HAI BẢNG TRONG MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ LIÊN KẾT VỚI NHAU THÔNG QUA

Excel mang lại neftekumsk.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Power nguồn BI Xem thêm...Ít hơn

Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUP. để chuyển cột từ một bảng sang trọng một bảng khác? Giờ phía trên Lúc Excel có Mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUPhường đã trở đề nghị lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan tiền hệ giữa hai bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau trong từng bảng. Sau đó, quý khách có thể tạo trang Power nguồn View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay cả lúc các bảng đó khởi đầu từ các nguồn khác nhau. Ví dụ, nếu người mua hàng có dữ liệu về doanh số bán hàng theo quý khách hàng, người mua hàng có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian hợp lý để phân tích các mẫu mã hình doanh số bán hàng theo năm và tháng.

Tất cả các bảng trong sổ làm việc đều được liệt kê vào các danh sách Trường PivotTable và nguồn View.

Bạn đang xem: Hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua


*

Khi quý khách nhập các bảng có liên quan từ một cơ sở dữ liệu có quan tiền hệ, Excel thường có thể tạo những mối quan tiền hệ này vào Mô hình Dữ liệu mà nó đang xây dựng ở hậu trường. Trong toàn bộ các trường hợp khác, khách hàng sẽ cần tạo mối quan liêu hệ theo cách thủ công.

Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối thiểu hai bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột trong bảng kia.

Đặt mang đến mỗi bảng một thương hiệu phát âm có ý nghĩa: Trong Công cụ Bảng, bấm Thiết kế > Tên Bảng > nhập thương hiệu.

Xác nhận rằng cột ở một vào các bảng có các giá trị dữ liệu duy nhất và không có quý giá trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan hệ nếu một cột có chứa các quý giá duy nhất.

Bấm Dữ liệu > Mối quan lại hệ.

Nếu Mối quan liêu hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của người tiêu dùng chỉ chứa một bảng.

Trong vỏ hộp thoại Quản lý Mối quan liêu hệ, hãy bnóng Mới.

Trong hộp thoại Tạo mối Quan hệ, hãy bấm vào mũi tên mang đến Bảng và chọn bảng từ danh sách. Trong mối quan hệ một-nhiều, bảng này cần nằm ở phía nhiều. Với ví dụ về quý khách hàng và hiển thị thời gian thông minh, bạn sẽ chọn bảng doanh số bán sản phẩm theo người mua trcầu tiên, vì nhiều doanh số bán sản phẩm có kỹ năng xảy ra vào bất kỳ ngày nào đã cho.

Với Cột (Ngoại), hãy chọn cột có chứa dữ liệu có liên quan đến Cột Liên quan (Chính). Ví dụ, nếu người tiêu dùng có cột ngày vào cả nhị bảng, quý khách hàng sẽ chọn cột đó bây giờ.

Với Bảng Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có tương quan đến bảng bạn đã chọn cho Bảng.

Với Cột Liên quan (Chính), hãy chọn cột có cực hiếm duy nhất khớp với giá trị trong cột người dùng đã chọn mang lại Cột.

Bấm OK.

Tìm gọi thêm về mối quan liêu hệ giữa các bảng vào Excel

“Có thể cần phải có mối quan lại hệ giữa các bảng”

Ghi chụ về mối quan liêu hệ

Bạn sẽ biết mối quan hệ có trường tồn hay không khi bạn kéo các trường từ các bảng sự khác biệt vào danh sách Trường PivotTable. Nếu khách hàng ko được nhắc tạo mối quan hệ, thì có nghĩa là Excel đã có biết tin mối quan liêu hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

Việc tạo mối quan hệ cũng như thể nlỗi việc dùng VLOOKUP: người mua cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tđắm say chiếu chéo các hàng trong một bảng với các hàng vào bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian tối ưu, bảng Khách hàng sẽ cần có các quý giá ngày mà những quý giá này cũng trường tồn vào bảng hiển thị thời gian lý tưởng.

Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian sáng ý với dữ liệu chuyến bay hàng không

Bạn có thể tìm gọi về cả mối quan lại hệ bảng và hiển thị thời gian lý tưởng bằng cách dùng dữ liệu miễn phí trên neftekumsk.com Azure Marketplace. Một vài bộ vào số các bộ dữ liệu này rất lớn, yêu cầu phải có kết nối internet nhanh để hoàn thành tải xuống dữ liệu vào một khoảng thời gian hợp lý.

Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ neftekumsk.com Azure Marketplace. Trang đầu neftekumsk.com Azure Marketplace mở ra trong Trình khuyên bảo Nhập Bảng.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Dưới Thể loại, hãy bấm Khoa học & Thống kê.

Tìm DateStream và bấm Đăng ký.

Nhập tài khoản neftekumsk.com của bạn và bấm Đăng nhập. Xem trmong dữ liệu sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Xem thêm: Đặt Tên Đẹp Trong Au Mobile, Tool Tạo Tên Và Top Tên Nhân Vật Có Kí Tự Hay

Bấm Tiếp.

Chọn BasicCalendarUS rồi bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nhanh, quá trình nhập sẽ mất giao động một phút. lúc kết thúc, người mua hàng sẽ thấy báo cáo trạng thái có 73.414 hàng được truyền. Bấm Đóng.

Bấm Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ neftekumsk.com Azure Marketplace để nhập bộ dữ liệu thứ nhì.

Dưới Kiểu, hãy bấm Dữ liệu.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Tìm Các Chuyến cất cánh Trễ của US Air Carrier và bấm Chọn.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Bấm Tiếp.

Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nkhô nóng, nghiệp vụ nhập có thể mất 15 phút. Khi kết thúc, người mua sẽ thấy báo cáo trạng thái 2.427.284 hàng được truyền. Bấm Đóng. Bây giờ hẳn là người tiêu dùng đã có nhị bảng vào tế bào hình dữ liệu. Để liên kết các bảng này, chúng ta sẽ cần các cột tương thích trong mỗi bảng.

Trong cửa sổ Power nguồn Pivot, hãy bấmPivotTable để tạo PivotTable trong trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

Trong Danh sách Trường, hãy bung rộng On_Time_Performance và bấm ArrDelayMinutes để thêm vào vùng Giá trị. Trong PivotTable, người mua sẽ thấy tổng số thời gian các chuyến bay bị hoãn, được tính bằng phút.

Hãy bung rộng BasicCalendarUS và bấm MonthInCalendar để thêm nó vào vùng Hàng.

Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng dẫu vậy tổng cộng số phút giống nhau cho mọi tháng. Các quý hiếm lặp lại, như là hệt nhau cho thấy rằng cần có một mối quan hệ.

Trong Danh sách Trường, trong “Có thể cần mối quan liêu hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

Trong Bảng Liên quan lại, hãy chọn On_Time_Performance và trong Cột Liên quan lại (Chính) chọn FlightDate.

Trong Bảng, hãy chọn BasicCalendarUS và vào Cột (Ngoại) chọn DateKey. Bấm OK để tạo mối quan tiền hệ.

Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã sự khác biệt.

Trong BasicCalendarUS và kéo YearKey đến vùng Hàng, ở trên MonthInCalendar.

Bây giờ quý khách hàng có thể phân loại các chuyến cất cánh đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các quý hiếm khác vào lịch.