LỜI BÀI HÁT VẾT THÙ TRÊN LƯNG NGỰA HOANG

*

Bạn đang xem: Lời bài hát vết thù trên lưng ngựa hoang

Ngựa hoang làm sao dẫm nát tơi bời Đồng cỏ nào xanh ngào ngạt lưng ttránh Chiến Mã phi nhỏng cuồng loạn Giữa cánh đồng bên dưới cơn giông Vì bên trên sống lưng cong oằn Những vệt roi vẫn in hằn Một hôm ngựa bỗng nhiên thấy tkhô giòn bình Thảm cỏ tình cảm dưới chân bản thân Ân tình Open ra cùng với mình Chiến Mã hoang bỗng dưng thấy mơ Để quên hầu hết lốt thù Con Ngữa hoang ước ao về rửa mặt sông nhẫn nhục Giòng sông gặp ác mộng đuối trong thơm ngọt Con Ngữa hoang quên thù oán căm Từ nơi tăm tối về miền sáng chóe Con Ngữa hoang về cho tới bến sông rồi Cởi msống lòng ra cùng với cõi đời Nhưng đời ngựa hoang chết gục Và bên trên lưng nó ôi Còn ngulặng các dấu thù

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 22/11 Cung Gì - Người Sinh 22 Tháng 11 Là Cung Hoàng Đạo Gì

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.