MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 16M CHIỀU RỘNG 10M

Hãy nhập câu hỏi của bạn, neftekumsk.com đang tìm kiếm phần đông thắc mắc tất cả sẵn cho bạn. Nếu ko thỏa mãn nhu cầu với những câu vấn đáp tất cả sẵn, các bạn hãy tạo ra thắc mắc bắt đầu.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m chiều rộng 10m


Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 16m,chiều rộng lớn 10m.nếu như chiều nhiều năm tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tạo thêm từng nào phần trăm?
De qua em a

dap so va cach giai ne

Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ Xác Suất mà lại diện tích hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật thời điểm sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng thêm số diện tích S là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ Xác Suất cơ mà diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số phần trăm của diện tích hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng lên là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số xác suất của diện tích S hình chữ nhật sau thời điểm tăng lên chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật đang tăng lên là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật dịp sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:200 ­ 160 = 40 (m2)Tỉ lệ xác suất nhưng diện tích hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%


diện tích hình chữ nhật thuở đầu là 16nhan 10 bảng 160mét vuông diện tích hình chữ nhật dịp sau là <16cong4>nhan10 bằng 200m2vay mượn diện tích S hình chữ nhật tạo thêm số diện tích S là 200tru60bang40m2 tỉ lệ thành phần tỷ lệ mà diện tích S hình chữ nhật tăng là <40chia160>nhan100nhan100 bởi 25phan trầm đáp số 25 phần trăm


Xem thêm: Download Kaspersky Antivirus 2016 Activation Code + Crack Full Free

Dưới đó là một vài ba câu hỏi hoàn toàn có thể tương quan tới câu hỏi nhưng các bạn gửi lên. Có thể trong các số ấy bao gồm câu vấn đáp nhưng chúng ta cần!

Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều lâu năm tạo thêm 4m thì diện tích S của hình chữ nhật sẽ tạo thêm từng nào phần trăm ?

Đọc tiếp...

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều lâu năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số phần trăm của diện tích S hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Chieu dai moi:

16+4=trăng tròn (m)

Dien tich hinch chu nhat moi:

20*10=200 (m2)

Dien tich hinc chu nhat moi so hinch chu nhat cu:

200/160*100=125%

Tang len so phan tram:

125-100=25%

Dap so: 25%


một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích S của hình chữ nhật đã tăng thêm từng nào phần trăm

Đọc tiếp...


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng lên chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật đang tạo thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%

Tiông chồng đúng nha


Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 10 = 160 ( m2)

Chiều nhiều năm Lúc tăng lên 4 m là:

16 + 4 = trăng tròn ( m )

Diện tích hình chữ nhật khi tăng chiều lâu năm là:

20 x 10 = 200 ( m2)

200 vội vàng 160 mốc giới hạn là :

200 : 160 = 1,25 ( lần )

Diện tích tăng thêm số phần trăm là:

( 1,25 x 100 ) - 100 = 25 %

Đáp số : 25%


Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều lâu năm tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tăng thêm từng nào phần trăm?

Đọc tiếp...

khoảng không hình chữ nhật sau khi chiều dài tăng là:

16x10=160(m)

không gian hình chữ nhật sau thời điểm tăng chiều dài là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số phần trăm khoảng không hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm chiều dài là:

260:(160:100)=125%

khoảng không hình chữ nhật sau khi tạo thêm là;

125%-100%=25%

đáp số:25%


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Phần Trăm của diện tích S hình chữ nhật sau thời điểm tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng lên là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


diện tích S hình chữ nhật sau khi chiều lâu năm tăng là:

=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều nhiều năm là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số Xác Suất diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tạo thêm chiều nhiều năm là:

260:(160:100)=125%

diện tích S hình chữ nhật sau khi tăng lên là; 1

25%-100%=25%

đáp số:25%


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tân oán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