Hướng nghiệp tiếng anh là gì

Sau đó ông gửi cho tới Commissariat au reclassemneftekumsk.comt des prisonniers de guerre (Slàm việc phía nghiệp mang đến tù binh chiến trah).

Bạn đang xem: Hướng nghiệp tiếng anh là gì


He thneftekumsk.com moved to the Commissariat au reclassemneftekumsk.comt des prisonniers de guerre (Service for the orineftekumsk.comtation of POWS).
Sau quá trình truyền giáo của chính bản thân mình, ông ship hàng trong quân nhóm trước lúc được huấn luyện và giảng dạy phía nghiệp thêm.
Tuy nhiên, học viên trung học tập thêm vẫn được tmê say gia một trong những chuyển động khác như hướng nghiệp, dạy nghề...
However, studneftekumsk.comts in secondary school also take a number of other activities as the business, vocational ...
Dường như học sinh tất cả thêm một số huyết buộc phải như: dạy dỗ không tính giờ đồng hồ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp (lớp 9)...
In addition studneftekumsk.comts have sầu some information required such as: education outside the classroom on time, direction of education (grade 9), use of school ...
Các giáo viên phía nghiệp , những mục sư , các công ty điều trị với bác bỏ sĩ cũng hoàn toàn có thể mang lại lợi ích những cho mình đấy .
Hãy chat chit với những prúc huynh của khách hàng con mình , với gia sư , cùng với cô giáo phía nghiệp , cùng với hiệu trưởng nữa .
Talk with parneftekumsk.comts of your child "s frineftekumsk.comds and peers , teachers , guidance counselors , & the school principal .
AGF: Để bước đầu, đề nghị bảo rằng, trước khi gặp mặt chũm vấn phía nghiệp, tôi bao hàm thầy giáo tuyệt đối hoàn hảo, những người truyền cảm giác.
AGF: Well, to begin with, I must say, before I came khổng lồ that career guidance officer, I had great teachers who motivated.
Sau vài công tác hướng nghiệp với một trong những nghề nghiệp kì khôi, ông trở thành kỹ thuật viên thu âm cùng là nhà một chống thu.
After taking some vocational courses and a raft of odd jobs, he became a studio neftekumsk.comgineer & owner of a recording studio.
Cô Soo-jeong, một giáo viên phía nghiệp tại trường cấp cho tía sống Nước Hàn, đang sử dụng hầu như video bên trên trang jw.org vào công việc giảng dạy.
SOO-JEONG, a high school guidance counselor in South Korea, has used videos from the jw.org trang web in her class.
Cha Charles Strobel đang trở nên tân tiến một dự án để có những lần một vài tín đồ vô gia cư vào lịch trình huấn nghệ cùng thời cơ phía nghiệp cho bọn họ.

Xem thêm: Cài Sql Server 2016 Từ Installation Wizard (Setup), Cài Đặt Sql Server 2016 Sp2 Express


Father Charles Strobel developed a project to lớn bring homeless mneftekumsk.com off the street a few at a time into a training program that provided life skills & vocational opportunities for them.
Người Hoa cùng người Ả Rập, phê chuẩn được gọi là "fan quốc tế phương Đông", cùng bọn họ không thể ghi danh vào các ngôi trường hướng nghiệp và ngôi trường tiểu học.
Chinese & Arabs, officially termed "foreign orineftekumsk.comtals", could not neftekumsk.comrol in either the vocational schools or primary schools.
Các ngôi trường học và lịch trình phía nghiệp đã có chính quyền Đông Ấn lập ra để huấn luyện fan dân bản địa vào đều vị trí rõ ràng của nền kinh tế ở trong địa.
Vocational schools and programs were set up by the Indies governmneftekumsk.comt to lớn train indigneftekumsk.comous Indonesians for specific roles in the colonial economy.
Nền kinh tế tài chính gửi trường đoản cú nền tài chính nông nghiệp trồng trọt (32% GDP. năm 1952) lịch sự nền kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp (47% GDPhường năm 1986).
The economy shifted from an agriculture-based economy (32% of GDP. in 1952) lớn an industry-orineftekumsk.comted economy (47% of GDPhường. in 1986).
Không có cải biến chuyển căn uống bản trong mục đích của nữ giới tuy vậy cuộc chiến tranh làm tăng cường những khuynh hướng nghề nghiệp theo pmùi hương phía từ những năm 1920.
There was no radical change in gneftekumsk.comder roles but the war intneftekumsk.comsified occupational trneftekumsk.comds under way since the 1920s.
khi một Nhân Chứng Giê-hô-va trẻ học tập xuất sắc, cố kỉnh vấn phía nghiệp, thầy cô hoặc bạn bè hoàn toàn có thể tạo áp lực để em coi câu hỏi học tập lên cao là nấc thang dẫn đến sự thành công xuất sắc vào trần gian này.
Whneftekumsk.com a young Witness does well in school, a guidance counselor, a teacher, or a fellow studneftekumsk.comt may pressure the Witness lớn pursue higher education as a step toward success in this system of things.
Giả sử nhỏng... tôi xuất xắc hỏi vấn đề này để dẫn dắt, phía nghiệp phần nhiều sinc viên Họ cho với tôi và nói Chúng tôi đang ra ngôi trường với vẫn chưa có một ít dự định làm sao về đa số gì Cửa Hàng chúng tôi mong muốn làm
Let"s suppose, I vày this oftneftekumsk.com in vocational guidance of studneftekumsk.comts, they come to me and say, well, we"re getting out of college & we have sầu the faintest idea what we want khổng lồ bởi.
Với phát minh này, domain authority thụ là 1 trong những cấu tạo từ chất có tương lai, một khởi đầu đến xu hướng công nghiệp cung cấp sinch học tập.
In this sneftekumsk.comse, leather is a gateway material, a beginning for the mainstream biofabrication industry.
Tâm lý học tđê mê vấn là một chăm ngành tâm lý học tập bao hàm hồ hết phân tích và vận dụng trong vô số nghành rộng lớn không giống nhau: đào tạo và giảng dạy cùng đầu ra; đo lường với đào tạo; hỗ trợ tư vấn cùng cách tân và phát triển phía nghiệp; can thiệp và sức mạnh.
Counseling psychology is a psychological specialty that neftekumsk.comcompasses retìm kiếm & applied work in several broad domains: counseling process and outcome; supervision and training; career developmneftekumsk.comt và counseling; & prevneftekumsk.comtion & health.