Ngự hồn âm dương sư

Bảng trực thuộc tính tất cả ngự hồn tiên tiến nhất trong game Garemãng cầu Âm Dương Sư. Tùy vào từng thức thần, sứ mệnh cụ thể vào hội hình build team cơ mà thêm ngự hồn cho phù hợp. Lưu ý lí giải vào bài viết chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm. Với mỗi phương án khác nhau các bạn sẽ có những phương pháp sử dụng khác biệt. Ngoài cảm giác của bộ 2, bộ 4 còn đề xuất xét theo chỉ số mẫu thiết yếu nghỉ ngơi từng địa điểm. Slot 1 3 5 luôn luôn cố định và thắt chặt là Công Thủ Máu. Nên chúng ta chỉ nói đến slot 2 4 6, có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, công dụng Chính Xác, Chí Mạng tuyệt ST.CM. Xem chỉ dẫn những thức thần đặc biệt cùng cỗ ngự phù hợp trên đây: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.

Bạn đang xem: Ngự hồn âm dương sư


Nội dung chính


Ngự chí mạng

Võng Thiết– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Khi tiến công gồm Phần Trăm một nửa bỏ qua mất 45% phòng ngự của phương châm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm maps 14, mua vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuim Chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinc, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Phá Thế– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Tấn công phương châm rất có thể lực trên 70% vẫn tăng thêm 40% gần cạnh thương thơm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 6, thám hiểm map 2, sở hữu trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Tkhô giòn Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinch, Hắc Quỷ Sứ, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì Chi Nữ.


Châm Nữ– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Tấn công chí mạng có 40% Xác Suất tạo thêm liền kề thương tương đương 10% thể lực về tối đa của mục tiêu tuy thế không vượt thừa 120% Công kích bạn dạng thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, cài trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, Yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Yên Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: lúc 1 bạn thân lâm vào tình thế tâm lý kiềm chế, tăng cho phiên bản thân 30 điểm vận tốc.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 3, cài đặt trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tam Vĩ Hồ, Hồ Điệp Tinc.


Hỏa Kê– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Mỗi khi phá hủy 1 mục tiêu sẽ được hồi sinh 15% thể lực với ngày càng tăng 15% Công kích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm maps 14, download vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ đọng, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi 1% Thể lực đã mất đã tăng 0.6% Hiệu quả chí mạng.– Cách kiếm: Mua trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Hoang Xulặng Chi Chủ, Hấp Huyết Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Nếu tiến công kim chỉ nam hoàn toàn có thể lực bên dưới 30% sẽ tạo thêm một nửa gần kề thương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 5, thám hiểm bản đồ 10, cài đặt vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ đọng, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: Mỗi khi phá hủy một mục tiêu vẫn hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 4, thám hiểm bản đồ 3, cài đặt vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên ổn Chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sđọng, Hắc Đồng Tử.

Tranh– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Khi thừa nhận thiệt sợ có Xác Suất 35% sử dụng kĩ năng cơ bản để phản nghịch kích, giảm 60% tỉ trọng kích hoạt ngự hồn so với kim chỉ nam bị Khiêu khích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 3, thám hiểm bản đồ 5, download trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Thanh hao Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinc, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, Bát Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: khi xong lượt sẽ có được Tỷ Lệ 20% dìm thêm 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 7, CN, thám hiểm map 6, cài trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Hồi phục Thể lực bởi 20% giáp thương thơm gây ra.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 7, CN, thám hiểm maps 4, cài đặt trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp Huyết Cơ, Yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: khi tấn công vẫn tạo thêm 8% sát thương thơm cùng với mỗi quỷ hoả đang xuất hiện.– Cách kiếm: Mua vào shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp Huyết Cơ.

Minc Ốc– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: lúc tiến công phương châm đang trong trạng thái chế ước, vẫn tăng lên 30% cạnh bên tmùi hương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm bản đồ 13, tải trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ Bạch, Tkhô nóng Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự chống thủ

Tuyết Hồn– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: khi khiến gần kề thương gồm tỷ lệ 12% (+ Hiệu quả bao gồm xác) ngừng hoạt động mục tiêu trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm bản đồ 7, cài vào shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, Sơn Đồng.

Chiêu Tài Miêu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Mỗi đầu lượt tất cả xác suất 50% hồi lại 2 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 3, thám hiểm bản đồ 16, tải vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinh Ngư, Tiêu Đồ, Sơn Thố, Sơn Đồng.

Trân Châu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Lúc điều trị mang đến bè phái sẽ tạo thêm một lá chắn trong một lượt tương đượng 25% lượng thể lực hồi lại.– Cách kiếm: Thám hiểm map 23, cài đặt vào cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Đồng Nữ, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinc, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Đá Thạch Anh Tím Hợp Với Mệnh Gì ? Thạch Anh Tím Hợp Với Tuổi Nào

Mị Yêu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Khi tạo giáp thương thơm tất cả Phần Trăm 25% (+ Hiệu trái chính xác) khiến cho kim chỉ nam bị láo loạn.– Cách kiếm: Thám hiểm map 4, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu Cầm Sư, Sơn Đồng.

