Make an appointment là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Make an appointment là gì

*
*
*

appointment
*

appointment /ə"pɔintmənt/ danh từ được chỉ định, dịch vụ được bửa nhiệmappointment of someone to a post: sự chỉ định ai vào một trong những chức vụ sự hứa gặp; giấy mời, giấy triệu tậplớn make (fix) an appointment with someone: hẹn chạm chán ailớn break an appointment: thất hẹn, không đúng hẹnto keep an appointment: đúng hẹn chiếu chỉ; sắc lệnhby the king"s appointment: bởi vì chiếu chỉ của vua (số nhiều) đồ đạc, đồ gia dụng sản phẩm, đồ vật thiết bị (số nhiều) (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) chi phí lương, lương bổng
cuộc hẹnsự ba tríLĩnh vực: điện tử & viễn thôngsự bửa nhiệmtemporary appointment: sự chỉ định tạm thời thờiletter of appointmentthỏng chỉ địnhperipheral appointmentsụ bổ nhiệm trực tiếpcông tác được ngã nhiệmcuộc hẹngiấy mờigiấy triệu tậpsự bổ nhiệmappointment khổng lồ a post: sự chỉ định vào trong 1 chức vụpermanent appointment: sự bổ nhiệm lâu dàishort-term appointment: sự chỉ định ngắn thêm hạntemporary appointment: sự chỉ định trợ thời thờisự hẹn gặpappointment of agencysự hướng dẫn và chỉ định đại lýcertificate of appointmentgiấy bệnh ủy nhiệmconventional appointment of heirsự chỉ định và hướng dẫn người thừa kế theo tập quánletter of appointmentgiấy vấp ngã nhiệmletter of appointmentthỏng chấp nhận tuyển chọn dụngperiod of appointmentkhoảng thời hạn chỉ định, bửa dụngpermanent appointmentsự cho vào bao gồm ngạchpower of appointmentquyền ủy nhiệmpower of appointmentquyền xử tríprogramme appointmentchỉ định theo kế hoạchprovisional appointmentchỉ định tạmspecial appointment contractphù hợp đồng nhấn thầu chỉ địnhspecial appointment workdự án công trình dấn thầu chỉ địnhtermination of appointmentsự xong nhiệm kỳtype of appointmentloai hình bửa nhiệmtype of appointmentmô hình vấp ngã nhiệmviewing by appointment onlychỉ mang đến xem Lúc tất cả hẹn trước

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

APPOINTMENT

Chỉ định

Trường thích hợp chủ thể uỷ quyền mang lại cửa hàng đại lý vận động nhân danh chủ thể.
*

Xem thêm: Ai Cũng Muốn Có Người Để Yêu, Nhiều Lúc Như Đôi Khi (Remix)

*

*

appointment

Từ điển Collocation

appointment noun

1 agreement khổng lồ meet sb

ADJ. important, pressing, urgent | first, initial | follow-up | business | dental, hair | hospital, outpatient The hospital needs to allow more time for outpatient appointments.

VERB + APPOINTMENT have sầu | arrange, book, fix, make I"d lượt thích to make an appointment to see the doctor, please. | get I didn"t know if I would get an appointment at such short notice. | give sầu sb Tom has been given an appointment at the local hospital. | keep He failed lớn keep his appointment. | break, miss She has already broken three appointments. | cancel

PREP. by ~ Viewing is only allowed by appointment. | with/without an ~ He called without an appointment. | ~ with an appointment with a doctor

2 job/position

ADJ. permanent, temporary | senior | academic, cabinet, court, diplomatic, ecclesiastical, executive sầu, government, judicial, military, ministerial, political, public, university

VERB + APPOINTMENT hold Employees may not hold any other appointments. | give sầu sb, offer sb He was offered an appointment in the Education Department. | accept | obtain | take up He takes up his appointment in January. | resign Miss Green resigned her appointment as our regional representative. | secure By reorganizing the Church hierarchy, the king was able lớn secure the appointment of men whom he personally favoured.

3 choosing sb for job

ADJ. key The company has announced five sầu key appointments at its Teesside plant. | formal, official | staff

VERB + APPOINTMENT make | announce | confirm The board has confirmed the appointment of Howard Kendall as Sales Manager.

PREP.. khổng lồ the first appointments khổng lồ the new government

Từ điển WordNet


n.

the job to lớn which you are (or hope khổng lồ be) appointed

he applied for an appointment in the treasury

(law) the act of disposing of property by virtue of the power of appointment

she allocated part of the trust to her church by appointment


English Synonym and Antonym Dictionary

appointmentssyn.: appointee assignment date designation engagement fitting naming