KHI TUỔI ANH BẰNG TUỔI EM HIỆN NAY THÌ TUỔI ANH GẤP RƯỠI TUỔI EM

Hãy nhập câu hỏi của khách hàng, neftekumsk.com đã search hầu như thắc mắc có sẵn cho mình. Nếu không thỏa mãn nhu cầu cùng với những câu trả lời tất cả sẵn, bạn hãy tạo thành thắc mắc new.

Bạn đang xem: Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi embây giờ tuổi anh cấp rưỡi tuổi em. từ thời điểm cách đó 6 năm tuổi anh vội vàng gấp đôi tuổi em. tính tuổi anh hiện tại nay
Lúc bấy giờ anh cấp rưỡi tuổi em tức thị tuổi anh bởi 3/2 tuổi em và bằng 3/1 hiệu số tuổi anh với tuổi em.

Cách trên đây 6 năm tuổi anh gấp đôi tuổi em xuất xắc bởi 2/1 tuổi em cùng bởi 2/1 hiệu tuổi anh với tuổi em.

Tỉ số tuổi anh bây chừ với tuổi anh cách đây 6 năm là:

2/1 : 3/1 = 2/3

Ta bao gồm sơ đồ:

Tuổi anh hiện tại nay: !______!______!______!

Tuổi anh cách đây 6 năm: !______!______!﴾hiệu 6 năm﴿

Tuổi anh hiện thời là: 6 : ﴾3‐2﴿ x 3 = 18 tuổi

ĐS: 18 tuổiLúc bấy giờ anh vội rưỡi tuổi em tức là tuổi anh bởi 3/2 tuổi em với bởi 3/1 hiệu số tuổi anh và tuổi em.

Xem thêm: Hoành Độ Là Gì - Nghĩa Của Từ Hoành Độ

Cách đây 6 năm tuổi anh gấp hai tuổi em tốt bằng 2/1 tuổi em cùng bằng 2/1 hiệu tuổi anh với tuổi em.

Tỉ số tuổi anh hiện nay cùng tuổi anh từ thời điểm cách đó 6 năm là:

2/1 : 3/1 = 2/3

Ta gồm sơ đồ:

Tuổi anh hiện nay nay: !______!______!______!

Tuổi anh từ thời điểm cách đây 6 năm: !______!______!﴾hiệu 6 năm﴿

Tuổi anh bây chừ là: 6 : ﴾3‐2﴿ x 3 = 18 tuổi

ĐS: 18 tuổiLúc bấy giờ anh vội rưỡi tuổi em tức thị tuổi anh bằng 3/2 tuổi em cùng bằng 3/1 hiệu số tuổi anh với tuổi em.

Cách đây 6 năm tuổi anh gấp hai tuổi em tốt bằng 2/1 tuổi em và bằng 2/1 hiệu tuổi anh với tuổi em.

Tỉ số tuổi anh bây giờ và tuổi anh từ thời điểm cách đó 6 năm là:

2/1 : 3/1 = 2/3

Ta bao gồm sơ đồ:

Tuổi anh hiện nay nay: !______!______!______!

Tuổi anh cách đó 6 năm: !______!______!(hiệu 6 năm)

Tuổi anh hiện nay là:

6 : (3-2) x 3 = 18 tuổi

ĐS: 18 tuổi

**** nhe


giải:

Hiện nay anh cấp rưỡi tuổi em nghĩa là tuổi anh bởi 3/2 tuổi em cùng bằng 3/1 hiệu số tuổi anh cùng tuổi em.

Cách trên đây 6 năm tuổi anh gấp đôi tuổi em giỏi bởi 2/1 tuổi em với bằng 2/1 hiệu tuổi anh cùng tuổi em.

Tỉ số tuổi anh bây chừ với tuổi anh cách đây 6 năm là: 2/1 : 3/1 = 2/3

Ta gồm sơ đồ:

Tuổi anh hiện tại nay: !______!______!______!

Tuổi anh từ thời điểm cách đó 6 năm: !______!______!(hiệu 6 năm)

Tuổi anh hiện thời là: 6 : (3-2) x 3 = 18 tuổi

ĐS: 18 tuổi


Dưới đó là một vài ba câu hỏi có thể liên quan cho tới thắc mắc mà lại bạn trình lên. Có thể trong các số đó tất cả câu vấn đáp cơ mà các bạn cần!

bây giờ tuổi anh cấp rưỡi tuổi em. Cách phía trên 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Tính tuổi anh hiện giờ.

Đọc tiếp...


bây chừ tuổi anh vội rưỡi tuổi em . Cách trên đây 6 năm ươi anh cấp gấp đôi tuổi em. tính tuổi anh hiện nay

Đọc tiếp...


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Toán thù lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