Neglected là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Neglected là gì

*
*
*

neglect
*

neglect /ni"glekt/ danh từ sự lười biếng, sự cẩu thả, sự không crúc ýneglect of duty: sự lơi là bổn phận sự bỏ bê, sự vứt mặcto lớn be in a state of neglect: ngơi nghỉ vào triệu chứng bị mặc kệ không được ưng chuẩn đến sự thời ơ, sự hờ hữngkhổng lồ treat somebosy with neglect: thời ơ so với ai ngoại rượu cồn từ sao lãng, ko crúc ýto neglect one"s studies: lơ là Việc học hànhlớn neglect one"s duties: lười biếng bổn phận bỏ bê, vứt mặc lạnh lùng, hờ hữngto neglect one"s friends: lạnh nhạt đối với bạn bè
vứt quasự bỏ qua

Từ điển chăm ngành Pháp luật

Neglect: Sao lãng trọng trách, ko hoàn thành trọng trách đúng yên cầu.


*

Xem thêm: 2 Cách Tìm Ảnh Giống Nhau Trên Google Bằng Hình Ảnh, Tìm Kiếm Trên Google Bằng Hình Ảnh

*

*

neglect

Từ điển Collocation

neglect noun

ADJ. general, total | comparative, relative | benign The eighteenth-century interior of the building has survived through benign neglect. | deliberate, serious, wilful | physical | child The maximum penalty for child neglect is ten years" imprisonment.

VERB + NEGLECT suffer (from) The buildings suffered neglect for centuries. | be guilty of The doctor was guilty of serious neglect of duty.

PREP.. by ~ cruelty by neglect | through ~ the suffering of children through neglect | khổng lồ the ~ of She had concentrated on her music lớn the neglect of her other studies.

PHRASES centuries/years of neglect After years of neglect the house is at last being restored.

Từ điển WordNet


n.

v.

fail to attover to

he neglects his children


English Synonym & Antonym Dictionary

neglects|neglected|neglectingsyn.: disregard ignore omit overlook pass over slightant.: endeavor respect

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu