Lệnh vẽ nửa đường tròn trong cad

Trong kích thước khóa học autocad online, mình xin gợi ý các bạn 6 bí quyết áp dụng lệnh vẽ cung tròn vào CAD chi tiết nhất:

Cách điện thoại tư vấn lệnh vẽ cung tròn vào CAD

Cách 1: Từ keyboard gõ lệnh ARC hoặc RENTERCách 2: Vào Draw trên tkhô cứng nguyên lý, chọn ARC, có rất nhiều lựa chọn: 3p; (Star, Center, End); (Star, Center, Angle); (Star, Center, Length); (Start, End, Angle); (Start, End, Radius); …

1. Vẽ cung tròn qua 3 điểm (3P)

 Ý nghĩa lệnh vẽ cung tròn vào CAD: Lệnh ARC dùng để làm vẽ cung tròn bằng phương pháp kích chọn 3 điểm bất kì vì chưng ta chọn hoặc có thể cần sử dụng cách làm truy nã bắt điểm để lựa chọn 3 điểm.

Bạn đang xem: Lệnh vẽ nửa đường tròn trong cad

*

-Sơ đồ gia dụng tiến hành lệnh vẽ cung tròn vào CAD: 

*

*

-Ví dụ: Vẽ cung tròn trải qua 3 điểm P1, P2, P3

Command: ARC (A) – ENTERARC Specify start point of arc or
: Kích lựa chọn điểm P1Specify second point of arc or
: Kích chọn điểm P2Specify over point of arc: Kích chọn điểm P3
*

2. Lệnh Vẽ cung tròn qua điểm đầu, cuối cùng trung tâm (Start, Center, End)

-Ý nghĩa lệnh: 

Lựa chọn này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Start point), trung ương (Center point) và điểm cuối (End point) bởi những cách thức nhập tọa độ hoặc cần sử dụng những cách thức tróc nã bắt điểm.Cung tròn được tạo ra theo trái chiều kyên đồng hồ đeo tay.
*

-Sơ thứ thực hiện: 

*
*

-Ví dụ: Sử dụng chọn lựa Start, Center, End trong lệng vẽ cung tròn (ARC) để vẽ cung tròn qua các điểm P1, P2, P3.

Dùng lệnh Pline hoặc Line để vẽ hình lúc đầu.Command: ARC (A) – ENTERARC Specify start point of arc or
: Kích chọn điểm P1.Specify second point of arc or
: C – ENTSpecify center point of arc: Kích lựa chọn điểm Specify kết thúc point of arc or : Kích chọn điểm P3.
*

3. Vẽ cung tròn qua điểm Start, Center, Angle (điểm đầu, vai trung phong và góc)

-Ý nghĩa: Lựa chọn này được cho phép vẽ cung tròn bằng phương pháp xác định điểm đầu (Start point) (Hình 6 a), trọng điểm (Center point) (Hình 6b) và góc làm việc trọng tâm (Included angle) (Hình 6c) bởi các phương pháp nhập tọa độ hoặc cần sử dụng những cách thức truy hỏi bắt điểm

-Chú ý: 

Nếu nhập quý hiếm góc âm thì cung tròn được tạo thành sẽ cù cùng chiều kyên ổn đồng hồ.Nếu nhập quý giá góc dương thì cung tròn được tạo nên sẽ con quay trái chiều kim đồng hồ.

-Ví dụ: Sử dụng sàng lọc Start, Center, Angle vào lệnh vẽ cung tròn (ARC) nhằm vẽ cung tròn qua các điểm P1, P2, cùng góc làm việc vai trung phong là 90.

Command: ARC (A) – ENTERARC Specify start point of arc or
: Kích chọn điểm P1 (Hình 8 a).Specify second point of arc or
: C – ENTERSpecify center point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình 8b).Specify end point of arc or : A – ENTERSpecify included angle: 90 – ENTER

4. Start, Center, Length (vẽ thông qua điểm đầu, trung khu và chiều dài)

-Ý nghĩa: Lựa lựa chọn này được cho phép ta vẽ cung tròn bằng phương pháp xác định điểm đầu (Start point), trọng tâm (Center point) cùng nhập giá trị chiều lâu năm dây cung (Length of chord) bởi các cách thức nhập tọa độ hoặc sử dụng những cách tiến hành truy bắt điểm.

Xem thêm: The Trial Balance ? Preparing A Trial Balance

-Chú ý: Nếu nhập chiều nhiều năm dây cung lớn hơn đường kính cung tròn thì AutoCAD sẽ không tạo nên được cung tròn.

-Các bước thực hiện 

-Ví dụ: Vẽ dây cung gồm chiều lâu năm length of chord = 20:

Command: ARC (A) – ENTERARC Specify start point of arc or
: Kích lựa chọn điểm P1 (Hình V – 35b).Specify second point of arc or
: C – ENTERSpecify center point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình V – 35b).Specify over point of arc or : L – ENTERSpecify length of chord: 20 – ENTER

5. Start, End, Angle (qua điểm đầu, điểm cuối và góc)

-Ý nghĩa: Lựa chọn này cho phép ta vẽ cung tròn bằng phương pháp xác minh điểm đầu (Start point), điểm cuối (End point) cùng góc sống trọng điểm (Included angle) bởi những phương thức nhập tọa độ hoặc cần sử dụng các cách thức truy nã bắt điểm.

-Chú ý:

Nếu nhập cực hiếm góc âm thì cung tròn được tạo nên đang tảo thuộc chiều kyên ổn đồng hồ.Nếu nhập giá trị góc dương thì cung tròn được tạo ra đã con quay trái chiều kim đồng hồ.-Các bước thực hiện

-Ví dụ: Sử dụng chắt lọc Start, End, Angle nhằm vẽ cung tròn tất cả góc ngơi nghỉ trọng tâm = 90

Command: ARC (A) – ENTERSpecify start point of arc or
: Kích chọn điểm P1 (Hình V – 37b).Specify second point of arc or
: E – ENTERSpecify end point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình V – 37b).Specify center point of arc or : A – ENTERSpecify included angle: 90 – ENTER

6. Start, End, Radius (điểm đầu, cuối với buôn bán kính)

-Ý nghĩa lệnh: Lựa chọn này có thể chấp nhận được ta vẽ cung tròn bằng cách xác minh điểm đầu (Start point), điểm cuối (End point) và nửa đường kính (Radius) của cung tròn bằng những cách thức nhập tọa độ hoặc cần sử dụng những thủ tục truy vấn bắt điểm.

-Các bước thực hiện:

-Ví dụ: Sử dụng sàng lọc Start, End, Radius nhằm vẽ cung tròn bao gồm bán kính (Radius=5)

Command: ARC (A) – ENTERARC Specify start point of arc or
: Kích lựa chọn điểm P1 (Hình V – 39b).Specify second point of arc or
: E – ENTERSpecify end point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình V – 39b).Specify center point of arc or : R – ENTERSpecify radius of arc: 5 – ENTER