Làm De Thi Thử Eps

Nhằm hỗ trợ thiệt giỏi mang lại chúng ta trong kỳ thi EPS TOPIK, Trung trung khu Ngoại ngữ neftekumsk.com xin gửi tới các bạn bộ đề thi lực lượng gia sư có trình độ và trình độ chuyên môn biên soạn.

Mời chúng ta vào đường Link tiếp sau đây để thực hành thực tế làm cho bộ đề level 1, với kèm vào nội dung bài viết này là phần câu trả lời của từng đề giúp các chúng ta cũng có thể nhận xét được tài năng, lực học tập của bản thân.

ĐỀ 41 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link có tác dụng bài: https://www.youtube.com/watch?v=WEKM1q6LQmY

Link đáp án: Tại đây

ĐỀ 42 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=9v4q1nrfsgM

Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 43 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=z2OdJBeUU6k

Link đáp án: Tại phía trên

ĐỀ 44 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=RIOCeHYdr9c

Link đáp án: Tại đây

ĐỀ 45 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=6Lpa7sHRP8E

Link đáp án: Tại đây

ĐỀ 46 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=s40_1mY_rbU

Link đáp án: Tại đây

ĐỀ 47 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=YL3np1oeDxM

Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 48 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=AQCs9injt0w

Link đáp án: Tại phía trên

ĐỀ 49 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=uJxiEUhMtNA

Link đáp án: Tại đây

ĐỀ 50 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=5SQzAzIv8vo

​Link đáp án: Tại phía trên

ĐỀ 51 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=XI4kQyRaqdg

​Link đáp án: Tại phía trên

ĐỀ 52 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=_g2f3a4Qy1Y

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 53 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=2NSYDtHksYE&t=572s

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 54 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=smmwTIqTmTk

​Link đáp án: T ại trên đây

ĐỀ 55 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link có tác dụng bài : https://www.youtube.com/watch?v=OkV2XExkJDY

​Link đáp án : Tại đây

ĐỀ 56 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=bmDoZr9XmRI

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 57 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=fVYjz039Rkc

​Link đáp án: T ại trên đây

ĐỀ 58 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=y09ReFVfKAM

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 59 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=6KKvxzJDWi4

​Link đáp án: Tại phía trên

ĐỀ 60 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=yl5oxinVqZM

​Link đáp án: Tại phía trên

ĐỀ 61 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=yAw3f8ZzEFs

​Link đáp án: Tại phía trên

ĐỀ 62 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=BLX87Wfflv4

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 63 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=-uNbvS_1AlQ&t=2s

​Link đáp án: Tại đây

ĐỀ 64 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=yiqBrtc8vPQ

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 65 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=53N0o9FWlFk

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 66 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=jgXePwK1bzM

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 67 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=wrbjVNpq_SM

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 68 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=z8CnTl5y4qQ

​Link đáp án: Tại đây

ĐỀ 69 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=K2HVyCCgsfw

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 70 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=OnYY6Xgwv2E

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 71 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài: https://www.youtube.com/watch?v=IGn9ZXWakGI

​Link đáp án: Tại trên đây

ĐỀ 72 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link có tác dụng bài xích : https://www.youtube.com/watch?v=_uJfWgtETFs

Link đáp án : Tại trên đây

ĐỀ 73 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link có tác dụng bài bác : https://www.youtube.com/watch?v=QFGLDqxvKEU

Link đáp án : Tại trên đây

ĐỀ 74 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm cho bài xích : https://www.youtube.com/watch?v=Deh24_MIY7A

Link đáp án : Tại đây

ĐỀ 75 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm bài bác : https://www.youtube.com/watch?v=63euXj2WNnA

Link đáp án : Tại trên đây

ĐỀ 76 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm cho bài xích : https://www.youtube.com/watch?v=8w_D38y9zEY

Link đáp án : Tại trên đây

ĐỀ 77 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm cho bài : https://www.youtube.com/watch?v=wT35Z8Se5ok

Link đáp án : Tại phía trên

ĐỀ 78 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link có tác dụng bài : https://www.youtube.com/watch?v=i-BLyG3ghKk

Link đáp án : Tại đây

ĐỀ 79 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link làm cho bài xích : https://www.youtube.com/watch?v=n-bHhhKDwUE

Link đáp án : Tại phía trên

ĐỀ 80 - BỘ ĐỀ LEVEL 1

Link có tác dụng bài xích : https://www.youtube.com/watch?v=I3akjmzCXnw

Link đáp án : Tại phía trên