Half Life Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

half-life
*

half-life /"hɑ:flaif/ danh từ (trang bị lý) chu kỳ nửa (phân) rã
chu kỳ phân nửa o chu kỳ bàn rã Thời gian để một nửa lượng nguim tử pngóng xạ của một đồng vị bị phân tan. Một số đồng vị pđợi xạ thường gặp vào đá cùng gồm chu kỳ buôn bán tan theo năm thí dụ urani (U 238, U 235) tốt cacbon (C14). Các đồng vị đó bao gồm thể được cần sử dụng để tính tuổi tuyệt đối của đất đá.

Bạn đang xem: Half life là gì

Từ điển chăm ngành Môi trường

Half-Life: 1. The time required for a pollutant to lớn thất bại one-half of its original concentraton. For example, the biochemical half-life of DDT in the environment is 15 years. 2. The time required for half of the atoms of a radioactive element to undergo self-transmutation or decay (half-life of radium is 16trăng tròn years). 3. The time required for the elimination of half a total dose from the body.

Xem thêm: Zapier Là Gì - Lập Trình Nó Như Thế Nào

Chu kỳ buôn bán rã: 1. Thời gian quan trọng cho một chất khiến độc hại sụt giảm nửa nồng độ thuở đầu nó. Ví dụ: chu kỳ bán tan sinch hóa của dung dịch trừ sâu DDT vào môi trường thiên nhiên là 15 năm. 2. Thời gian cần thiết cho một ½ số phân tử của ngulặng tố pchờ xạ từ bỏ chuyển hóa hoặc phân hủy. (Ví dụ: chu kỳ luân hồi chào bán rã của radi là 1620 năm). 3. Thời gian cần thiết mang lại khung người nhỏ người đào thải ½ lượng dung dịch.


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

half-life

Từ điển WordNet


n.


Bloomberg Financial Glossary

The point in the life of a mortgage-backed security guaranteed or issued by the Government National Mortgage Association, the Federal National Mortgage Association or the Federal trang chủ Loan Mortgage Corporation when half the principal has been repaid.