XIN PHẦN MỀM MỞ FILE ISO VÀ NRG

Mình tải được mấy album nhạc ở dạng .iso và .nrgCác bạn biết phần mềm nào tốt tốt trên Mac OS mở được các dạng file này không.Xin cho mình lời khuyên.Thanks.
*

*

*

*