Impairment loss là gì

Xin chào các bạn, cụ già vẫn nói: "thanh nhàn sinch nông nổi =)", vì vậy, mình sản xuất blog này để chia sẻ kỹ năng và kiến thức về ACCA, hỵ vọng có thể mang lại lợi ích cho các bạn trên còn con đường chinh phục ACCA.

Bạn đang xem: Impairment loss là gì
neftekumsk.com21:30
*

IAS 36 – IMPAIRMENT OF ASSETS
*
IAS 36 - Impairmentofassets

1. Concept:
Impairment thường được gọi là sự giảm về quý giá của tài sản. 1 gia tài được demo for impairment Khi tất cả các Indication of impairment sau:- External indicators: market value declines, negative sầu changes in technology, markets, economy, or laws, increases in market interest rates, net assets of the company higher than market capitalization.- Or Internal indicators: obsolescence or physical damage , asset is idle, part of a restructuring or held for disposal , worse economic performance than expectedTuy nhiên, hồ hết vệt hiện bên trên chưa thể xác minh là impairment, impairment chỉ xẩy ra khi:Carrying amount (CA) > Recoverable amount (RA)Recoverable amount = higher between: Value in use & fair value less cost lớn sellTrong đó: Value in use (VIU): Present value of expected future cash flowFair value less cost lớn sell: thường được phát âm với giá trị NRV = expected selling price – selling cost.Mình xin chú ý chúng ta, tuy vậy tài sản có thể gồm những indicators của impairment ví như damage, obsolescence, nhưng lại RA vẫn cao hơn CA thì gia sản kia không biến thành impairment.

Xem thêm: Sinh Năm 1972 Mệnh Gì, Vận Mệnh Tuổi Nhâm Tý Ra Sao? Sinh Năm 1972 Mệnh Gì, Tuổi Gì Và Hợp Màu Gì

2. Cash generating unit và allocation of impairmentCash generating unit: is the smallest identifiable group of asphối.IAS 36 biện pháp impairment cùng với CGU sẽ được allocation theo vật dụng từ bỏ ưu tiên nhỏng sau:- Individual impaired asset: có nghĩa là tài sản vào group đang xác minh là bị impairment- Goodwill- Pro-rata basis: cực hiếm impairment còn lại, sẽ được phân bổ dựa trên carrying amount của những non-current asphối sót lại.Note: chúng ta lưu ý, pro-rata không áp dụng đến current asset, chỉ vận dụng cho non-current asset.Các các bạn thử tham khảo case study sau:A cash-generating unit comprises the following:Building: 30 $mPlant và equipment: 6 $mGoodwill: 10 $mCurrent assets: 20 $mTotal: 66 $mFollowing a recession, an impairment Reviews has estimated the recoverable amount of the cash-generating unit to lớn be $50m.How bởi vì we allocate the impairment loss?Answer: