Lỗi Network Cable Unplugged

Máy tính nhà em chạy win xp có nối mạng nhà em và nhà hàng xóm dùng thông thường mặt đấy vẫn chạy ầm ầm mà máy em cứ bị lỗia network cable is unpluggedem coi lại dây nối khe cắm dây mạng vẫn ổn thỉnh thoảng tự nhiên lại có mạng tuy nhiên rất chậm và đơcác prồ đến em hỏi đó là bị làm sao và sửa ntn?
Tại bước 2 bạn chọn kết nối mạng của người tiêu dùng nhé, của doanh nghiệp là mạng dây chđọng ko đề nghị wifi nhé