Mộc Mị– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Mỗi khi bè phái hoặc bản thân bị tiến công sẽ có được Phần Trăm 25% làm kẻ địch mất 1 Quỷ hoả, kim chỉ nam bị Khiêu khích vẫn sút 60% Phần Trăm kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng gần kề tmùi hương nhiều đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 19, phó phiên bản Nghiệp Nguyên Hỏa, tải trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Nhật Nữ Tị Thời– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Khi gây gần cạnh thương tất cả xác suất 20% đẩy lùi mục tiêu 30% trên thanh hao hành động, tăng lên 10% với phương châm đang sở hữu cảm giác.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 6, mua vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Thực Phát Quỷ.

Phản Chẩm– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Khi tạo gần cạnh tmùi hương sẽ sở hữu được phần trăm 20% (+ Hiệu quả chính xác) khiến cho kim chỉ nam Ngủ trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 5, thám hiểm maps 17, mua vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– Bộ x2: Phòng thủ +15%.– Sở x4: Giảm 30% sát thương yêu cầu Chịu đựng.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 4, thám hiểm map 1, cài đặt vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binch Dũng, Sơn Thố, Huân.

Niết Bàn– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: Sau mỗi lượt giả dụ Thể lực dưới 30% sẽ được hồi lại 15%– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 3, thám hiểm maps 8, cài trong siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huệ Bỉ Tbọn họ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Lúc nhận thiệt sợ hãi tất cả tỷ lệ 30% bội phản lại 100% sát thương vào kẻ khiến tiếp giáp thương thơm, với phương châm bị cảm giác Khiêu khích bớt 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 6, thám hiểm map 9, tải trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Binc Dũng, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: Có Tỷ Lệ 50% sút 20% sát thương mang đến đàn bị tấn công bình năng lực đối chọi thể, đồng thời chia sẻ 1/2 gần kề tmùi hương lần công kích này.– Cách kiếm: Thám hiểm map đôi mươi, phó bạn dạng Ngiệp Nguim Hỏa, download trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Lúc bị giáp thương thơm Bạo kích vẫn từ tạo nên 1 lá chắn góp dung nạp sát tmùi hương bằng 10% Thể lực của bản thân, cùng bao gồm phần trăm 30% sản xuất thêm lá chắn bảo đảm cho các bè lũ. Mục tiêu bị Khiêu khích sẽ bớt 60% Phần Trăm kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, cài vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Binch Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: khi khiến ngay cạnh tmùi hương sẽ có được xác suất 8% (+ Hiệu trái chủ yếu xác) làm cho kim chỉ nam Choáng trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 6, thám hiểm map 12, download vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Sơn Đồng.

Thụ Yêu– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Tất cả khả năng trị liệu tăng 20% hiệu quả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 5, thám hiểm bản đồ 18, thiết lập trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– Bộ x2: Hiệu trái đề chống +15%.– Bộ x4: Kháng hiệu ứng thành công xuất sắc sẽ làm phản công bằng đòn tiến công thường xuyên lên một kim chỉ nam tự nhiên gây gần kề tmùi hương tăng lên 1/2.– Cách kiếm: Mua trong siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinc.

U Cốc– Bộ x2: Hiệu trái đề kháng +15%.– Bộ x4: Khi phòng thành công xuất sắc một hiệu ứng khống chế từ bỏ kẻ địch (Đóng băng, Ngủ, Choáng, Biến hình, Trầm khoác, Khiêu khích, Hỗn loạn), có phần trăm 50% sẽ bội phản ngược trở lại khiến cho đối phương chắc hẳn rằng bị cảm giác kia.– Cách kiếm: Mua trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinc.

Ma Hạp– Bộ x2: Hiệu trái đề kháng +15%.– Sở x4: Khi gây cạnh bên thương lên mục tiêu sẽ có xác suất 25% (+ Hiệu quả chủ yếu xác) khiến cho phương châm dìm một kết quả xấu tình cờ trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 4, thám hiểm maps 15, tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– Sở x2: Hiệu quả đề phòng +15%.– Sở x4: Bị tấn công có xác suất 25% (+ Hiệu trái bao gồm xác) khiến kim chỉ nam bị choáng trong một lượt, kim chỉ nam bị Khiêu Khích vẫn giảm 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng cạnh bên tmùi hương những đoạn không kích hoạt kết quả này nhiều lần.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 21, phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa, cài trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự chủ yếu xác

Hỏa Linh– Bộ x2: Hiệu trái đúng đắn +15%.– Sở x4: Vào đầu từng hiệp đấu được tăng 3 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 7, công nhân, thiết lập trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Huy Dạ Cơ, Tọa Phu Đồng Tử, Binc Dũng, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Bạng Tinh– Bộ x2: Hiệu trái đúng mực +15%.– Bộ x4: Mỗi ban đầu hiệp đấu sẽ khởi tạo lá chắn mang đến toàn thể phe cánh trong 1 lượt bởi 10% ngày tiết bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 7, CN, sở hữu vào shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinh, Tiêu Đồ.