Giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì

Nếu ngày nay bạn là 1 trong Một trong những nhân viên tại chống giao dịch của nhân hàng, chúng ta sé khôgnt ránh hỏi câu hỏi tiếp xúc với các người tiêu dùng là tín đồ nước ngoài. Vậy chúng ta buộc phải làm cho rứa làm sao Khi khôgn thể phân tích và lý giải mang đến quý khách của mình rất nhiều thủ tục cần thiết.

Đó chính là lý do chúng ta nên đọc nội dung bài viết này về những chủng loại câu và thuật ngữ giờ anh đến giao dịch viên ngân hàng.

Bạn đang xem: Giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì

 
*

1.Từ vựng tiếng anh đến thanh toán giao dịch viên ngân hàng

withdraw /wɪðˈdrɔ/ .v rút ít tiền

– cheque /tʃek/ .n séc

ID card .n thẻ căn uống cước (CMT)

balance /’bæləns/ .n số dư

identification /ai,dentifi’keiʃn/ .n giấy tờ tùy thân (ID)

statement /’steitmənt/ .n phiên bản sao kê

passport /’pɑ:spɔ:t/ .n hộ chiếu

interest rate /’ɪntrɪst,reɪt/ .n lãi suất

overdrawn /’ouvə’drɔ/: rút ít quá số chi phí gửi (ngân hàng)

current /’kʌrənt/ .n hiện hành

transfer /’trænsfə:/ .n sự chuyển

mortgage /’mɔrgɪdʒ / .n câu hỏi rứa chấp

deposit /di’pɔzit/ .n chi phí gửi

chequebook /ˈtʃek.bʊk/ .n sổ séc

change /tʃeɪndʒ/ .v đổi

2.Mẫu câu tiếng anh mang đến thanh toán viên bank

I want khổng lồ make a withdrawal from my private account — tôi ước ao rút ít chi phí từ bỏ thông tin tài khoản cá nhân

I would lượt thích to pay this in my trương mục, please — tôi ao ước gửi chi phí vào tài khoản

how many days will it take for the cheque lớn clear? — Để tkhô cứng đoán một tấm séc thì phải mất bao nhiêu thời gian

I would like to lớn cancel a cheque — Tôi mong mỏi bỏ tấm séc này

I would lượt thích to open another personal account for myself — Tôi ao ước mtại 1 thông tin tài khoản không giống tôi

I would lượt thích to open more business account for my company — Tôi hy vọng mở 1 tài khoản kinh doanh cho công ty tôi.

I have sầu forgotten the PIN number for my card — Tôi bị mất mật khẩu thẻ

May I order a new chequebook, please? — Tôi rất có thể msinh hoạt thêm 1 cuốn nắn sổ séc được không

what is the exchange rate for euros?  — giá chỉ chuyển đổi nước ngoài tệ mang đến euro là từng nào vậy

I want to report a lost credit card — Tôi ước ao thông tin Việc mất thẻ

I would like khổng lồ transfer some money lớn my personal account. — Tôi mong chuyển một số trong những chi phí vào tài khoản cá nhân của mình.

Xem thêm: Hợp Với Tuổi Nào

 – I have lost my ngân hàng card — tôi bị mất thẻ ngân hàng

I would lượt thích khổng lồ change some money — tôi ý muốn thay đổi tiền

I would lượt thích khổng lồ exchange some foreign currency — Tôi mong muốn chuyển đổi một ít tiền ngoại tệ.

Hãy thực hành rất nhiều chủng loại câu và thực hiện đều chủng loại câu tiếng anh chăm ngành ngân hàng với các bạn đồng nghiệp với nâng cấp trình độ chuyên môn tiếng anh của bạn dạng thân chúng ta nhé!


*
Tiếng Anh ngân hàng: Tình huống thanh toán thế giới

Tiếng Anh bank trong những trường hợp thanh hao tân oán cực kì quan liêu...