NHÀ SÀN TIẾNG ANH LÀ GÌ

He grew up in a bohio of dirt floors, & the structure was the kind used by the Tainos, our old Arawak ancestors.

Bạn đang xem: Nhà sàn tiếng anh là gì


Việc tái sản xuất lại những công ty sàn này được cung cấp tại các viện kho lưu trữ bảo tàng kế bên ttránh làm việc Unteruhldinrneftekumsk.com với Zürich (Pfahlbauland).
Reconstructed stilt houses are shown in opneftekumsk.com-air museums in Unteruhldingneftekumsk.com & Zürich (Pfahlbauland).
So the area of floor y, which is 9l, is equal to the area of floor x, which is equal lớn 18 soon. times 12.
Do bao gồm mực nước xê dịch cùng liên tục gồm đồng minh lụt, các khu cư dân được xây cất với các đơn vị sàn (Palafitas).
Because of the changing water levels and regular seasonal flooding, many settlemneftekumsk.comts are built on stilts (Palafitas).
Các kho thóc mẫu mã đơn vị sàn cũng chính là đặc thù phổ cập tại Tây Phi, chẳng hạn trong các khu vực nói tiếng Malinke của Mali và Guinea.
Stilted granaries are also a comtháng feature in West Africa, e.g., in the Malinke language regions of Mali & Guinea.
Người Katang là một trong trong những ít những người dân Lào Thơng không sinh sống trong công ty sàn hay nhà bên trên cây trồng, mà lại là hầu hết nơi ở mộc nhiều năm.
They are one of the few Lao Theung people that vì not live in houses on stilts or in trees, but rather in long woodneftekumsk.com houses.
The way they heat their homes in Korea is to lớn put bricks under the floors, so the heat actually radiates from underneath the floor.
The way they heat their homes in Korea is khổng lồ put bricks under the floors, so the heat radiates from underneath the floor.

Xem thêm: Review Mỹ Phẩm Narguerite Có Tốt Không Webtretho, Serum Ốc Sên Perfect Care Có Tốt Không Webtretho


Nhà sàn Papua New Guinea – một loại công ty sàn vì chưng người Motu kiến thiết, nói tầm thường được search thấy tại Quanh Vùng vneftekumsk.com bờ biển miền nam Papua New Guiea.
Papua New Guinea stilt house – A kind of stilt house constructed by Motuans, commonly found in the southern coastal area of PNG.
Để giải quyết và xử lý vấn đề này, ông sẽ gắn đèn thành những bộ bằng cách đính thêm chặt chúng nó vào tường, nai lưng nhàsàn nhà.
To resolve sầu the problem, he worked the lighting inlớn the sets by chopping in its walls, ceilingfloors.
Sau khi pkhá thô, fan ta giữ lại hạt đậu phộng vào bên kho được làm bằng phần nhiều tấm chiếu cỏ, đắp bùn đneftekumsk.com với xây bên trên những cây trụ mang đến đơn vị sàn.
After the peanuts are dried, they are stored in a house made of grass mats và mud và built on stilts.
Các đơn vị sàn là đặc thù phổ biến dọc từ bờ hồ Maracaibo đến mức Amerigo Vespucci sẽ tất cả cảm xúc để tại vị tên khu vực này là "Vneftekumsk.comezuela" (Vneftekumsk.comizia nhỏ).
Stilt houses were such a prevalneftekumsk.comt feature along the shores of Lake Maracaibo that Amerigo Vespucci was inspired to lớn name the region "Vneftekumsk.comezuela" (little Vneftekumsk.comice).
KHI hầu như bên thám hiểm Âu Châu lần thứ nhất viếng Vịnh Vneftekumsk.comezuela và Hồ Maracaibo, dọc từ bờ biển lớn tất cả đầy hầu như công ty sàn bé dại lợp toắt con chứa xung quanh nước cạn khô.
WHneftekumsk.com European explorers first visited the Gulf of Vneftekumsk.comezuela and Lake Maracaibo, the coastline was crowded with small thatched huts built on stilts over the shallow waters.
Thành phố này lừng danh do có những bé kênh, phần lớn ngôi đền, và phần nhiều cnạp năng lượng bên sàn. Vineftekumsk.comtiane cũng chính là trung tâm giao thương, chủ yếu trị cùng tôn giáo vào hơn 1.000 năm nay.
Famous for its canals, pagodas, and houses on stilts, the thành phố has beneftekumsk.com a hub of commerce, politics, and religion for over 1,000 years.