KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2

Công thức kế toán quản ngại trị được kế toán thù Việt Hưng tổng hợp lại thành tư liệu học hành.

Bạn đang xem: Kế toán quản trị 2

Giúp các bạn sinh viên tiện lợi tìm kiếm bí quyết, áp dụng vào các bài tập. 

*

Ý nghĩa: lúc sản lượng quá sản lượng hòa vốn, sản lượng hay lệch giá tăng ( sút ) 1% thì lợi tức đầu tư tăng ( bớt ) theo DOL % với điều kiện Phường, V, TFC ko đổi.

7. Phân tích biến động ngân sách sản xuất

7.1 Phân tích dịch chuyển ngân sách NVL trực tiếp

Xác định tiêu chí phân tích:

C0 = Q1*m0*G0C1 = Q1*m1*G1C0 : giá thành NVL thẳng định mứcC1 : Ngân sách chi tiêu NVL thẳng thực tếQ.1 : Số lượng hàng hóa chế tạo thực tếm0­ : Lượng NVL trực tiếp định nút cung cấp 1 spm1­ : Lượng NVL thẳng thực tế sản xuất 1 spG0 : Giá cài định mức 1 đơn vị NVL trực tiếpG1 : Giá download thực tế 1 đơn vị NVL trực tiếp

Xác định đối tượng phân tích – Biến hễ chi phí (∆C)

∆C = C1 – C0∆C > 0: bất lợi∆C

Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

Lượng NVL thẳng tiêu hao – biến động lượng (∆Cm):

Cố định nhân tố giá bán cài đặt NVL trực tiếp theo trị số định mức

∆Cm = Q1*m1*G0 – Q1*m0*G0∆Cm > 0: bất lợi∆Cm

Giá sở hữu NVL thẳng – dịch chuyển giá bán ((∆CG)

Cố định nhân tố lượng NVL trực tiếp tiêu tốn theo trị số thực tế

∆CG = Q1*m1*G1 – Q1*m1*G0∆CG > 0: bất lợi∆CG

7.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

Xác định tiêu chí phân tích

C0 = Q1*t0*G0C1 = Q1*t1*G1C0 : CPhường nhân lực trực tiếp định mứcC1 : CP nhân lực thẳng thực tếQ.1 : Số số lượng hàng hóa cấp dưỡng thực tết0 : Lượng thời gian lao rượu cồn trực tiếp định nút sx 1 spt1 : Lượng thời gian lao rượu cồn trực tiếp thực tiễn sx 1 spG0 : Giá định nấc 1 tiếng lao rượu cồn trực tiếpG1 : Giá thực tiễn 1 giờ đồng hồ lao cồn trực tiếp

Xác định đối tượng người tiêu dùng so sánh – biến động chi phí (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

Lượng thời hạn lao rượu cồn thẳng tiêu tốn – biến động lượng (∆Ct)

Cố định yếu tố đối chọi giá lao đụng trực tiếp theo sau trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*G0 – Q1*t0*G0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá thời hạn lao động trực tiếp – dịch chuyển giá bán (∆CG)

Cố định nhân tố lượng thời hạn lao cồn thẳng tiêu hao theo trị số thực tế

∆CG = Q1*t1*G1 – Q1*t1*G0∆CG ≤ 0: thuận lợi∆CG > 0: bất lợi 

7.3 Phân tích dịch chuyển chi phí sản xuất chung

Phân tích dịch chuyển biến đổi phí chế tạo phổ biến :

Xác định tiêu chuẩn phân tích :

C0 = Q1*t0*b0C1 = Q1*t1*b1C0 : Biến giá tiền cung ứng chung định mứcC1 : Biến giá thành cung cấp phổ biến thực tếquận 1 : Số số lượng hàng hóa cung cấp thực tết0 : Lượng thời hạn chạy đồ vật định nút cấp dưỡng một sản phẩmt1 : Lượng thời gian chạy trang bị thực tiễn cung ứng một sản phẩmb0 : Biến tầm giá cấp dưỡng tầm thường định nút một giờ máy sản xuấtb1 : Biến phí sản xuất bình thường thực tiễn một tiếng đồ vật sản xuất

Xác định đối tượng phân tích – dịch chuyển chi phí (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định tác động của những nhân tố

Lượng thời gian vật dụng cung cấp tiêu hao – biến động năng suất (∆Ct)

Cố định yếu tố chi phí thêm vào thông thường đơn vị theo trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*b0 – Q1*t0*b0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá cài đặt với lượng đồ gia dụng dụng, hình thức dịch vụ – dịch chuyển chi phí (∆Cb)

Cố định nhân tố lượng thời hạn chạy vật dụng chế tạo theo trị số thực tế

∆Cb = Q1*t1*b1 – Q1*t1*b0∆Cb ≤ 0: thuận lợi∆Cb > 0: bất lợi

Phân tích dịch chuyển định phí phân phối tầm thường :

Xác định tiêu chuẩn phân tích

C0 = Q1*t0*đ0C1 = Q1*t1*đ1C0 : Định phí chế tạo bình thường định mứcC1 : Định mức giá thêm vào phổ biến thực tếQ1 : Số số lượng hàng hóa cung cấp thực tết0 : Lượng thời gian chạy sản phẩm công nghệ định mức cung cấp một sản phẩmt1 : Lượng thời hạn chạy sản phẩm thực tiễn sản xuất một sản phẩmđ0 : Định phí tổn tiếp tế tầm thường định nút một giờ đồng hồ lắp thêm sản xuấtđ1 : Định phí tổn thêm vào phổ biến thực tiễn một giờ đồng hồ sản phẩm sản xuất

Xác định tác động của các nhân tố :

Lượng sản phẩm tiếp tế – dịch chuyển lượng (∆Cq)

∆Cq = – (Q1*t0*đ0 – Q0*t0*đ0)∆Cq ≤ 0: thuận lợi∆Cq > 0: bất lợi

Giá download thiết bị dụng, các dịch vụ – biến động dự toán (∆Cd)

∆Cd = Q1*t1*đ1 – Q0*t0*đ0∆Cd ≤ 0: thuận lợi∆Cd > 0: bất lợi

Xác định tổng đổi mới động

∆C = ∆Cq + ∆Cd∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

8.

