Mã Đbhc Là Gì

Căn uống cđọng Quyết định về việc hoàn thuế số ……… ngày ………….. của …………………………………………………………….Quý Khách vẫn xem: Mã đbhc là gì

Yêu cầu KBNN (chỗ trực tiếp trả trả):............................................... Tỉnh, TP ............................................

Hoàn trả cho: ............................................................................................. Mã số thuế:............................

Hình thức trả trả:

Tiền phương diện

Chuyển khoản

Chuyển tiền vào tài khoản số: ................................................ Tại Ngân sản phẩm (KBNN) (B):............................

(hoặc) trả chi phí mặt cho: ......................................... Số CMND/HC ............. cung cấp ngày .......... tại .................

Lý vì hoàn trả:..........................................................................................................................................

Niên độ túi tiền của khoản nhận được trả trả: .................................... Nội dung khoản hoàn trả:

STT

Nội dung

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (TM)

KBNN khu vực thu NSNN (1)

Mã ĐBHC(1)

Số chi phí đã nộp

Số tiền được trả trả(2)

Tổng cộng

Tổng số chi phí hoàn lại ghi bởi chữ:.............................................................................................................

................................................................................................................................................................

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

Ngày……tháng…..năm…….

Bạn đang xem: Mã đbhc là gì

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: ........................ Mã ĐBHC: .......................

Mã KBNN:..............................................................

1. Hạch toán phần trả trả:

Niên độ hạch tân oán hoàn trả......................................

Giảm thu NSNN

Chi NSNN

Chương ….. Khoản ….. TM

 

mối cung cấp NS

Định khoản

Số tiền

Nợ

..................

..................

..................

...

Hạch toán thù báo Nợ KB hoàn trả (ví như có):

- Tại KBNN:............................... Mã KB:...................

- Tại KBNN:............................... Mã KB:...................

...

Nợ

.......................

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày........tháng ......năm ......

Xem thêm: Cây Phú Quý Hợp Mệnh Gì Để Giúp Gia Chủ Mang Tài Lộc Về Nhà?

Thủ quỹ

Kế toán

Kế tân oán trưởng

Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày........tháng ......năm ......

Kế toán

Kế toán thù trưởng

 

 

 

 

Ghi chú: - (1) Cột KBNN vị trí thu: chỉ ghi Khi gồm khoản chi hoàn lại hộ các KBNN khác, cơ sở thu không phải ghi cột “mã địa phận thu”;

- (2) Trường hòa hợp tiến hành bù trừ nợ thuế, chỉ ghi số chi phí NNT còn được hoàn trả sau khi cơ quan thuế bù trừ./.

 

>> Tải Mẫu số 01/LHT (Ban hành theo thông bốn 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn lại khoản thu túi tiền đơn vị nước, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

 


*

*

--------------------------------

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy ý kiến đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đối kháng bệnh tự hàng hoá hình thức sở hữu vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng vừa lòng tổn phí xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của sản phẩm hoá, hình thức tải vào cần sử dụng mang đến cơ quan đại diện ngoại giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của mặt hàng hoá, dịch vụ thiết lập vào dùng mang lại viên chức ngoại giao Việt Nam

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy đề xuất trả thuế theo Hiệp định giữa đất nước hình chữ S và …(tên vùng, cương vực ký kết kết) áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân là đối tượng người tiêu dùng cư trú của Việt Nam.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về vấn đề đưa hồ sơ hoàn thuế thanh lịch diện chất vấn trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về vấn đề không được hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về bài toán hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về câu hỏi hoàn thuế kiêm bù trừ thu chi phí nhà nước