HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đào tạo an ninh phòng cháy chữa trị cháy hỗ trợ hầu như kỹ năng cơ bản tốt nhất về những biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an ninh Lúc xẩy ra nổ và cháy, đặc điểm nguy nan của những vật liệu khiến cháy, quá trình trị cháy cũng giống như thực hành thực tế áp dụng một vài phương tiện chữa trị cháy thông dụng. 

*

Mục tiêu huấn luyện và giảng dạy an ninh phòng cháy chữa cháy.


Đào tạo thành an toàn chống cháy chữa cháy

4 Nội dung khóa đào tạo