Xem thêm: Giá Các Skin Trong Liên Minh Huyền Thoại, Có Tiền Chưa Chắc Mua Được

Đánh giá chỉ trách nhiệm quản lí lý

8.1 Báo cáo KQHĐKD theo số dư đảm giá thành (cụ thể lãi vay)

Chỉ tiêuSố tiền
Tổng số sản phẩmĐơn vị sản phẩm
Doanh thu (1)  
Biến giá tiền (2)  
Số dư đảm tổn phí (3) = (1) – (2)  
Định phí tổn SX, BH, quốc lộ (4)  
Lợi nhuận trước thuế cùng lãi vay (ebit) (5) = (3) – (4)  
Lãi tiền vay mượn (6)  
Lợi nhuận trước thuế (7) = (6) – (5)  

8.2 Tỷ lệ hoàn vốn chi tiêu (ROI)

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu=Lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vayx 100%
Doanh thu

Số vòng xoay tài sản=Doanh thu
Tài sản vận động bình quân

Tài sản hđ trung bình = (Tài sản hđ đầu năm mới + Tài sản hđ cuối năm)/ 2

Tỷ lệ hoàn tiền đt=Lợi nhuận trước thuế với lãi vayxDoanh thux 100%
Doanh thuTài sản hđ bình quân

8.3 Lợi nhuận còn lại (RI)

RI = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay mượn Mức hoàn vốn buổi tối thiểu

Mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu = Tỷ lệ hoàn vốn chi tiêu buổi tối tgọi x Tài sản chuyển động bình quân

8.4 Giá chuyển giao

Giá chuyển nhượng bàn giao một sp = Biến tầm giá 1 sp + Số dư đảm phí 1sp bị thiệt

8.5. Báo cáo cỗ phận

Chỉ tiêuCông tySở phận
Phân xưởng 1Phân xưởng 2
Doanh thu (1)   
Biến tổn phí (2)   
Số dư đảm giá thành (3) = (1 ) – (2)   
Định mức giá phần tử kiểm soát được (4)   
Số dư thành phần điều hành và kiểm soát được (5) = (3) – (4)   
Định phí tổn bộ phận ko kiểm soát được (6)   
Số dư thành phần (7) = (5) – (6)   
Định phí tổn tầm thường (8)   
Lợi nhuận (9) = (7) – (8)   

9. Quyết định giá cả sản phẩm

9.1 Xác định vị bán sản phẩm loạt

Phương pháp toàn bộ:

Giá bán = giá cả nền + Số chi phí tăng thêm

Ngân sách chi tiêu nền = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC

Số tiền tăng thêm = Tỷ lệ số tiền tăng thêm * Ngân sách nền

Tỷ lệ số tiền tăng thêm=CP. bán sản phẩm + CPQLDoanh Nghiệp + Mức hoàn tiền ước ao muốnx 100%
Tổng ngân sách nền

Mức hoàn tiền mong muốn = Tỷ lệ hoàn vốn chi tiêu (ROI) * Tài sản chuyển động bình quân

Phiếu tính giá bán đơn vị chức năng sản phẩm

 Số tiền
Ngân sách nền 
giá thành NVLTT 
túi tiền NCTT 
túi tiền SXC 
Cộng ngân sách nền 
Số chi phí tăng thêm 
Giá bán 

Phương thơm pháp trực tiếp (đảm phí)

Giá bán = giá thành nền + Số tiền tăng thêm

Ngân sách chi tiêu nền = Biến tầm giá sx + Biến tổn phí BH + Biến tổn phí QLDN

Số tiền tăng thêm = Tỷ lệ số chi phí tạo thêm * giá thành nền

Tỷ lệ số tiền tăng thêm=Định phí tổn SX, BH, QLDoanh Nghiệp + Mức hoàn vốn đầu tư mong muốnx 100%
Tổng chi phí nền

Mức hoàn tiền mong muốn muốn = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) * Tài sản vận động bình quân

Phiếu tính giá cả đơn vị chức năng sản phẩm: 

 Số tiền
giá thành nền 
Biến tổn phí NVLTT 
Biến phí NCTT 
Biến tầm giá SXC 
Biến giá thành BH cùng QLDN 
Cộng chi phí nền 
Số tiền tăng thêm 
Giá bán 

9.2 Xác định giá bán dịch vụ

Giá bán = Giá thời gian lao đụng trực tiếp thực hiện + Giá bán hàng hóa

Giá thời hạn LĐ trực tiếp = Giá một tiếng lđ thẳng + Số tiếng lđ trực tiếp thực hiện

Giá 1 giờ đồng hồ lđtt = Ngân sách chi tiêu nhân lực TT của 1 giờ đồng hồ lđtt + CPQL, giao hàng của 1 giờ đồng hồ lđtt + Lợi nhuận của của 1 giờ lđtt