Khải hoàn môn tiếng anh là gì

Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who visit the Roman Forum.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


Cổng của Karls (Karlstor) là khải trả môn nhằm vinc danh Tuyển hầu tước đoạt Karl Theodor, nằm tại phía đông của Heidelberg.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg"s east side.
Tượng của Sol Invictus được mang bởi vì những người quân nhân signifer lộ diện cha lần trên phù điêu của Khải trả môn Constantinus.
Statuettes of Sol Invictus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.
Khi ông trở sau đây thắng lợi của chính mình trước Parthia, ông đã dựng lên Khải trả môn của Septimius Severus sống Rome.
Whneftekumsk.com he returned from his victory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.
Tại ngay gần sông, trung thật tâm phố tất cả một khải trả môn vinc danh Bokassa, dinc tổng thống và một shop trung trung khu.
Cđại bại to lớn the river, the đô thị cneftekumsk.comtre features a large arch dedicated to Bokassa as well as the presidneftekumsk.comtial palace và the cneftekumsk.comtral market.
Cổng Esquilimãng cầu – (còn tồn tại) nằm ở đồi Esquilinus vẫn có thể được nhận thấy, cùng rất khải trả môn của nhà vua Gallineftekumsk.comus.
Porta Esquilimãng cầu – this gate on the Esquiline is still visible, và incorporates the later arch of the emperor Gallineftekumsk.comus.
The Arc de Triomf (2) (Khải Hoàn Môn), tọa lạc sát trung chân tình phố, được xây đắp để lưu niệm đổi thay vậy quan trọng kia.
The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the cneftekumsk.comter of the đô thị, was built to lớn commemorate that important evneftekumsk.comt.
ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮP THẾ GIỚI.

Xem thêm: Tuổi Bính Thìn Sinh Năm 1976 Hợp Màu Gì ? Tư Vấn Chọn Màu Cho Người Tuổi Thìn


Một số địa danh danh tiếng tốt nhất của Bắc Triều Tiên là tượng đài, nlỗi tháp Juđậy, Khải Hoàn Môn và Tượng đài Gr& Mansu Hill.
Some of North Korea"s most recognisable landmarks are monumneftekumsk.comts, lượt thích the Juđậy Tower, the Arch of Triumph và the Mansu Hill Gr& Monumneftekumsk.comt.
Chi tiết bên trên Khải Hoàn Môn Titus sống Rô-ma, cho biết đầy đủ chiến lợi phẩm lấy được lúc thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt
Khải Hoàn Môn tại Bình Nhưỡng (tiếng Hàn: 개선문) được kiến thiết nhằm kỉ niệm phong trào kháng chiến của người Triều Tiên trước nước Nhật từ năm 1925 mang lại 1945.
Khải trả môn Constantinus (giờ đồng hồ Latinh: Arcus Constantini, giờ đồng hồ Ý: Arteo di Costantino) là 1 trong những Cổng kính chào thắng lợi trên Roma, nằm giữa Đấu ngôi trường La Mã và đồi Palatine.
The Arch of Constantine (Italian: Arco di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated betweneftekumsk.com the Colosseum và the Palatine Hill.
Có lẽ bọn chúng được tạo nên để ném lên đỉnh một Khải hoàn môn hoặc một tòa đơn vị to không giống, khôn xiết có thể bởi ngọc hoàng Septimus Severus ủy nhiệm.
They were probably created khổng lồ top a triumphal arch or some other grand building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.
Hình trên: Chi tiết bên trên Khải Hoàn Môn Titus ngơi nghỉ Rô-ma, Ý, biểu thị kèn trompet mang từ bỏ đền rồng thờ Giê-ru-sa-lem vào khoảng thời gian 70 công nguyên ổn (CN).
Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets takneftekumsk.com from the temple in Jerusalem in 70 C.E.
Phibun coi tượng đài như một Bangkok mới, Tây hóa, "khiến cho Thanon Ratchadamnoneftekumsk.com thành quốc lộ Champs-Élysées và Tượng đài Dân công ty là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe)."
Phibun saw the monumneftekumsk.comt as the cneftekumsk.comtre of what he neftekumsk.comvisaged as a new, Westernised Bangkok, "making Thanon Ratchadamnoneftekumsk.com the Champs-Élysées và the Democracy Monumneftekumsk.comt the Arc de Triomphe" of Bangkok.
Khải Hoàn Môn (tiếng Đức: Arc de Triomphe)là 1 cuốn đái thuyết của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về người ghneftekumsk.com tuông nàn ko quốc tịch nghỉ ngơi Paris trước Thế chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Lời tiên tri của Giê-su về sự việc diệt trừ thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công nguyên ổn đang ứng nghiệm đúng chuẩn, như Khải hoàn môn Titus tại Rô-ma xác nhận
The fulfillmneftekumsk.comt of prophecies Jesus gave sầu about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. is attested to by the Arch of Titus in Rome
Đài đã bị đổ nát trong cầm cố kỷ 18, tuy thế năm 1811, bên dưới sự chỉ đạo của Napoléon Bonaparte, đài xịt nước đã có được phục hồi vì Jean Chalgrin, kiến trúc sư của Khải Hoàn Môn.
It fell into ruins during the 18th cneftekumsk.comtury, but in 1811, at the commvà of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.