sư大師.

Cha mẹ anh em vợ ck nói chung:lục thân六親.

Csản phẩm tuổi trẻ (mỹ xưng dành riêng cho những người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em công ty lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua clỗi hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:các bạn nương伴娘, còn được gọi là cô bé tân tướng女儐相.

Đầy tớ Call người chủ là:đại gia大家.

Đầy tớ:bốn dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc gọi nhà là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử đối với vua chỏng hầu cùng họ Gọi là:bá phụ伯父.

Người có học tập thức:sĩ phu士夫.

Người gồm học tập, học tập giả:nho sanh儒生.

Người đi đầu vào nhà:gia trưởng家長.

Người mập tphải chăng nhỏ vào đơn vị (từ bỏ hotline chung):tốt nhất gia lão tiểu一家老小.

Người biết ơn xưng với những người làm cho ơn:ân nhi恩兒.

Người prúc rễ:伴郎các bạn lang, còn gọi là nam tân tướng男儐相.

Người gần cận trong nhà, thường chỉ người cùng dòng họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị đưa hotline là:chấp dịch執役.

Thiếp đáp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ giới nhỏ tuổi:diệu linh thiếu phụ lang妙齡女郎.

Tiếng Hotline phụ vương của fan sẽ nói chuyện cùng với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng Gọi nhỏ đơn vị quý tộc:công tử公子.

Tiếng call bạn không giống với ý kính trọng (thôn giao):tiên sinh先生.

Tiếng Gọi bạn tài giỏi về một cỗ môn:thi bá詩伯(công ty thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc đối với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng cố gia tử đệ trong văn uống chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng lũ bà hoặc người vẫn gồm chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng phi tần, quý phi và đàn bà quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng trường đoản cú xưng của vị quan tiền cùng với vua:hạ thần下臣.

Tiếng trường đoản cú xưng so với trưởng bối:học tập vãn學晚(kẻ học tập muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinh sau này).

Tiếng trường đoản cú xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc thê thiếp đối với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ đối với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):đái sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (người sinh hoạt chức vị rẻ từ xưng, sau đây cần sử dụng làm tiếng tự xưng khiêm nhường):tại hạ在下.

Tôi (giờ fan phái nữ tự xưng):trên hạ在下, tè nữ小女, bổn cô nương本姑娘.

Xem thêm: Kỷ Tỵ Mệnh Gì - Sinh Năm 1989 Mệnh Gì, Tuổi Gì, Hợp Với Mệnh Nào

Tôi (tiếng từ xưng của người bạn nữ vẫn tất cả chồng):bổn định phu nhân本夫人.


Chuyên mục: Công Nghệ 4.0