LỆNH VẼ LỤC GIÁC TRONG CAD

Vẽ đa giác trong CAD – lệnh POLYGON

1. Cách hotline lệnh vẽ đa giác trong CAD:

Cách 1: Từ bàn phím gõ POLYGON (POL)Cách 2: Vào mục Draw trên thanh hao dụng cụ, chọn POLYGON
*

2. Sơ đồ tiến hành lệnh vẽ đa giác vào CAD
*
*

3.Các gạn lọc của lệnh vẽ nhiều giác trong CAD: 

1. Edge: Lựa chọn này dùng để làm định vị điểm đầu cùng điểm cuối của cạnh đầu tiên trong đa giác.

Bạn đang xem: Lệnh vẽ lục giác trong cad

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của nhiều giác – ENTERSpecify center of polygon or : E – ENTERSpecify first endpoint of edge: Kích chọn điểm đầu (Hình 3).Specify second endpoint of edge: Kích chọn điểm cuối (Hình 4).

2. Inscribed in circle: Đa giác nội tiếp con đường tròn. Lựa chọn này dùng làm vẽ nhiều giác lúc biết trưóc nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp đa giác. (Xác định khoảng cách từ bỏ trung ương cho đỉnh của đa giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của nhiều giác – ENTERSpecify center of polygon or : Kích lựa chọn tâm của đa giác (Hình V -92).

Xem thêm: Nữ Sinh 1996 Mệnh Gì - Sinh Năm 1996 Mệnh Gì

Enter an option : I – ENTERSpecify radius of circle: Nhập quý hiếm bán kính con đường tròn ngoại tiếp đa giác – ENTER
*

3. Circumscribed about circle: Đa giác ngoại tiếp mặt đường tròn. Lựa chọn này dùng để vẽ đa giác khi biết trưóc bán kính con đường tròn nội tiếp đa giác (Hình V – 06). (Xác định khoảng cách từ bỏ trung tâm đến trung điểm một cạnh của đa giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của nhiều giác – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn trọng tâm của đa giác (Hình V – 92).Enter an option : C – ENTERSpecify radius of circle: Nhập giá trị nửa đường kính mặt đường tròn nội tiếp đa giác – ENTER
*

-Ví dụ: Vẽ đa giác đều sở hữu 6 cạnh, bán kính mặt đường tròn nội tiếp đa giác = đôi mươi.

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : 6 – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn điểm P (Hình 9).Enter an option : C – ENTER

Specify radius of circle: 20 – ENTER

*