Hệ điều hành của macbook

Trong các hệ điều hành quản lý rất nổi bật nlỗi Windows, macOS, Linux,..thì MacBook đang chạy hệ quản lý và điều hành macOS được tối ưu cùng phát triển vày Apple Inc. Cùng tìm hiểu về hệ điều hành quản lý này của Apple trong bài viết này. 


*
*
*
*
*
*
*
*

Lúc Này đó là cái thiết bị có mức ngân sách tối đa so với các phiên bản trên. 

Dường như với những mẫu trang bị Laptop, PC chạy Windows vẫn hoàn toàn có thể áp dụng hệ quản lý macOS nếu hackintosh, chi tiết phương pháp Hackintosh bạn cũng có thể tìm hiểu thêm trên đây: https://neftekumsk.com/huong-dan-cac-buoc-cai-macos-tren-windows/ 

Các phiên phiên bản macOS hiện tại tại

Phiên bản

Tên phiên bản (Codename)

Thời gian ra mắt

Mac OS X 10.0

Cheetah

Mac OS X 10.1

Puma

Mac OS X 10.2

Jaguar

Mac OS X 10.3

Panther

Mac OS X 10.4

Tiger

Mac OS X 10.5

Leopard

Mac OS X 10.6

Snow Leopard

OS X 10.7

Lion

OS X 10.8

Mountain Lion

OS X 10.9

Mavericks

OS X 10.10

Yosemite

OS X 10.11

El Capitan

macOS 10.12

Sierra

macOS 10.13

High Sierra

macOS 10.14

Mojave

macOS 10.15

Catalina

macOS 11

Big Sur

macOS 12

Monterey