Internet thuộc loại mạng nào

" class="title-header">Mạng Internet ở trong các loại mạng nào dưới đây? A. Mạng diện rộng B. Mạng khu vực C. Mạng thế giới D. Mạng miễn phí
*

45 điểm

Trần Tiến


Mạng Internet nằm trong một số loại mạng nào dưới đây?A. Mạng diện rộngB. Mạng quần thể vựcC. Mạng toàn cầuD. Mạng miễn phí
*

Đáp án : CGiải ưa thích :Mạng Internet là mạng báo cáo thế giới, liên kết hàng triệu máy tính xách tay, mạng laptop bên trên mọi quả đât cùng thực hiện bộ giao thức media TCP/IPhường.